Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

11. 12. 2020 | Štúdium na vysokej škole

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž? Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však?

Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch kritérií: mzda, zamestnanie sa, pracovná perspektíva do budúcnosti a získanie práce v odbore. Tieto faktory sa spoločne sčítajú až je jednotlivým odborom pripísané celkové hodnotenie pozostávajúce zo súčtu vyššie zmienených kritérií. Nedajte sa zmiasť bodovými hodnotami, nevyhnutne to nemusí znamenať, že ak má odbor väčší počet bodov, automaticky má vyššiu mzdu či lepšiu šancu uplatniť sa. Bodový systém je celkový, vytvorený zo štyroch premenných.

Vedúce priečky rebríčka podľa portálu trendyprace.sk obsadili technické vedy.

Prvé miesto v hodnotení získal odbor aplikovaná informatika v doktorandskom stupni štúdia. Získal plný počet 100 bodov v celkovom hodnotení. Títo absolventi si na trhu práce vedú podľa výskumu najlepšie, majú najvyššiu perspektívu uplatnenia sa a vyššie mzdy oproti ostatným, ktoré sa pohybujú v priemere okolo 2500 EUR.

Podľa informácií z roku 2019 odbor ukončilo 15 študentov a daný odbor sa dá študovať na troch miestach: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky.

Toto umiestnenie  sa však vzťahuje na tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské. Jeho nižšia forma- druhý stupeň, inžinierske štúdium sa umiestnilo na 7. mieste v rebríčku so stratou len 2 bodov z celkového hodnotenia 100. Najväčší rozdiel v hodnotení doktorandského a inžinierskeho stupňa je v počte absolventov, tu je počet absolventov až okolo 211. Rozdiel je aj v priemernej mzde, ktorá je o pár stoviek nižšia. Podľa prieskumu majú absolventi druhého stupňa mierne menšiu šancu zamestnať sa, iba 51%, kdežto šanca pre doktorandov je až 89%.

Druhým najprestížnejším odborom je opäť technický smer a konkrétne odbor softvérové inžinierstvo.

Tento odbor získal taktiež plný počet bodov 100 v celkovom súčte. V roku 2019 ukončilo štúdium získaním titulu 50 študentov a priemerné mzdy sa pohybujú okolo 2900 EUR. Štúdium poskytuje na Slovensku v tomto prípade len jedna univerzita, a to Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií.

Tretie miesto s rovnakým počtom získaných bodov má odbor informačné systémy.

V roku 2019 ukončilo štúdium 116 absolventov a ich priemerná mzda sa pohybuje v rozpätí okolo 2230 EUR. Pri tomto odbore je uvedená nižšia miera šance zamestnania sa, 61%. U nás sa dá odbor vyštudovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií a Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky.

Na nižších priečkach v rebríčku sa aj naďalej ukázali ako najprestížnejšie práve technické vedy so stratou len 1 bodu z celkového hodnotenia 100, čím získali 99 bodov. Ďalšími prestížnymi odbormi sú: počítačové inžinierstvo; automatizácia a informatizácia strojov a procesov; inžinierske konštrukcie a dopravné stavby; Informatika.

Vedúcu pozíciu technických vied preťal až na 9. mieste zdravotnícky odbor, a to konkrétne ošetrovateľstvo, ktoré z celkového počtu možných bodov 100 stratilo len nepatrné 3.

Prvý odbor z kategórie spoločenských vied, ktorým je podnikový manažment sa umiestnili na 12. mieste s 93 bodmi celkového hodnotenia.

A poslednou, štvrtou skupinou rozdelenia podľa portálu sú poľnohospodárske vedy, kde sa najvyššie umiestnil odbor rastlinná produkcia s počtom bodov 70.

Podľa informácií, z ktorých sme v článku čerpali, by sme mohli tvrdiť, že technické smery sú tou správnou univerzitnou voľbou z hľadiska uplatnenia sa či ďalších pomerne praktických faktorov, ktoré pri výbere štúdia nie sú určite zanedbateľné.  No, každý by mal pri výbere zvážiť čo ho baví a v čom je ozaj dobrý, pretože rebríčky sú fajn, no správne sa za vás nerozhodnú.

A preto, vyberajte múdro no odvážne!

Zdroje: Trendy práce Dostupné na: https://www.trendyprace.sk/sk

Ďalšie články k téme

Študuj predmety ako včelárstvo či chov rýb

Študuj predmety ako včelárstvo či chov rýb

V oblasti prírodných vied je výber zaujímavých odborov a predmetov naozaj široký. V poslednej dobe ide napríklad o stále obľúbenejšie odbory typu ekológia, ochrana ekosystémov či environmentalistika. Odbor priamo asociovaný so zvieracou ríšou bude jednoznačne veterina, určite však nie je jediný. S tou rastlinnou ríšou sa k najznámejším radí botanika či lesníctvo. Čo však ak nechcete študovať priamo prírodovedný odbor, no …

číst více