Životopis - ako ho napísať

11. 5. 2022 | Uplatnenie absolventov a študentov

ŽivotopisŽivotopis sa skôr či neskôr stane súčasťou života každého mladého človeka. Či už ho od teba budú vyžadovať pri uchádzaní sa o prácu alebo v škole, v každom prípade je dobré mať životopis dôkladne pripravený. Je to akási prvá vizitka o tebe, a to práve preto, že ktokoľvek číta tvoj životopis, s najväčšou pravdepodobnosťou ho vidí ešte skôr ako teba. Keďže práve životopis a motivačný list bývajú ťažkým orieškom, v dvoch našich článkoch sa dozvieš, čo tieto dokumenty majú obsahovať a ako ich písať, aby ti nerobili vrásky na čele.

Zo školy určite poznáš dva typy životopisov alebo inak aj CV, teda curriculum vitae. Štruktúrovaný a beletrizovaný. Beletrizovaný životopis sa v praxi nezvykne používať, preto sa s ním najčastejšie stretneš v škole v rámci písania slohových prác alebo v prípade biografií. Štruktúrovaný životopis je práve ten, ktorý od teba budú vyžadovať na pohovoroch či iných príležitostiach, kedy sa budeš uchádzať o miesto.

Čo má životopis obsahovať

Asi si už nejaké tie životopisy videl(a) a preto ťa neprekvapí, že každý životopis musí obsahovať v prvom rade tvoje meno. S tým súvisia aj ďalšie informácie o tebe ako telefónne číslo a e-mail, aby ťa mohli kontaktovať. Ďalší uvádzaný údaj je dátum narodenia a adresa. Nemusíš sa báť, pokiaľ sa tak sama/sám nerozhodneš, tvoj životopis nie je verejný a teda nie sú ani tieto informácie. Ďalšou časťou je fotka. Tú už väčšina životopisov obsahuje a je aj odporúčaná, no v prípade, že by ti to bolo veľmi nepríjemné, nemusíš ju do životopisu dávať. Má však svoje výhody, pre ktoré sa oplatí ju v životopise mať. Úvod rovnako môže obsahovať krátky profil o tebe. Je to pár viet, ktoré by ťa mali odlíšiť od ostatných. V tomto prípade je sa oplatí zamyslieť sa, v čom vynikáš. Ďalej sa v životopise uvádzajú informácie o predošlom vzdelaní. V prípade, že si na strednej škole uvádzaš svoju základnú školu aj strednú školu, Pokiaľ si už na vysokej škole, základná škola sa môže vynechať. V prípade, že si okrem základnej a strednej školy absolvoval(a) aj rôzne vzdelávacie kurzy, školenia či wokshopy, oplatí sa ich uviesť do sekcie rozširujúce vzdelanie. Táto sekcia je jednou z tých, ktorá ťa môže odlíšiť od ostatných kandidátov. Ďalšou časťou sú pracovné skúsenosti. Na prvý pohľad sa môže zdať, že mladí ľudia môžu mať s tou sekciou problém. Dôležité ale je, uvedomiť si, že pracovnou skúsenosťou môže byť veľa tvojich aj krátkodobých skúseností a určite nemuseli byť platené. Nebol by to životopis, pokiaľ by neobsahoval informácie o tvojich jazykových skúsenostiach. V tomto prípade sa oplatí okrem samotného jazyka uviesť aj úroveň, či už podľa rozdelenia A1 – C2 alebo slovným označením začiatočník – pokročilý. Okrem vyššie spomenutých, je dôležitou sekciou aj sekcia s informáciami o technických znalostiach. Sem patrí napríklad informácia o vodičskom preukaze, o tvojich znalostiach rôznych programov, aplikácií a iných. Takmer samozrejmosťou sú programy Microsoft Office, ale patria sem všetky programy, s ktorými vieš pracovať. Ďalšou časťou, ktorá ťa vie odlíšiť od ostatných je sekcia certifikáty a diplomy. V tomto prípade je dobré sa rovnako zamyslieť nad všetkými oceneniami, ktoré si do tej chvíle dostal(a). Či už v rámci vedomostných olympiád, športových súťaží alebo iných podujatí.

Na čo myslieť pri písaní aj priebežne

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že písanie životopisu je proces. Je to proces, ktorý by nemal trvať 20 minút, ale pokiaľ si vytváraš životopis úplne prvýkrát, môžeš sa k nemu vracať aj niekoľko dní a vždy dopĺňať nové informácie, ktoré ti napadnú.

Kontroverznou témou pri životopisoch je ich vizuál. Niektorí sú zástancami jednoduchého čierno-bieleho životopisu, iní zasa uprednostňujú jeho kreatívne spracovanie. V tomto prípade je dobré myslieť na to, že vizuál tvojho životopisu je nemenej dôležitá súčasť v porovnaní s jeho obsahom.

Ďalší tip sa týka už aktualizácie životopisu. Vždy keď ti pribudne nejaká skúsenosť či nová informácia, výhodné je doplniť ju do životopisu hneď, aby si na ňu časom nezabudla/nezabudol.

Najdôležitejší tip sme si nechali ako posledný a je ním aktualizácia CV podľa toho, o aké miesto sa uchádzaš. Znamená to, že najväčšou chybou pri posielaní životopisov býva práve to, že kandidáti majú vytvorený jeden životopis, ktorý rozosielajú bez ohľadu na pozíciu, na ktorú sa hlásia. V praxi si to môžeš predstaviť tak, že pokiaľ posielaš životopis k prihláške na jazykový pobyt, nemusíš v ňom uvádzať svoje skúsenosti z práce v reštaurácii, pokiaľ máš dosť iných relevantnejších skúseností. V prípade ale, že sa uchádzaš o brigádu v kaviarni, skúsenosti z gastronómie sú veľkou výhodou.

Dúfame, že sme ti týmto článkom aspoň trochu uľahčili vytváranie tvojho životopisu a najmä, že vďaka nemu budeš schopná/schopný vytvoriť kvalitné CV.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme