Nahradia online zahraničné mobility tie fyzické?

10. 1. 2022 | Štúdium v zahraničí

online mobilityTakýto predpoklad vychádza z výsledkov projektu skúmajúceho internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny na Slovensku. Výskum bol uskutočnený Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a expertov viacerých vysokých škôl.

Virtuálne mobility a výmeny študentov sú vnímané ako možná odpoveď na pandémiu, ktorá do veľkej miery znemožnila práve možnosť fyzicky vycestovať do zahraničia, a to ako študentom tak zamestnancom. Pandemická situácia by mohla zapríčiniť v strednodobom horizonte ohrozenie zahraničných študentských programov, kam spadá napríklad veľmi populárny program Erasmus. Virtuálne mobility ponúkajú taktiež spôsob ako získať skúsenosť zo zahraničia bez nutnosti vycestovať. V neposlednom rade by vďaka virtuálnym mobilitám a výmenám mohlo dôjsť k zvýšeniu medzinárodného charakteru slovenských vysokých škôl.

Táto predstava online mobility sa môže v našich geografických šírkach zdať pomerne nepredstaviteľná. Svedčí o tom fakt, že len 5% študentov slovenských vysokých škôl má s virtuálnymi mobilitami skúsenosť a 57% uviedlo, že ich vysoké školy tento typ aktivít ani len neponúkajú. Pritom disponujú virtuálne mobility nesporným potenciálom ako držať krok s digitalizáciou spoločnosti, získať flexibilitu na adaptovanie sa zmenám vo vzdelávaní a zintenzívniť proces internacionalizácie na domovskej pôde.

V prípade zamestnancov účastniacich sa virtuálnej mobility bolo číslo participácie o niečo vyššie, kedy malo s online mobilitou skúsenosť 9,8% z nich. Šlo najčastejšie o účasť na medzinárodnom projekte či konferencii.

Pre uchádzačov, ktorí absolvovali niektorú z foriem virtuálnej mobility, výmeny, štúdia, kurzu či stáže bola za najväčší benefit pokladaná multikulturnosť projektu, získanie nových poznatkov, možnosť alternatívy zahraničného štúdia či praxe z pohodlia domova a v neposlednom rade zlepšenie jazykových kompetencií. Výhody sa javia nepopierateľné, no nejde opomenúť sporné body virtuálnych mobilít. Participantom chýbal osobný kontakt, možnosť socializácie. Čelili problémom s online pripojením či pocitu osamelosti.

Ambíciou virtuálnych mobilít rozhodne nie je nahradiť tie fyzické. Môže skôr ísť o určitý spôsob doplnenia medzinárodnej výmeny, ktorý zareagoval na rozmach informačno-komunikačných technológií prehĺbený nástupom pandémie.

Cieľom projektu bolo zistenie miery internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku prostredníctvom virtuálnej mobility a výmeny. V rámci projektu došlo k vypracovanie súborov odporúčaní a nastavení štandardov pre slovenské vysoké školy. Experti podieľajúci sa na projekte odporúčajú vysokým školám, ako sprostredkovateľom mobilít a výmen, zintenzívniť propagáciu, zjednodušiť administratívu a zaradiť absolvovanie virtuálneho typu mobilít do povinného kurikula.

Zdroje: www.skolske.sk

 

Ďalšie články k téme

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 1. časť

Čaká ťa po lete cesta na zahraničný pobyt? Ideš študovať či stážovať? V každej krajine, ktorú nepoznáš môže na teba čakať niekoľko nástrah. Dobrá správa je, že sa im dá s dobrou prípravou vyhnúť. Pripravili sem preto pre vás dvojdielny seriál o tom, s čím sa môžete v zahraničí stretnúť a čo vás môže prekvapiť. […]

čítajte viac

Na čo si dať pozor na zahraničnom pobyte. 2. časť

Cesta do zahraničia môže priniesť niekoľko prekvapení. Bohužiaľ niektoré z nich môžu byť nemilé, a preto ti prinášame dvojdielny seriál o tom, na čo si dať pozor pri pobyte v zahraničí. Nižšie sa bližšie dočítaš o bezpečnosti a o verejnej doprave v zahraničí. Kým prvý diel sa venoval čisto téme aktuálnej pre dlhodobé pobyty, špecifikom […]

čítajte viac

Staň sa stážistom či stážistkou pre Stále zastúpenie SR pri EÚ

Ak chcete byť v centre diania a pri tvorbe politik Európskej únie, ktoré majú dopad na každodenný život občanov, neváhajte sa prihlásiť na stáž Stáleho Zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a získajte cenné skúsenosti do osobného a profesijného života. Stáž je určená pre študentov a študentky vysokých škôl minimálne druhého ročníku bakalárskeho štúdia a vyššie, vrátane doktorandského štúdia. Prihlásiť sa […]

čítajte viac