Chceš zmeniť vzdelávací systém? Pridaj sa k Žiackemu poradnému výboru!

24. 8. 2023 | Študentský život

Žiacky poradný výborPoradný orgán Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Žiacky poradný výbor, hľadá nových členov. Práve na jeseň tohto roka končí funkčné obdobie súčasným členom a členkám výboru a preto je nutné nájsť nových. Prihlásiť sa môžeš do 29. septembra pomocou vyplnenia prihlášky.

Čo je Žiacky poradný orgán? 

Ide o zoskupenie mladých ľudí, presnejšie žiačky a žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Táto skupina mladých ľudí je zámerne vybraná preto, že téma poradného orgánu týka vzdelávacieho programu na základných školách. Preto kto iný, ako tí, ktorí majú prebiehajúcu skúsenosť na vlastnej koži s týmto systémom či tí, ktorí ho vedia spätne najlepšie posúdiť, by mal mať slovo pri tvorbe nového systému?

Táto skupina žiačok a žiakov pôsobí ako poradný orgán pri tvorbe zmien v obsahu vzdelávania na základných školách. Výbor vznikol s cieľom o priame zapojenie mladých ľudí do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Kto sa môže prihlásiť? A ako? 

Okrem toho, že záujemcovia musia byť žiakmi aspoň 6. ročníka základnej školy či žiakmi strednej školy je dôležité splniť aj iné podmienky. Dôležitá je motivácia byť súčasťou zmeny, byť aktívny a chcieť, aby tvoj hlas bol vypočutý.

Celý proces výberu je zložený z 3. časti. Na začiatku je potrebné vyplniť prihlášku. Odkaz na ňu nájdeš na webovej stránke či na sociálnych sieťach Žiackeho poradného orgánu. Keďže je to jedna z prihlášok, kde nestačí vyplniť len základné údaje, ale je potrebné si dať záležať, nechaj si na túto časť dostatok času. Druhou častou výberového konania je neformálny teambuilding. To je prvá príležitosť, kde sa budeš môcť zoznámiť so svojimi potenciálnymi kolegami. Poslednou častou je pohovor pred komisiou. Osobne pohovory majú za cieľ uchádzačov spoznať a odhadnúť tak, či bude pozícia pre nich vhodná a bude prínosná pre obe strany. Preto sa pohovoru netreba báť.

Čo sa bude diať, keď ťa výberu? 

Staneš sa súčasťou tímu, ktorý bude pre najbližšie obdobie pripomienkovať a zdieľať nápady a názory na zadania a výstupy k zmenám vo vzdelávaní, vyjadrovať sa k procesom vzdelávania a výchovy v záujme zlepšenia podmienok žiakov a žiačok na školách a v neposlednom rade zlepšovať informovanosť medzi rovesníkmi a rovesníčkami o nadchádzajúcich zmenách a ich dôležitosti. Okrem práce s dokumentami, ktoré sa týkajú reformy školstva sú súčasťou členstva aj pozvánky na konferencie, pracovné cesty či neformálne stretnutia.

Čas, ktorý bude Žiacky poradný výbor vyžadovať závisí na niekoľkých faktoroch. Nakoľko je reforma živý proces, niekedy vyžaduje viac pozornosti ako inokedy. Zároveň zapojenie viac menej závisí na každom členovi. Pokiaľ budeš chcieť byť len minimálnou súčasťou, pôjde to, avšak pokiaľ budeš mat záujem byť aktívnou súčasťou a prichádzať s vlastnými nápadmi a podnetmi, či robiť prácu nad rámec, je to benefitom len pre teba. Práve takéto aktivity prinášajú mladým ľuďom skúsenosti a kontakty, ktoré častokrát nemajú ani oveľa starší ľudia. Okrem toho sa členstvo v takejto skupine dobre vyníma na životopise a môže byť tvojou konkurenčnou výhodou pri výberovom konaní na vysokú školu.

Pokiaľ sa teda chceš stať hlasom mladých pri reforme školstva, toto je tvoja jedinečná príležitosť.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Nárok na príspevok na tablet či počítač bude mať ďalšia skupina žiakov

Nárok na príspevok na tablet či počítač bude mať ďalšia skupina žiakov

V jarných mesiacoch obletela slovenské školstvo správa o príspevku vo výške 350€ na nákup počítača či tabletu, ako pomôcky k štúdiu a k zlepšeniu digitálnej gramotnosti. V pôvodnom znení mali na príspevok nárok všetci žiaci základných škôl, prváci stredných škôl (prváci v minulom školskom roku) a žiaci z domácností v hmotnej núdzi. Tieto skupiny boli …

Nové testy v autoškole sú už realitou

Nové testy v autoškole sú už realitou

Dlho sa o nich hovorilo, k zmene malo dôjsť už v januári toho roku, ale nové testy, ktoré overujú teoretické znalosti budúcich vodičov a vodičky, na seba nechali čakať až do apríla. Aké zmeny čakajú budúcich držiteľov vodičských preukazov? Dlhé roky bol zavedený rovnaký systém skúšania teoretických znalostí. Záujemcovia o vodičský preukaz museli absolvovať dve …