Najspokojnejší zamestnanci pracujú v marketingu a v obchode

14. 5. 2023 | Uplatnenie absolventov a študentov

prieskum (ne)spokojnosti ľudí v zamestnaní. V januári sa na Slovensku konal online prieskum týkajúci sa (ne)spokojnosti ľudí v zamestnaní. Realizovala ho spoločnosť Grafton a zúčastnilo sa ho 1 825 respondentov. Jeho výsledky naznačujú pozitívny trend medzi Slovákmi v oblasti spokojnosti so zamestnaním, ale na druhú stranu to už nie je také ružové s ich spokojnosťou so životom na Slovensku.

Až 68 % zamestnaných ľudí sa vyjadrilo, že život na Slovensku je zlý a neuspokojivý. Ale späť k dobrým správam. Až 47 % Slovákov a Sloveniek pociťuje radosť zo svojej práce a ďalších 21 % vyjadrilo k nej až lásku či iný pozitívny vzťah. Ako už z titulku vyplýva, najspokojnejší sú pracovníci sú z marketingu alebo z oblasti obchodu, kde svoju spokojnosť vyjadrilo 31 %. Na druhú stranu sú najmenej spokojní pracovníci z výroby. Podľa riaditeľa spoločnosti, ktorá výskum realizovala je pre ich nespokojnosť niekoľko dôvodov. Patria medzi ne nízke mzdy a zároveň vysoké nároky na prácu, ale aj stres, prepracovanosť a absencia kariérneho rastu.

Rovnako je pre Slovákov a Slovenky dôležitá zmysluplnosť práce, dobrý kolektív a práca, ktorá ich baví. Dokonca až 41 % opýtaných sa vyjadrilo, že práve zmysluplnosť ich práce je ešte dôležitejšia ako ich výška mzdy.

Z výsledkov teda vyplýva, že aj keď sa to tak nemusí zdať, pre pracovníkov hrá väčšiu rolu pracovné prostredie a práca ako taká, ako výška ich ohodnotenia. Preto aj tieto faktory treba pri výbere zamestnania zvažovať, nakoľko práve oni sú špecifické v tom, že sa v novom zamestnaní prejavia až po nejakom čase.


podpora@vysokeskoly.cz