Čo potrebuje počuť každý študent?

23. 10. 2022 | Štúdium na vysokej škole

Čo potrebuje počuť každý študent? Mladým ľudom sa dnes ponúka široký výber najrozličnejších možností, kam sa  v živote posunúť, akú školu si vybrať či aký odbor a program študovať na vysokej školy. I keď je možností naozaj veľa, neznamená to však, že cesta štúdia a vysokej školy je automaticky pre každého.

Každý študent študuje svojim tempom, svojim štýlom a neznamená, že keď niekto dosiahol v rovnakom veku určitú študijnú či životnú míľu, ktorá sa pre mňa javí v nedohľadne, musím ju za každú cenu dosiahnuť aj ja. Je v poriadku študovať, neštudovať, robiť dve školy naraz či vycestovať do zahraničia. Netreba sa hlavne porovnávať a aj preto prinášame v tomto príspevku pár rád pre maturantov a najmä začínajúc vysokoškolákov, ktoré by mal počuť každý.

Je v poriadku dať si gap year

Nevedieť, čo a či chcem po strednej škole vôbec pokračovať v štúdiu je úplne v poriadku. Práve v hľadaní tej správnej cesty môže napomôcť dať si odklad, vycestovať do zahraničia alebo ostať doma, pracovať manuálne, proste si dať čas a priestor na rozmyslenie tohto životne dôležitého kroku. O tom ako možno čo najlepšie profitovať z gap yearu sme písali v našom príspevku Ako využiť gap year naplno.

Žiaden titul či „iba“ Bakalár je dostačujúci titul

Sme spoločnosťou, v ktorej sa nie nie vždy adekvátne, nazerá na hodnotu človeka práve skrz jeho titul pred či za menom a mladí môžu mať pocit, že bez titulu majú nižšiu hodnotu v spoločnosti a dostáva sa im menšieho uznania. I keď pri niektorých povolaniach je titul prirodzene potrebný, snáď nikto, nechce aby ho operoval/a neatestovaný/á lekár/ka, titul neurčuje hodnotu človeka. Mnohokrát sa stane, že práve ľudia bez vysokoškolského titulu majú rozhľadenejšie názory, bohatšie skúsenosti, vedomosti a adekvátnejšie správanie ako tí s vysokoškolským titulom. Určité danosti nezaručí ani získanie titulu. Nemať titul, či ukončiť štúdium „iba“ získaním bakalárskeho titulu, je v poriadku, ak to tak dotyčný cíti. A najmä, vrátiť sa do školy a získať titul aj neskôr sa dá v každom veku. V neposlednom rade je dôležité spomenúť, že nie každý musí mať vysokú školu a získať vysokoškolský titul, a to je úplne v poriadku, titul hodnotu človeka neurčuje.

Nie je hanba zmeniť vysokú školu počas štúdia

Škola ma nebaví, učivo nezodpovedá mojim očakávaniam, prednášky pre mňa nemajú pridanú hodnotu, profesori nemajú korektné správanie voči študentom, nerozvíjam sa či akýkoľvek iný dôvodom prečo sa pohrávam s myšlienkou na ukončenie štúdia či zmenu školy/programu určite nie je zlyhaním a stojí za zváženie. Štúdium nemusí zodpovedať predom nalinkovaným tabuľkám ako postupovať. Rozhodnúť sa pre zmenu v akomkoľvek štádiu štúdia, pokiaľ mi to dáva zmysel, je v poriadku. Cieľ, v podobe získania titulu je určite dôležitý, no je to práve cesta, ktorá učí životným lekciám a potrebným vedomostiam. Ak človek cíti, že už mu daná cesta nemá čo dať alebo, že cesta inde ho naučí viac, je to v poriadku prestúpiť a nie je hanba ani zlyhanie zmeniť školu.

Je v poriadku predlžiť si štúdium

Nenasledovať za každých okolností spoločnosťou dané časové štruktúry ako by malo štúdium postupovať je taktiež v úplnom poriadku. Samozrejme, po zvážení iných životných okolností a faktorov je úplne v poriadku študovať o rok, o dva, tri dlhšie či sa k štúdiu vrátiť po dekáde. Nepozerať na dĺžku štúdia je dôležité najmä pri možnosti vycestovať do zahraničia, vyskúšať si život, štúdium, prax v inej krajine. Tieto skúsenosti vedia byť do života aj toho profesijného omnoho prínosnejšie ako získanie titulu v štandardnej dobe.

To, že sa niekto učí kratšiu dobu, neznamená, že ty si hlúpy

Každý má iné študijné tempo, metódy, oblasti, ktoré sa študujú ľahšie či naopak sú náročnejšie na zvládnutie. Taktiež má každý úplne iné životné okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho štúdium. To že spolužiak sa učil na skúšku menej či vôbec a získal lepšie hodnotenie, nahnevá, no nič to neznamená. Častokrát ide skôr o náhodu či nejaké šťastie. Netreba sa vzdávať, ďalšia skúška dopadne lepšie, a možno až tá ďalšia, v prvom rade sa však netreba vôbec porovnávať. A keď sa mi s niečím nedarí, nerozumiem tomu, je to taktiež úplne v poriadku, nie je vôbec hanba nechať si pomôcť s učením, nájsť si doučovanie či poprosiť spolužiaka, niekoho z vyššieho ročníka o radu či pomoc. V budúcnosti zas naopak možno práve ty budeš vedieť pomôcť so štúdiom niekomu ďalšiemu.

Zdroje: instagram: @blanipilat


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Prečo sa študenti častokrát nevedia učiť?

Prečo sa študenti častokrát nevedia učiť?

Podčiarkovanie či zvýrazňovanie textu alebo jeho opakované čítanie nie sú vhodné techniky na dlhodobé zapamätanie si informácie. Kamila Urban je vedeckou pracovníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a odbornou asistentkou na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a skúma efektívne spôsoby učenia sa. V stratégii podčiarkovania textu vidí problém v tom, že žiaci a študenti nevedia …

Učíte sa podľa toho, aký ste študijný typ? Možno by ste mali.

Učíte sa podľa toho, aký ste študijný typ? Možno by ste mali.

Máte pocit, že učením sa trávite príliš veľa času? Nezostáva vám dostatok času na iné aktivity či častokrát počujete od spolužiakov, že sa učili o polovicu času menej než vy? Alebo máte jednoducho pocit, že vám to nejde do hlavy? Možno je chyba v tom, že nepoznáte, aký ste učiaci typ. Vďaka znalosti toho, ktorý …