Najlepšia študentská firma sveta je z Košíc

5. 6. 2022 | Aktuality

súťaži najlepších študentských firiem Študenti z Košického Gymnázia Poštová 9 založili firmu Scribo, kde vyrábajú ekologické voskové fixky na biele tabule. S týmto businessom vyhrali prvé miesto v celoeurópskej súťaži mladých talentov, a k tomu si pripísali aj víťazstvo v celosvetovej súťaži najlepších študentských firiem – a to všetko s ideou a businessom počas dištančného vzdelávania!

Tento naozaj obdivuhodný nápad a úspech najlepšej svetovej študentskej firmy je založený na produkte ekologických fixiek na biele tabule vyrobených z recyklovateľného vosku z voskových tlačiarní. Fixky vyrobené z voskového materiálu sa celé spotrebujú, a tak nevzniká žiaden odpad. Dokážu plnohodnotne nahradiť klasické fixky, ktorých produkcia je 35 bilión ročne, a veľký problém nastáva po ich vyschnutí a následnej nemožnosti ich ďalej recyklovať.

Nápad na výrobu Scribo markerov vznikol počas vyučovania na predmete aplikovanej ekonómie, kde študenti v skupinách spoločne pracovali celý rok na danom podnikateľskom nápade pod dohľadom vyučujúceho. Ide o prepojenie vzdelávania s podnikaním. Samotný nápad ekologických markerov na biele tabule vznikol ako popud od jednej zo študentiek, keď si uvedomila, že fixky, ktoré používa pri učení po čase vyschnú a vytvárajú zbytočný odpad. Ekologické fixky Scribo nie sú na alkoholovej báze, a preto nevysychajú a nezapáchajú. Tým gymnazisti vyriešili problémy, ktoré sa s bežnými fixkami spájali. Okrem zbytočného nerecyklovateľného odpadu vyriešili aj ich spotrebnú dobu.

Samotný proces nie je podľa študentov ničím náročným. Vosk potrebný na výrobu markerov získavajú z jedného úradu v Košiciach, ktorý tlačí veľa dokumentov, a keďže úrad využíva voskové tlačiarne, ktoré sú ekonomicky výhodné, no produkujú veľa nadbytočného voskového odpadu, takto pre študentov vzniká vstupný materiál.  Za iných okolností vyhodený odpad je následné posunutý študentom, ktorí vosk roztápajú, postupne pridajú potrebné prísady ako olej a farbivo a zmes je vyliata do foriem a na konci zabalená. Výroba je pomerne rýchla. Za deň vedia študenti vyrobiť 30 – 40 balení. Takýmto spôsobom majú minimálne vstupné náklady.

Tento rok získali študenti so svojou firmou Scribo ocenenie najlepšej študentskej firmy na celom svete The De La Vega Global Entrepreneurship Award, kde porazili viac než 375 000 študentov z Európy a vyše 1 milión študentov z celého sveta, čo je naozaj obdivuhodný výkon.

Titul najlepšej študentskej firmy v Európe si firma košických gymnazistov oprávnene vyslúžila minulý rok na európskej súťaži Gen-E 2021, kde sa každoročne ukážu tisícky mladých ambicióznych účastníkov nad 15 rokov s ich prelomovými a netradičnými business nápadmi.

Scribo má svoj e-shop a taktiež sociálne site. Samotný názov Scribo je z latinčiny a znamená „ja píšem“.

Zdroje: instagram Scribo_sk, www.kosiceonline.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme