Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

7. 3. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek Len nedávno boli zverejnené výsledky analytickej štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR. Tá prináša informácie o vzdelanostnom diferenciáli, ako už názov napovedá, ale aj o medziregionálnom úniku mozgov, o kariérnom potenciáli a diferenciáli a aj analýzu pracovnej mobility. Štúdia prináša obsiahle dáta, ktoré sa venujú jednotlivým skupinám z pohľadu pohlavia, zamestnania aj regionálneho rozloženia.

Napríklad v súvislosti so vzdelanosťou priniesla štúdia niekoľko zaujímavých informácií. Dobrou správou je, že vzdelanostná úroveň je na úrovni 70, čo je o 2 percentuálne body viac, ako v roku 2011. Vzdelanostná úroveň v praxi znamená, že ľudia dosahujú priemerne 70 % maximálnej možnej vzdelanosti. Zaujímavé je aj to, že podľa týchto meraní sú ženy o 1 percentuálny bod vzdelanejšie ako muži, ktorých úroveň bola rovnaká ako priemer všetkých Slovákov, teda 70 %. Už väčší rozdiel je vidieť medzigeneračne. Najlepšie sú na tom mladí ľudia vo veku 30 až 34 rokov, ktorých vzdelanosť je na úrovni 78 %, kým vo vekových kategóriách nad 65 rokov kontinuálne klesá úroveň pod 69 % až na 61 % u ľudí starší ako 95 rokov. Odborníci však upozorňujú, že tento trend je do značnej miery ovplyvnený dostupnosťou vysokoškolského vzdelania v minulosti.

Pokiaľ by vás viac zaujímala samotná štúdia alebo rozdiely v jednotlivých krajoch či okresoch, môžete ju nájsť online. Okrem samotného textu obsahuje aj niekoľko prehľadných a zaujímavých grafov a infografík.

Ďalšie články k téme

Prečo odchádzajú slovenskí študenti na vysoké školy do Česka?

Niet pochýb, že Slovensko má problém s masovým odchodom talentov do zahraničia. Každý piaty študent odchádza za vysokoškolským štúdiom za hranice. Slovenský študenti dlhodobo predstavujú takmer polovicu zahraničných študentov na českých univerzitách. V minulom roku študovalo v Českej Republike približne 20 900 Slovákov, z toho najviac slovenských mladých, 5200 študovalo na Masarykovej univerzite v Brne, nasledovalo 3660 študentov na Karlovej […]

čítajte viac

Štúdium na vysokej škole nie je len o prednáškach

Školský rok sa pre základné a stredné školy už začal, vysokoškolákov to ešte len čaká. Avšak aj pre mnohých z nich je september už mesiacom príprav a objavovania možností pre nasledujúci akademický rok. Jednou z nich je aj členstvo v spolkoch. Práve tie mávajú najmä pre nových študentov na začiatku či pred začiatkom akademického roka […]

čítajte viac