Kedy zaniká status študenta?

24. 7. 2022 | Študentský život

status študentaNenadarmo sa hovorí, že po ukončení štúdia začína tvrdá realita a každodenný pracovný život. Z toho pre absolventa väčšinou plynú aj povinnosti, a preto je dobré si ich ustriehnuť a dať si pozor na vzniknuté podlžnosti voči zdravotnej či sociálnej poisťovni po ukončení štúdia. Kedy je potrebné ich riešiť?

Status študenta dokáže byť v mnohých oblastiach výhodou. Prináša rôzne zľavy na cestovnom či ubytovaní. O tom, kde všade je možné si zľavy uplatniť vďaka študentskému preukazu ISIC sa môžete dozvedieť viac v staršom článku Neplať viac, keď nemusíš, využi študentskú kartu.

Prvým prípadom, kedy absolvent stráca status študenta, je po ukončení strednej školy zložením maturitnej skúšky. V takomto prípade sa nasledovné povinnosti odvíjajú od študentovho rozhodnutia pokračovať respektíve nepokračovať ďalej na vysokú školu.

Stredoškolák, ktorý nepokračuje na vysokoškolské štúdium zostáva až do 31. augusta kalendárneho roku, čo je koniec letných prázdnin, študentom, a tak je za neho platené zdravotné a sociálne poistenie. Absolvent strednej školy si tak môže užiť bezstarostné letné prázdniny.

Povinnosť vyriešiť si platbu zdravotného a sociálneho poistenia po vlastnej osy vzniká absolventovi strednej školy od 1. septembra, kedy prestáva byť poistencom štátu na základe statusu študenta. Existuje však viacero ďalších možností, ktorými sa absolvent stredoškolského štúdia môže vybrať. Môže začať pracovať, podnikať alebo sa prihlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. Existuje aj možnosť stať sa samoplatiteľom poistenia.

Žiadne povinnosti k zdravotnej a sociálnej poisťovni však nevznikajú absolventovi, ktorý po strednej škole a uplynutí prázdnin plánuje nastúpiť na vysokoškolské štúdium v dennej forme.  

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia, konkrétne po ukončení I. stupňa bakalárskeho štúdia sa povinnosti pre absolventa taktiež líšia podľa toho či sa rozhodne pokračovať na II. stupeň alebo štúdium ukončiť. Ak čerstvý bakalár pokračuje na druhý stupeň a stále nedovŕšil 26 rokov, štát za neho hradí poistné aj počas letných prázdnin až do zápisu na ďalší stupeň denného štúdia. V prípade nepokračovania platia rovnaké podmienky ako pre absolventov stredoškolského štúdia voliacich cestu nepokračovať na vysokú školu, s jedným rozdielom Treba si dať pozor na to, že status študenta absolventovi vysokej školy zaniká po vykonaní štátnej záverečnej skúšky a nie pri promócii prevzatím diplomu.

V prípade III. stupňa štúdia ide o komplikovanejší prípad. Ak sa študent rozhodne pokračovať aj na III. doktorandský stupeň štúdia v dennej forme v tom istom roku ako ukončí II. stupeň štúdia, hradí za neho poistné počas prázdnin štát. Doktorand môže byť ako poistencom štátu v prípade, že celková dĺžka jeho štúdia na III. stupni neprekročila stanovenú štandardnú dĺžku štúdia v dennej forme, ak nezískal vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a nedovŕšil hranicu 30 rokov.

Samozrejme, úplne iné a ojedinelé podmienky sa vzťahujú na individuálne prípady prerušenia či predlžovania štúdia. Taktiež sa situácia a povinnosti líšia podľa konkrétnej absolventovej pracovnej situácie, kedy sa o potrebné náležitosti môže postarať zamestnávateľ.

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

Zdravotné poistenie absolventov strednej školy. Aké sú podmienky?

Zdravotné poistenie berie väčšina mladých ľudí ako samozrejmosť. Je to práve preto, že za väčšinu z nich odvádza poplatok do zdravotnej poisťovne štát a vďaka tomu ich to bezprostredne nič nestojí. To však nemusí byť pravidlom a existujú situácie, v ktorých sa aj mladí ľudia stávajú samoplatiteľmi. Aké sú pravidlá pre stredoškolákov, vysokoškolákov či študentov …