Ľahší systém ospravedlňovania neprítomnosti v škole

6. 9. 2023 | Aktuality

systém ospravedlňovania neprítomnosti v škole Už od septembra budú môcť rodičia žiakov základných škôl ospravedlniť svoje deti z piatich po sebe idúcich dní. V súčasnosti majú školy rôzne nastavené pravidlá a pre niektoré sú to napríklad maximálne 3 po sebe idúce dni, pre niektoré to je aj súčasných 5 dní. Nové pravidlá majú za cieľ odbremeniť rodičov aj pediatrov, ale zároveň sa spoliehajú na zodpovednosť rodičov, ktorí to nebudú zneužívať.

Častokrát sa totiž deje, že sa dieťa necíti dobre, ale nie je to nič, čomu by nepomohol len odpočinok na lôžku. V súčasnosti pokiaľ chcú rodičia nechať dieťa doma dlhšie, musia navštíviť lekára. Takto sú pediatri častokrát zbytočne preťažení a rodičia s deťmi trávia dlhé hodiny v čakárňach. Tento scenár nie je ideálny pre ani jednu zo strán.

Súčasný minister školstva novinku víta: „Ministerstvo sa snaží vyjsť v ústrety preťaženým pediatrom, ale zároveň robí krok dôvery voči rodičom. Predpokladám, že v čase si všetky strany vyhodnotia dobré fungovanie tejto zmeny.”

Jednoduchší systém ospravedlňovania tak snáď uľahčí situáciu všetkým stranám.


podpora@vysokeskoly.cz