Bývalý minister školstva vyzval školy k mesiacu bez domácich úloh

6. 5. 2023 | Aktuality

mesiac bez domácich úloh Bývalý minister školstva za stranu SAS, Branislav Gröhling vyzval školy, aby sa počas mája zapojili do výzvy, ktorá by žiakov a študentov odbremenila v máji od domácich úloh. Podľa jeho názoru budú tak školy motivované učiť inovatívne, moderne a prakticky.

Cieľom takéhoto, pre väčšinu slovenských škôl, neštandardného kroku je podľa bývalého ministra nielen odbremenenie rodičov a poskytnutie viac voľného času žiakom a študentom, ale aj koncentrovanie učenia sa do školy. Podľa jeho slov: „Zmyslom aktivity je, aby sa žiak naučil učivo priamo v triede.“ Tento návrh je pre školy samozrejme dobrovoľný a bývalý minister Gröhling podotýka, že je dôležité, aby pred jeho zavedením o ňom rokovali na pôde školy a zároveň informovali rodičov a samozrejme žiakov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nezostalo bez reakcie: „Učiteľ má právo na výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem a didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania.” Zároveň ale podotkli, že forma domácej úlohy musí byť prispôsobená potrebám žiakov podľa ich veku a ďalších potrieb.

Domáce úlohy sú súčasťou nášho systému už roky a mnohí si bez nich ani nevedia vzdelávací systém predstaviť. Pre mnohých predstavujú motiváciu si učivo doma zopakovať. Na druhú stranu je však táto problematika diskutovaná už niekoľko rokov a napríklad vzdelávací systém vo Fínsku nepozná domáce úlohy. Čo je ale v tejto súvislosti dôležité poznamenať? Že celý vzdelávací systém a aj samotná kultúra fungujú vo Fínsku inak ako na Slovensku. Problematika domácich úloh je teda len malou súčasťou veľkého celku.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme