Ako a prečo citovať

22. 10. 2022 | Štúdium na vysokej škole

citovanieO bibliografickom zápise počul už asi každý, kto bol alebo je na strednej škole. Už tam sa žiaci učia, ako ho správne zapísať. Naspamäť sa naučia poradie všetkých údajov, ktoré má bibliografický záznam obsahovať, naučia sa, čo je ISBN a tam to častokrát bohužiaľ končí. K práci s bibliografickým záznamom a citáciami sa však väčšina žiakov dostáva do bezprostredného kontaktu až na vysokej škole. Avšak za správnym citovaním je oveľa viac, ako len znalosť toho, či je prvé meno alebo priezvisko autora a kde sa píše čiarka a kde bodka. V tomto článku sa preto dozvieš prečo je naozaj dôležité správne uvádzať zdroj cudzích myšlienok.

Prečo je citovanie dôležité

Akýkoľvek podpísaný text je duševným vlastníctvom autora. Duševné vlastníctvo znamená, že myšlienky a informácie, ktoré uvádza sú jeho zistením a teda aj jeho vlastníctvom. To znamená, že pokiaľ by ktokoľvek vedome napísali text, za ktorého obsahom stojí niekto iný, dopúšťa sa krádeže. Tomu sa však dá jednoducho vyhnúť, a to uvedením zdroja textu, z ktorého čerpáme.

To neplatí samozrejme len v prípade, že sa jedná o všeobecne známu informáciu, ako napríklad, že Zem je guľatá.

Dodržiavanie pravidiel citovania je dôležité za každých okolností. No v akademickom prostredí je táto povinnosť aj dôsledne sledovaná a práce by mali prechádzať aj kontrolou, ktorá odhalí zhodu s inými zdrojmi.  V prípade, že sa príde na porušenie citačných pravidiel, teda na neuvedenie zdroja pri čerpaní z neho, ide o plagiátorstvo. V takom prípade porušujete autorský zákon a môžete tak ľahko prísť o svoje miesto na vysokej škole či v akademickej obci.

Citácia vs parafráza

So správnym zápisom citácie sa tiež už stretol každý stredoškolák, a preto odlíšiť citácie od zvyšku textu je pre väčšinu hračka. Avšak je dôležité poznamenať, že citácia nemusí byť jediná forma, ako využiť niekoho myšlienku. Určite ste sa už stretli s tým, že ste si nikede niečo prečítali, ale do vášho textu sa vám úplne nehodila formulácia danej vety alebo ste nechceli stále dokola používať frázy ako Mrkvičková povedala, podľa Nováka a podobne. Práve v takých prípadoch je najvhodnejšie použiť parafrázu. To znamená, že myšlienkový obsah pôvodnej vety prerozprávate vlastnými slovami. Rovnako ako pri citácii platí, že aj pri parafráze musíte uviesť zdroj. Rozdiel je v tom, že keďže nepoužívate presnú vetu pôvodného autora nepoužívate ani úvodzovky a predpísanú formu bežnej citácie.

Zápis citácie

Na strednej škole sa zväčša žiaci učia len o jednom type zápisu. Vedeli ste ale, že existuje niekoľko citačných štýlov, ktoré je možné používať? Tie najznámejšie a najpoužívanejšie si v krátkosti predstavíme v ďalšom článku. Ešte predtým je však dôležité pri citovaní myslieť vždy na to, že nikdy nie je možné používať viacero citačných štýlov v jednom texte. Preto je na začiatku dobré stanoviť si jeden, ktorý máte najradšej alebo ktorý vám bol predpísaný v škole, ale nikdy sa nesmie stať, že budete kombinovať dva či viac štýlov. A to ani pri citovaní priamo v texte, ani v záverečnom zozname literatúry. Vo všetkých prípadoch citačných štýlov platí, že sa ich zápis môže a väčšinou sa aj líši na základe pôvodného dokumentu. Záleží teda, či citujete tlačenú knihu, online knihu, online článok, webovú stránku alebo status na Facebooku. Každý zápis obsahuje iné údaje a ich poradie, preto je dôležité si to dôsledne skontrolovať. Niektoré z týchto údajov bývajú uvedené rovno na obale zdroja (v prípade tlačeného dokumentu) a následne na prvých či posledných stránkach diela. To platí aj pri elektronickej knihe, vzhľadom na to, že jej rozloženie zväčša odpovedá tomu tlačenému. V prípade online zdrojov ako sú odborné články, všetky údaje bývajú uvedené v hlavičke alebo rovno predpripravené na citovanie v databáze, kde ste článok dohľadali. U špecifických formátov ako je príspevok na sociálnych sieťach, webová stránka, rozhovor, e-mail  a ďalšie, sa požadované informácie a ich poradie líšia a vždy je dobré si tieto špecifické zdroje a ich formáty overiť.

Prečo je teda dôležité citovať? Aby ste sa vyhli plagiátorstvu. A ako to urobiť? Vždy odlišujte svoje myšlienky od tých prevzatých, vždy odkážte na pôvodný zdroj prevzatých myšlienok a vždy označte zdroj týchto myšlienok tak, aby sa dal dohľadať.

 

 

 

 

 


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme