Zmena: žiaci nebudú mať povinné 3 hodiny telesnej

13. 7. 2023 | Aktuality

štúdium Športu a telovýchovyPred nedávnom sme vám priniesli informáciu o navýšení počtu hodín telesnej a športovej výchovy. Táto informácia vyplývala z novely zákona, ktorú schválil parlament ešte v máji tohto roka.

Návrh predložila skupina poslancov zo strán OĽaNO a Sme rodina. Podľa vtedajšej predstavy mali mať žiaci základných škôl povinné 3 hodiny telesnej a športovej výchovy a žiaci stredných škôl 2 hodiny. Avšak v stredu 28. 6. 2023 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu metodické usmernenie, ktoré zásadne mení význam tejto novely oproti podobnej predstave. Podľa nového ministra školstva, sa táto novela nevzťahuje na jednotlivé triedy, ale na celé školy. Podľa jeho slov netreba zmenu rámcových učebných plánov v štátnom vzdelávacom programe, na základe ktorého majú školy vypracované svoje školské vzdelávacie programy.

Od 1. septembra teda školy splnia zákon, teda najnižší počet vyučovaných hodín telesnej a športovej výchovy pokiaľ budú vyučovať v súčte za všetky triedy 3 a viac hodín týždenne u základných škôl a 2 a viac hodín týždenne u stredných škôl.

Obavy ministra Daniela Bútora plynú aj z kapacít samotných škôl, nakoľko nárast počtu hodín prinesie aj väčší dopyt po vyučujúcich a priestoroch. Preto podotkol: „Ak má škola vhodné podmienky, na telesnú výchovu môže nad rámec hodinovej dotácie využiť disponibilné (voliteľné) hodiny.” Minister sa vyjadril, že ide napríklad o formu výletov, exkurzií či športových výcvikov či mimovyučovacie aktivity pod projektom Aktívna škola. Ministerstvo školstva sa teda týmto usmernením nechce nepodporovať šport na školách, ale podľa ministra je dôležité, aby sa takýto zámer premietol do vyšších prostriedkov na školskú infraštruktúru.

Novela spôsobila nemalé prekvapenie zo strany škôl a toto usmernenie upresnilo presnú formu toho, čo školy čaká od nového školského roka.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Od septembra viac telesnej

Od septembra viac telesnej

Novela školského zákona z dielne OĽANO prinesie viac fyzickej aktivity. Na utorkovom zasadnutí Národnej rady to schválili poslanci. V praxi to znamená, že žiaci základných škôl budú mať povinné minimálne 3 hodiny telesnej a športovej výchovy a žiaci stredných škôl 2 hodiny týždenne. Novela počíta aj s niekoľkými výnimkami, ktoré sú predovšetkým zamerané na školy, …

Ľahší systém ospravedlňovania neprítomnosti v škole

Ľahší systém ospravedlňovania neprítomnosti v škole

Už od septembra budú môcť rodičia žiakov základných škôl ospravedlniť svoje deti z piatich po sebe idúcich dní. V súčasnosti majú školy rôzne nastavené pravidlá a pre niektoré sú to napríklad maximálne 3 po sebe idúce dni, pre niektoré to je aj súčasných 5 dní. Nové pravidlá majú za cieľ odbremeniť rodičov aj pediatrov, ale …