Introvert má na vysokej škole vyšší predpoklad študijného úspechu

25. 10. 2022 | Štúdium na vysokej škole

štúdium na VŠTo, že sa ľudia delia na rôzne typy na základe rozličných znakov je všeobecne známe. Mnohé výskumy sa zameriavajú práve na rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vykazujú určité znaky introvertnosti v porovnaní s tými, čo sa pokladajú za extrovertov. Introverti a extroverti sa líšia, nie len v spôsobe vystupovania, ale aj v spôsobe ako pristupujú k životným situáciám, ako sa rozhodujú či spôsobe ako nad vecami uvažujú. Ukazuje sa, že tieto rozdiely medzi extrovertmi  a introvertmi majú vplyv aj na štúdium a prospech v škole.

Vo všeobecnosti sú introverti menej impulzívni a neženú sa bezhlavo do situácii a rozhodnutí. Táto kvalita sa môže vyplácať pri riešení zložitejších úloh v škole. Extroverti mávajú lepší prospech než introverti na základnej škole, na strednej začínajú mať na vrch introverti a na vysokej škole sú to práve introverti, ktorí majú väčší predpoklad študijného úspechu. Vyplýva to zo štúdie uskutočnenej na vzorke 141 vysokoškolských študentov z dvadsiatich rozličných predmetov, od umenia, cez astronómiu až k štatistike. Štúdia zistila, že práve introverti vedia o každom z predmetov viac informácií do hĺbky než extroverti. Introverti dostávajú neúmerne vyššie množstvo vysokoškolských titulov, prospechových štipendií a členstiev v prestížnych spolkoch.

Introverti však nie sú inteligentnejší ako extroverti. Podľa testovania IQ sú oba typy rovnako inteligentné. Dokonca si v mnohých úlohách, najmä tých, ktoré sú riešené pod časovým či spoločenským tlakom, prípadne za použitia multitaskingu, vedú naopak lepšie práve extroverti. Extroverti sú lepší pri spracovaní veľkého množstva informácií. Ide teda o iný dôvod vyššej študijnej úspešnosti u introvertov. Je to práve premýšľavosť introvertov, ktorá odčerpáva veľkú časť ich kognitívnej kapacity. Pri akejkoľvek zadanej úlohe, za predpokladu, že vychádzame zo 100 percentnej kognitívnej kapacity jednotlivca, venuje introvert 75 percent úlohe a 25 percent kapacity vydá mimo úlohu. Extroverti venujú úlohe až 90 percent kapacity. Dôvodom rozloženia je najmä to, že extroverti venujú svoju pozornosť bezprostrednému cieľu, kým introverti využívajú svoju kapacitu na sledovanie toho, ako prebieha daná úloha.

Zdá sa že introverti premýšľajú dôslednejšie. Extroverti sa pri riešení úlohy či problému ľahšie uchýlia k nedbalému prístupu, keď vymenia precíznosť za rýchlosť, za pochodu robia stále väčší počet chýb a keď je problém príliš náročný alebo frustrujúci, opustia hromadne loď. Introverti naopak predtým ako konajú premýšľajú, dôsledne spracúvajú informácie, zdržia sa pri úlohe dlhšie, nevzdávajú sa tak ľahko a pracujú presnejšie.

Introverti a extroverti majú rozdielne prístupy riešenia problémov. V jednom experimente dali psychológovia päťdesiatim ľudom poskladať zložitú skladačku. Zistili, že u extrovertov je omnoho pravdepodobnejšie, v prípade, keď sa im nedarí v priebehu riešenie skladačku vzdať. Introverti taktiež pristupujú k riešeniu úloh častejšie s predošlým naštudovaním si problematiky a pripravia sa na riešenie ešte pred započatím samotnej úlohy.

Introverti paradoxne niekedy dokážu prekonať extrovertov aj v spoločenských úlohách, v tých, ktoré si vyžadujú vytrvalosť. Táto vlastnosť je v konečnom dôsledku v spoločenských situáciách väčšinou dôležitejšia než sociálne predispozície extroverta. Vytrvalosť však nie je v spoločnosti zvlášť atraktívna a doceňovaná. Ako spoločnosť máme tendenciu obdivovať inšpiráciu, iskru a sebavedomie jednotlivca, viac než jeho vytrvalosť, pracovitosť a drinu vyvinutú na dosiahnutie cieľa. Práve vytrvalosť a drina však tvoria väčšiu časť úspechu.

„Nie je to o tom, že by som bol múdry, je to tým, že sa u problémov zdržím dlhšie,“ vyslovil introvertné vlastnosti stelesňujúci génius Albert Einstein.

Ak vás zaujíma problematika introvertov a extrovertov podložená na mnohých štúdiách a výskumoch, určite odporúčame knihu Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit (z anglického origináli Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking) od autorky Susan Cain.

Zdroje: Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit.


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme