Koľko stojí vysokoškolský život?

11. 2. 2022 | Študentský život

Koľko stojí vysokoškolský život? I keď je na Slovensku, na rozdiel od mnohých zahraničných krajín, štúdium na verejných vysokých školách v podstate „zadarmo“, pretože študent nemusí platiť školné, vysokoškolský život ostáva sám o sebe plný dodatočných výdavkov.

Koronakríza ovplyvnila študentský život v rôznych oblastiach a nie je tomu inak ani v zárobkových možnostiach vysokoškolákov. Mnohí vysokoškoláci si popri štúdiu privyrábajú rôznymi brigádami, nárazovými prácami, ktoré sú však často manuálneho charakteru a zahŕňajú kontakt s ľuďmi v rôznych prevádzkach, čo samozrejme počas pandemických obmedzení nebolo možné. Takáto situácia pre mnohé rodiny predstavovalo ešte väčšiu záťaž na rodinný rozpočet.

A koľko teda reálne stojí vysokoškolský život? Podľa odborníčky na financie Lenky Šaligovej z Partners Group Sk sa náklady spojené so štúdiom na slovenskej štátnej vysokej škole pohybujú na škále od 200 do 700 eur mesačne na jedného študenta. To pri päťročnom štúdiu denného typu vyjde v priemere 8500 až 30 000 eur na jedno dieťa. Výdavky sa líšia v závislosti od mesta, typu bývania, stravovania, mimoškolských aktivít či osobného života študenta.

Ako teda vyzerajú priemerne mesačné náklady vysokoškoláka?

Štátny internát: 50 – 150 €

Súkromný internát/ privát: 150 – 350 €

Prenájom bytu : 300 – 550 €

Strava : 70 – 200 €

Iné výdavky : 60 – 500 € (cestovné, učebnice, kopírovanie materiálov, členské v knižniciach, technologické vybavenie – notebook/tablet, účty za mobil, mobilné dáta, voľnočasové aktivity, šport atď.)

Náklady na vysokoškolský život rozhodne nie sú zanedbateľné. Existuje viacero možností ako si finančnú situáciu vylepšiť. Odborníčka na financie radí, že z dlhodobého hľadiska je samozrejme najvýhodnejšie perspektívne plánovanie vo forme investovania či sporenia, ktoré zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej. Nie všetci sú však natoľko prezieraví. Samozrejme, vysokoškolák si môže dopomôcť aj svojpomocne prácou či brigádou, kde pre študentov existujú určité úľavy v platení odvodov.

Možnosť prilepšenia sa ponúka vo forme štipendií. V určitých prípadoch je na Slovensku možné získať sociálne štipendium, ak sa rodina nachádza v sociálne náročnej situácii. Takéto štipendium sa pohybuje od 10 do 300 eur mesačne (*akademický rok 2020/2021). Pre tých, ktorí nemajú na sociálne štipendium nárok, prichádza do úvahy možnosť získať motivačné a prospechové štipendium, ktoré sa udeľuje za výborný prospech (hranicu si určuje konkrétna škola a fakulta) či za reprezentáciu školy v športových a kultúrnych oblastiach. Výška môže byť až do 70 eur mesačne.

Inou možnosťou pokrytia nákladov môže byť určitý typ pôžičky. Niektoré vysoké školy ponúkajú pôžičky svojim študentom so špeciálnymi podmienkami, o ktorých sa treba informovať priamo v škole. Inou z možností je zvýhodnená študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. Výška takejto pôžičky môže byť 500 až 6000 eur za akademický rok. Pri tomto type pôžičky ju vysokoškolák spláca až po ukončení štúdia so splatnosťou do 10 rokov a s úrokovou sadzbou do 3%. Vyžaduje sa tu ručiteľ, čo je častokrát rodič a je potrebné dodržať konkrétne termíny na podanie žiadosti o takýto typ pôžičky. Alternatívne sa dá pôžička či úver získať aj štandardnou cestou z komerčných bánk vo výške od 650 do 10 000 eur. V tomto prípade sa dajú uplatniť zvýhodnené úroky, častokrát len v prípade študenta denného štúdia do 26 rokov. Taktiež je potrebný ručiteľ.

Vysokoškolský život je finančne zaťažkávacou skúškou, no aj tu platí, že ak je študent šikovný, možnosti na uľahčenie situácie sa nájdu.

 Zdroje: www.partnersgroup.sk

Ďalšie články k téme

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia: čo to je a ako s ňou bojovať

Slovo prokrastinácia sa v poslednom čase stalo bežnou súčasťou našej slovnej zásoby. Z analýzy vyplýva, že 80 až 95 percent vysokoškolákov počas svojho štúdia niekedy prokrastinovalo a že každý jeden z nás má tendenciu prokrastinovať. Čo ale prokrastinácia znamená, ako ju odlíšime od lenivosti a najmä ako sa jej vyhýbať? Čo je to prokrastinácia Prokrastinácia …

číst více
Účty pre študentov

Účty pre študentov

Mnohí mladí ľudia už majú založené vlastné bankové účty. Je to pohodlný spôsob, ako si môžu spravovať vlastné peniaze sami. Možno aj ty patríš medzi jedného z nich. Okrem toho, že ti naň môžu rodičia posielať vreckové, pokiaľ pracuješ môže ti tam chodiť výplata. Skvelou funkciou je však aj to, že ti účet umožňuje mať …

číst více
Prijali ťa na vysokú? Nezabudni na ubytovanie

Prijali ťa na vysokú? Nezabudni na ubytovanie

Prišlo tu už rozhodnutie o prijatí na vysokú školu? Gratulujeme! Pri oslavách a radosti, ale nezabudni na rezerváciu ubytovania, aby si na jeseň mal(a) istotu ubytovania. Niektoré vysoké školy už majú sprístupnené rezervačné portály internátov, kde si môžeš vybrať, kam sa už čoskoro nasťahuješ. Zároveň nie je neskoro ani na hľadanie bytu, pokiaľ už teraz …

číst více