Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

7. 3. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek Len nedávno boli zverejnené výsledky analytickej štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR. Tá prináša informácie o vzdelanostnom diferenciáli, ako už názov napovedá, ale aj o medziregionálnom úniku mozgov, o kariérnom potenciáli a diferenciáli a aj analýzu pracovnej mobility. Štúdia prináša obsiahle dáta, ktoré sa venujú jednotlivým skupinám z pohľadu pohlavia, zamestnania aj regionálneho rozloženia.

Napríklad v súvislosti so vzdelanosťou priniesla štúdia niekoľko zaujímavých informácií. Dobrou správou je, že vzdelanostná úroveň je na úrovni 70, čo je o 2 percentuálne body viac, ako v roku 2011. Vzdelanostná úroveň v praxi znamená, že ľudia dosahujú priemerne 70 % maximálnej možnej vzdelanosti. Zaujímavé je aj to, že podľa týchto meraní sú ženy o 1 percentuálny bod vzdelanejšie ako muži, ktorých úroveň bola rovnaká ako priemer všetkých Slovákov, teda 70 %. Už väčší rozdiel je vidieť medzigeneračne. Najlepšie sú na tom mladí ľudia vo veku 30 až 34 rokov, ktorých vzdelanosť je na úrovni 78 %, kým vo vekových kategóriách nad 65 rokov kontinuálne klesá úroveň pod 69 % až na 61 % u ľudí starší ako 95 rokov. Odborníci však upozorňujú, že tento trend je do značnej miery ovplyvnený dostupnosťou vysokoškolského vzdelania v minulosti.

Pokiaľ by vás viac zaujímala samotná štúdia alebo rozdiely v jednotlivých krajoch či okresoch, môžete ju nájsť online. Okrem samotného textu obsahuje aj niekoľko prehľadných a zaujímavých grafov a infografík.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme