Motivačný list – ako ho napísať

19. 5. 2022 | Študentský život

motivačný list Motivačný list – dokument, s ktorým sa môžeš stretnúť pri prijímacom konaní na vysoké školy, na rôzne zahraničné pobyty, ale aj pri mnohých ďalších príležitostiach. Nie je už tak častý ako životopis, ale pri mnohých výberových konaniach je to jeden z rozhodujúcich faktorov. Preto ho netreba zanedbať a myslieť na to, že spolu so životopisom ťa reprezentuje. O tom, čo má životopis obsahovať a na čo si pri jeho písaní dať pozor, si môžeš prečítať v predošlom článku. Dnes sa dozvieš, ako má vyzerať motivačný list, čo môže obsahovať a ako pri jeho písaní postupovať.

Ako má motivačný list vyzerať

Motivačný list je, na rozdiel od štruktúrovaného životopisu, súvislý text a vďaka tomu ponúka zasa iný priestor na preukázanie tvojich znalostí a schopností. Prvá dôležitá vec, na ktorú treba pri písaní myslieť, je jeho dĺžka. Motivačný list by nemal presiahnuť rozsah jednej strany. Prečo? Predstav si, že je tvojou úlohou čítať všetky motivačné listy uchádzačov a keby mal každý list viac ako jednu stranu, tak by to naozaj bolo veľa čítania. Zároveň ťa táto dĺžka obmedzí v tom, že do neho zahrnieš naozaj iba tie najdôležitejšie informácie a nebudeš ho zbytočne predlžovať. Okrem rozsahu je pri písaní motivačného listu potrebné myslieť aj na jeho prehľadné a správne členenie. Každý motivačný list by mal obsahovať tvoje kontaktné údaje a údaje inštitúcie, pre ktorú list píšeš. Čo sa týka ešte formálnej stránky, mysli na členenie textu na odstavce podľa obsahu a nezabudni ho správne naformátovať a zvoliť jednotný font a veľkosť písma.

Čo má motivačný list obsahovať

Hlavným hrdinom tvojho motivačného listu máš byť samozrejme ty, ale nesmieš zabudnúť aj na inštitúciu, pre ktorú motivačný list vytváraš. Všeobecne sa odporúča rozdeliť ho do troch častí – odstavcov.

V prvom uvádzaš, prečo chceš byť súčasťou inštitúcie, či už sa jedná o vysokú školu, zahraničný pobyt alebo nového zamestnávateľa. Tento odstavec je určený tvojej motivácii, prečo sa hlásiš na to miesto a nie na iné. S tam úzko súvisí aj odôvodnenie, prečo si práve ty vhodným kandidátom na to miesto. V tomto odstavci je zároveň priestor pre teba, kde môžeš preukázať, že o inštitúcii niečo vieš, že si si o nej niečo vyhľadal(a). Záleží len na tebe, ako sa rozhodneš túto časť spracovať. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že pokiaľ sa hlásiš na pozíciu v spoločnosti, ktorej hlavnou hodnotou je udržateľnosť, môžeš vo svojom motivačnom liste uviesť, že to je pre teba bola kľúčová hodnota pri výbere zamestnania (samozrejme, iba v prípade, že to je pravda – v životopise a v motivačnom liste nikdy neuvádzaj nepravdivé a ani zveličené informácie!).

V druhom odstavci je priestor pre rozvinutie tvojich predošlých skúseností. Na tomto mieste máš príležitosť vypichnúť tie najrelevantnejšie skúsenosti z minulosti a zároveň ich popísať do hĺbky. Môžeš k tomu použiť príklady konkrétnych výsledkov tvojej práce či osobný pohľad. Jednoducho máš priestor rozviť to, na čo si najviac pyšná/pyšný a to, čo si myslíš, že by mohlo komisiu najviac zaujať a odlíšiť ťa od iných uchádzačov.

V poslednom odstavci uveď tvoje konkrétne vlastnosti, ktoré si myslíš, že sú vhodné pre dané výberové konanie. Na vysokých školách často napríklad hľadajú študentov, ktorí sú ambiciózni. Avšak len samotné prídavné meno nestačí a najlepšie je dokázať túto skutočnosť príkladom z tvojho života, ktorý dokazuje, že si ambiciózna/ambiciózny. Napríklad môžeš uviesť, že sa vnímaš ako ambiciózny človek, pretože sa neustále snažíš na sebe pracovať a zlepšovať sa vo svojom obore a uvedieš konkrétne príklady, ako to robíš.

Čo je ešte dôležité vedieť

Vzhľadom na to, že motivačný list vo väčšine prípadov (asi v 99,9 %) odovzdávaš spolu so životopisom, je dobré vnímať to, že sa vzájomne dopĺňajú a nestoja ako samostatné dokumenty. V praxi to teda znamená, že životopis slúži ako zdroj všetkých informácií, ktoré je potrebné, aby o tebe ako o uchádzačovi vedeli a motivačný list tieto informácie rozvíja a dáva ti priestor upozorniť na tie najdôležitejšie a najrelevantnejšie.

S týmto vzťahom medzi životopisom a motivačným listom úzko súvisí aj ich zovňajšok. Preto pokiaľ sa rozhodneš pre daný štýl životopisu, určite ho uplatni aj pre motivačný list. Nemusí ísť o nejaký špeciálny dizajn, ale už aj rovnaký font a formátovanie ich vzájomne majú spájať.

V neposlednom rade, ako sme uvádzali v článku o životopise, že je dôležité vytvárať tento dokument unikátne pre každú príležitosť, pre motivačný list toto pravidlo platí dvakrát.

Dúfame, že ti naše dva články priblížili problematiku týchto dvoch dokumentov a pomôžu ti pri ich písaní.

 

Ďalšie články k téme

Brigáda – čo o nej potrebuješ vedieť?

Mnoho študentov si nielen počas letných prázdnin privyrába popri štúdiu formou brigády. O tom, že aj pri brigádnickom pracovnom pomere je potrebné uzatvoriť písomnú zmluvu a aké sú rozdiely medzi jednotlivými zmluvami sa môžete dočítať v našom predošlom článku Ako sa vyznať v zmluvách pri brigádach? Na čo ďalšie je však pri brigáde potrebné myslieť a čo je dobré […]

čítajte viac

Ako sa pripraviť na SCIO testy?

Čakajú ťa tento rok prijímacie skúšky na vysokú školu? Je ich súčasťou test od spoločnosti SCIO? Pokiaľ si si 2krát odpovedal(a) áno, čítaj ďalej. Testy spoločnosti SCIO využíva desiatky škôl na Slovensku a v Českej republike ako súčasť svojho prijímacieho konania. Pre mnohých žiakov sú ale strašiakom, keďže ich delia od ich vysnívaného miesta na […]

čítajte viac