Ako dobre poznáš EÚ? Zmeraj si sili v súťaži Mladý digitálny Európan

28. 4. 2023 | Aktuality

Mladý digitálny EurópanPo úspešnej prezenčnej forme súťaže Mladý Európan sa táto súťaž presúva do elektronickej verzie, vďaka ktorej sa súťaže bude môcť zúčastniť oveľa viac žiakov stredných škôl. Vedomostnú súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Prešovskou univerzitou v Prešove. Zapojiť sa môžu všetci študenti druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl a samozrejme ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.

O čom súťaž je? 

Hlavným zameraním súťaže je história a súčasnosť Európskej únie. To je skvelou kombináciou pre overenie znalostí z dejepisu, ale zároveň dôraz na súčasnosti kladie na súťažiacich zodpovednosť sledovať aj dianie, ktoré sa ich bezprostredne týka každý deň. Na vyplnenie týchto otázok budú mať súťažiaci 45 minút.

Ako súťaž prebieha? 

Ako mnohé iné súťažte, aj táto má 2 kolá. Všetci prihlásení začínajú školským kolom, ktoré sa koná 10. mája a v ktorom budú potrebovať počítač, notebook alebo iné zariadenie s pripojením na internet. Z každej školy postúpia najúspešnejší riešitelia, teda takí, ktorí sa umiestnia na 1. až 10. mieste, do národného kola. To sa bude konať už na akademickej pôde, presnejšie na Prešovskej univerzite dňa 15. júna.

Podmienkou účasti v súťaži je prihláška, ktorú musia vyplniť jednotlivé stredné školy do 28. apríla.

Dobrou správou je, že sú zverejnené a dostupné materiály na prípravu.

Všetkých súťažiacim držíme palce a sme radi, že aj takéto súťaže prispievajú k informovanosti mladých ľudí.

Ďalšie články k téme

Zaujíma ťa čo sa deje okolo nás? Zapoj sa do občianskych konzultácií

Platforma make.org je občianskym nezávislým projektom, ktorý má za cieľ zapájať verejnosť do chodu spoločnosti a prepájať ju s orgánmi verejnej moci. Platforma pravidelne vypisuje témy konzultácií, do ktorých sa verejnosť môže zapojiť svojimi návrhmi, a tak vyjadriť svoj názor na sociálne otázky. Konzultácií sa zúčastnilo už 9,3 milióna účastníkov a účastníčok a bolo predložených […]

čítajte viac

Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

Ak chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života. Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa […]

čítajte viac