Kedy zaniká status študenta?

24. 7. 2022 | Študentský život

status študentaNenadarmo sa hovorí, že po ukončení štúdia začína tvrdá realita a každodenný pracovný život. Z toho pre absolventa väčšinou plynú aj povinnosti, a preto je dobré si ich ustriehnuť a dať si pozor na vzniknuté podlžnosti voči zdravotnej či sociálnej poisťovni po ukončení štúdia. Kedy je potrebné ich riešiť?

Status študenta dokáže byť v mnohých oblastiach výhodou. Prináša rôzne zľavy na cestovnom či ubytovaní. O tom, kde všade je možné si zľavy uplatniť vďaka študentskému preukazu ISIC sa môžete dozvedieť viac v staršom článku Neplať viac, keď nemusíš, využi študentskú kartu.

Prvým prípadom, kedy absolvent stráca status študenta, je po ukončení strednej školy zložením maturitnej skúšky. V takomto prípade sa nasledovné povinnosti odvíjajú od študentovho rozhodnutia pokračovať respektíve nepokračovať ďalej na vysokú školu.

Stredoškolák, ktorý nepokračuje na vysokoškolské štúdium zostáva až do 31. augusta kalendárneho roku, čo je koniec letných prázdnin, študentom, a tak je za neho platené zdravotné a sociálne poistenie. Absolvent strednej školy si tak môže užiť bezstarostné letné prázdniny.

Povinnosť vyriešiť si platbu zdravotného a sociálneho poistenia po vlastnej osy vzniká absolventovi strednej školy od 1. septembra, kedy prestáva byť poistencom štátu na základe statusu študenta. Existuje však viacero ďalších možností, ktorými sa absolvent stredoškolského štúdia môže vybrať. Môže začať pracovať, podnikať alebo sa prihlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. Existuje aj možnosť stať sa samoplatiteľom poistenia.

Žiadne povinnosti k zdravotnej a sociálnej poisťovni však nevznikajú absolventovi, ktorý po strednej škole a uplynutí prázdnin plánuje nastúpiť na vysokoškolské štúdium v dennej forme.  

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia, konkrétne po ukončení I. stupňa bakalárskeho štúdia sa povinnosti pre absolventa taktiež líšia podľa toho či sa rozhodne pokračovať na II. stupeň alebo štúdium ukončiť. Ak čerstvý bakalár pokračuje na druhý stupeň a stále nedovŕšil 26 rokov, štát za neho hradí poistné aj počas letných prázdnin až do zápisu na ďalší stupeň denného štúdia. V prípade nepokračovania platia rovnaké podmienky ako pre absolventov stredoškolského štúdia voliacich cestu nepokračovať na vysokú školu, s jedným rozdielom Treba si dať pozor na to, že status študenta absolventovi vysokej školy zaniká po vykonaní štátnej záverečnej skúšky a nie pri promócii prevzatím diplomu.

V prípade III. stupňa štúdia ide o komplikovanejší prípad. Ak sa študent rozhodne pokračovať aj na III. doktorandský stupeň štúdia v dennej forme v tom istom roku ako ukončí II. stupeň štúdia, hradí za neho poistné počas prázdnin štát. Doktorand môže byť ako poistencom štátu v prípade, že celková dĺžka jeho štúdia na III. stupni neprekročila stanovenú štandardnú dĺžku štúdia v dennej forme, ak nezískal vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a nedovŕšil hranicu 30 rokov.

Samozrejme, úplne iné a ojedinelé podmienky sa vzťahujú na individuálne prípady prerušenia či predlžovania štúdia. Taktiež sa situácia a povinnosti líšia podľa konkrétnej absolventovej pracovnej situácie, kedy sa o potrebné náležitosti môže postarať zamestnávateľ.

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Slovo prokrastinácia sa v poslednom čase stalo bežnou súčasťou našej slovnej zásoby. Z analýzy vyplýva, že 80 až 95 percent vysokoškolákov počas svojho štúdia niekedy prokrastinovalo a že každý jeden z nás má tendenciu prokrastinovať. Čo ale prokrastinácia znamená, ako ju odlíšime od lenivosti a najmä ako sa jej vyhýbať? Čo je to prokrastinácia Prokrastinácia …

číst více
Internát alebo byt – čo sa oplatí viac?

Internát alebo byt – čo sa oplatí viac?

S vysokoškolským štúdiom prichádza vo väčšine prípadov aj dilema študentského bývania. Ako sa býva na internátoch v našom hlavnom meste venuje pozornosť séria našich predošlých článkov Takto sa býva v Bratislave na internátoch: časť I., časť II. a časť III. No možností na bývanie je rozhodne viac. Na čo treba myslieť pri žiadaní o ubytovanie, či koľko približne …

číst více
Účty pre študentov

Účty pre študentov

Mnohí mladí ľudia už majú založené vlastné bankové účty. Je to pohodlný spôsob, ako si môžu spravovať vlastné peniaze sami. Možno aj ty patríš medzi jedného z nich. Okrem toho, že ti naň môžu rodičia posielať vreckové, pokiaľ pracuješ môže ti tam chodiť výplata. Skvelou funkciou je však aj to, že ti účet umožňuje mať …

číst více