Deň otvorených dverí (DOD) – Jeseň 2020

12. 11. 2020 | Aktuality

Deň otvorených dverí (DOD) – Jeseň 2020Pri rozhodovaní sa o budúcej vysokoškolskej dráhe nie je nikdy na škodu, ešte pred podaním prihlášky, navštíviť univerzitu počas DOD a pozisťovať si ako sa veci majú. DOD sa konajú prevažne dvakrát do roka, začiatkom letného a zimného semestra, samozrejme za osobnej účasti záujemcov o štúdium, čo však v tomto pandemickom období neprichádza do úvahy. Ako sa však celé školstvo muselo prispôsobiť distančnej forme vyučovania, univerzity boli nútene vymyslieť ako organizovať DOD nezvyčajným spôsobom a prešli taktiež do online podoby.

UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otvára svoje virtuálne brány záujemcom o štúdium v dátume od 23.-25. novembra 2020. Celý program je rozdelený do šiestich blokov pre lepšiu orientáciu záujemcov. Prvý živý prenos odštartuje Filozofická Fakulta o15.00 a o 17.00 pokračuje Fakulta Prírodných Vied. Počas ďalších dní sa predstavia zostávajúce fakulty. Podrobný program a link tejto udalosti nájdete tu: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html A ak vás čokoľvek zaujíma, máte plno nezodpovedných otázok, na stránke nájdete aj odkaz, kam môžete smerovať svoje otázky. Neváhajte túto možnosť využiť.

UK – Univerzita Komenského v Bratislave

Síce sa tento rok už celouniverzitný DOD na jednej z najväčších slovenských univerzít  odohral, skvelá správa je, že vďaka online forme si viete tieto prenosy, ktoré sa uskutočnili 5.-6. novembra 2020, spätne dohľadať a pozrieť na Facebooku Univerzity: Univerzita Komenského v Bratislave, kde je prenos uložený.

TRUNI – Trnavská Univerzita v Trnave

Univerzita prišla s veľmi zaujímavou platformou s názvom Nazoomuj si Trnavskú Univerzitu. Uchádzač o štúdium vyplní formulár, kde uvedie o akú fakultu má záujem, či ho prípadne zaujíma univerzita ako celok, cez akú streamovaciu službu sa chce prihasiť, dohodne si termín a online stretnutie sa môže uskutočniť. Nazoomuj si Trnavskú Univerzitu trvá od 1. novembra až do 31. apríla 2021. Informácie k tejto originálnej platforme sú dostupné na stránke: https://www.truni.sk/news/nazoomuj-si-trnavsku-univerzitu

UNIZA – Žilinská Univerzita v Žiline

Cez hlavnú stránku univerzity: https://www.uniza.sk/ sa treba presúvať podľa záujmu na stránky jednotlivých fakúlt, kde sa už dozviete podrobnosti k online DOD, nakoľko ich organizuje každá fakulta v inom termíne. Taká Strojnícka Fakulta už napríklad túto možnosť uskutočnila koncom októbra a ďalší DOD je na tejto fakulte avizovaný v januári.

Univerzita Karlova v Prahe

Ak by vás náhodu zaujímalo, ako to vyzerá u našich susedov, tak napríklad Univerzita Karlova v Prahe si pre záujemcov o štúdium naplánovala DOD na 28. novembra 2020, kedy uchádzačom predstaví 17 fakúlt. Prenosy by mali byť doprevádzané videami, ktoré odprezentujú život školy a jednotlivých fakúlt. Videá boli vytvorené špeciálne pre túto udalosť. Pozvánku na výnimočnú udalosť nájdete na odkaze: https://nakarlovku.cz/

Toto je len malou ukážkou, že ani v časoch nezvyčajných sa nezabúda na uchádzačov o štúdium a univerzity sa snažia vyjsť im v ústrety.  Rozhodne odporúčame sledovať Facebook, Instagram či Twitter konkrétnych univerzít, o ktoré máte záujem, kde sa vždy dozviete aktuálne informácie najrýchlejšie. Samozrejme, oplatí sa preskúmať aj webové stránky škôl a v prípade, že na hlavných stránkach danej univerzity nenájdete to čo hľadáte ako napríklad aj informácie o online DOD, neľakajte sa, občas to chce len trochu viac surfovania cez konkrétne stránky fakúlt a určite nájdete čo hľadáte.

V konečnom dôsledku môže tento formát DOD priniesť viacero výhod. Častokrát nemusí byť práve ľahké či už z organizačných alebo časových dôvodov dostaviť sa do vzdialeného mesta a navštíviť univerzitu, čo riešia online prenosy. Taktiež nie je nijako obmedzený počet prezentácií a online DOD, ktoré si chcete pozrieť. A v neposlednom rade sa nič nedeje ani keď sa v danú chvíľu nemôžete pripojiť, prenosy by sa mali ukladať pre neskoršie vzhliadnutie.

Takže určite neváhajte a zúčastnite sa nejakého online dňa otvorených dverí!

Zdroje:

Facebook: Univerzita Komenského v Bratislave

UMB: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html

MFF UK: https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2020

UK Praha: https://nakarlovku.cz/

UNIZA: https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/dni-otvorenych-dveri

TRUNI: https://www.truni.sk/news/nazoomuj-si-trnavsku-univerzitu