Čo je to personal statement a ako ho napísať

30. 8. 2022 | Štúdium v zahraničí

personal statementPrihlášky na vysoké školy do Anglicka a Škótska obsahujú niekoľko častí a personal statement je jednou z tých najdôležitejších. Spolu s ostatnými súčasťami prihlášky ho musí každý uchádzač o štúdium odovzdať elektronicky prostredníctvom webových stránok spoločnosti UCAS. O UCASe a prihláške všeobecne si môžeš prečítať v našom predchádzajúcom článku. Pokiaľ poznáš niekoho, kto si už podával prihlášku do Anglicka alebo Škótska, určite ti potvrdí, že písanie personal statementu zaberie najviac času z celej prihlášky, a preto je dobré si naň nechať dostatok priestoru. Pokiaľ ťa ale viac zaujíma čo personal statement je a ako ho napísať, čítaj ďalej.

Čo personal statement znamená?

Pokiaľ by sme chceli toto slovné spojenie silou mocou preložiť, prišli by sme asi k osobnému prehláseniu alebo výpovedi. Dôvodom, prečo nemáme zaužívaný preklad je najmä to, že tento formát sa u nás v žiadnej sfére nevyužíva. Je to špecifikum prihlášok na vysoké školy v zahraničí. Jedná sa o esej napísanú uchádzačom o štúdium na univerzite s cieľom úspešného prijatia na vybranú vysokú školu. Je to dokument, v ktorom má uchádzač priestor vyjadriť svoju motiváciu k štúdiu daného odboru, popísať svoje schopnosti a skúsenosti a ukázať nadšenie pre vybraný odbor.

Ako má personal statement obsahovať?

Dôležité je, uvedomiť si, že personal statement je o tebe, ako o uchádzačovi o nikom a ničom inom. Pri písaním je stále dôležité myslieť na to, že pomocou neho uchádzač objasňuje prijímacej komisii, prečo sa chce stať študentom ich univerzity. Okrem toho personal statement vo väčšine prípadov supluje funkciu prijímacích pohovorov, preto je to jediná cesta, ako môže univerzita uchádzača spoznať a posúdiť. Netreba zabúdať, že bez ohľadu na počet prihlášok, uchádzač píše iba jeden personal statement pre všetky univerzity. Preto nie je vhodné menovať konkrétne vysoké školy a ani vybrané študijne programy. Dobrou pomôckou pri písaní ale môže byť popis jednotlivých odborov a na základe toho identifikovať, ktoré schopnosti a skúsenosti vysoké školy očakávajú a tým esej prispôsobiť. Rovnako by mala byť súčasťou aj motivácia a ambície uchádzača relevantné k odboru. Samozrejme dôležitú súčasť tvoria aj skúsenosti v obore a predchádzajúce aktivity a členstvá v kluboch, či ocenenia. Popis toho, prečo práve autor je vhodným kandidátom je nesmierne dôležitý, ale určite je dobré vyhýbať sa generickým tvrdeniam, ale práve naopak hľadať výnimočné rysy a schopnosti. Vhodným prístupom k písaniu je myslieť na to, že prijímacia komisia číta takýchto personal statementov stovky až tisícky. Preto tie, ktoré sa niečím odlišujú a na prvé čítanie ich zaujmú, majú oproti ostatným výhodu. V neposlednom rada je dôležité strážiť si maximálny počet znakov, ale aj riadkov. Maximálny počet znakov je 4 000 a 47 riadkov, avšak stanovená je aj spodná hranica, a to 1000 znakov.

Tipy

Odporúča sa písať si personal statement do samostatného dokumentu a až finálnu verziu prekopírovať do online prihlášky na webe UCAS. Uchádzač má tak väčšiu kontrolu nad ukladaním dokumentu, keďže UCAS systém sa po 35 minútach nečinnosti odhlasuje a neukladá zmeny bez aktívneho uloženia užívateľom.

Nestranný pohľad je na nezaplatenie. Pred odoslaním personal statementu by ho určite mal vidieť aj niekto iný okrem samotného autora. Jednak autori častokrát zvyknú prehliadať gramatické, ale najmä logické chyby. Preto keď dokument číta niekto iný, vníma ho podobne, ako ho bude vnímať prijímacia komisia a vie preto lepšie posúdiť, či mu niečo ešte nechýba alebo práve naopak tam nie je niečo navyše. Ideálny scenár je, aby personal statement čítal niekton, kto autora pozná, ale aj nepozná. Práve takáto kontrola zabezpečí, že si čitateľ nebude automaticky domýšľať, ale objektívne personal statement posúdi. Častokrát je ale náročné nájsť niekoho cudzieho, kto by si personal statement prečítal. To vedia aj slovenskí a českí študenti združení v komunite Unimak, ktorá pomáha študentm dostať sa na tie najlepšie univerzity na celom svete. Práve títo študenti zdarma kontrolujú personal statementy študentom, ktorí ich potrebujú v rámci svojich prihlášok.  Nie len že sú to cudzí čitatelia personal statementov a uchádzača nepoznajú, tak vďaka tomu, že sami študujú na zahraničných univerzitách majú s písaním aj osobnú skúsenosť.

Významný vplyv na kvalitu personal statementu má najmä dostatok času. Nie len samotné písanie, ale aj úpravy vedia zabrať viac času, ako môže človek očakávať. Preto rezerva je jedným z kľúčov k úspechu, ako sa dostať na vysnívanú vysokú školu.

Ďalšie články k téme

Vyskúšaj štúdium v USA. Vďaka programu FLEX máš jedinečnú príležitosť

Stredoškoláci spozornite, môžete ísť na ročný študijný pobyt do USA. Podajte si prihlášku do 28. septembra! Čo je štipendium FLEX?  Future Leaders Exchange program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý účastníkom umožní študovať na americkej strednej škole. Okrem toho je plne hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a riadený Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA). […]

čítajte viac