Najspokojnejší zamestnanci pracujú v marketingu a v obchode

14. 5. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

prieskum (ne)spokojnosti ľudí v zamestnaní. V januári sa na Slovensku konal online prieskum týkajúci sa (ne)spokojnosti ľudí v zamestnaní. Realizovala ho spoločnosť Grafton a zúčastnilo sa ho 1 825 respondentov. Jeho výsledky naznačujú pozitívny trend medzi Slovákmi v oblasti spokojnosti so zamestnaním, ale na druhú stranu to už nie je také ružové s ich spokojnosťou so životom na Slovensku.

Až 68 % zamestnaných ľudí sa vyjadrilo, že život na Slovensku je zlý a neuspokojivý. Ale späť k dobrým správam. Až 47 % Slovákov a Sloveniek pociťuje radosť zo svojej práce a ďalších 21 % vyjadrilo k nej až lásku či iný pozitívny vzťah. Ako už z titulku vyplýva, najspokojnejší sú pracovníci sú z marketingu alebo z oblasti obchodu, kde svoju spokojnosť vyjadrilo 31 %. Na druhú stranu sú najmenej spokojní pracovníci z výroby. Podľa riaditeľa spoločnosti, ktorá výskum realizovala je pre ich nespokojnosť niekoľko dôvodov. Patria medzi ne nízke mzdy a zároveň vysoké nároky na prácu, ale aj stres, prepracovanosť a absencia kariérneho rastu.

Rovnako je pre Slovákov a Slovenky dôležitá zmysluplnosť práce, dobrý kolektív a práca, ktorá ich baví. Dokonca až 41 % opýtaných sa vyjadrilo, že práve zmysluplnosť ich práce je ešte dôležitejšia ako ich výška mzdy.

Z výsledkov teda vyplýva, že aj keď sa to tak nemusí zdať, pre pracovníkov hrá väčšiu rolu pracovné prostredie a práca ako taká, ako výška ich ohodnotenia. Preto aj tieto faktory treba pri výbere zamestnania zvažovať, nakoľko práve oni sú špecifické v tom, že sa v novom zamestnaní prejavia až po nejakom čase.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

Merali vzdelanosť Slovákov a Sloveniek

Len nedávno boli zverejnené výsledky analytickej štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR. Tá prináša informácie o vzdelanostnom diferenciáli, ako už názov napovedá, ale aj o medziregionálnom úniku mozgov, o kariérnom potenciáli a diferenciáli a aj analýzu pracovnej mobility. Štúdia prináša obsiahle dáta, ktoré sa venujú jednotlivým skupinám z pohľadu pohlavia, zamestnania aj regionálneho rozloženia. …

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Mzdová nerovnosť pohlaví – ženy zarábajú o štvrtinu menej ako muži

Ženy zarábajú vo väčšine prípadov v porovnaní s mužskými kolegami za rovnako odvedenú prácu v priemere menej. Na Slovensku je rozdiel medzi mzdami žien a mužov až štvrtinový. Kým muži zarábajú 1896 eur, ich ženské kolegyne zarábajú na Slovensku o 25% menej, v priemere 1407 eur. Vplýva to z dát portálu Profesia.sk a analýzy portálu Platy.sk Keď sa však priemerné celkové platy …

Nízke platy učiteľov sú dôvodom, prečo ich je nedostatok

Nízke platy učiteľov sú dôvodom, prečo ich je nedostatok

Učitelia zarábajú v priemere o 576 € menej ako iné profesie s rovnakým stupňom vzdelania. S alarmujúcimi dátami prišla spoločnosť Profesia.sk, ktorá porovnávala priemerný plat učiteľov na základných a stredných školách a priemerný plat pracovníkov s rovnakým vzdelaním, teda vzdelaním 2. stupňa. Priemerný plat učiteľa v hrubom je v súčasnosti 1 206 € a pracovníkov …