Noc výskumníkov 2020

23. 11. 2020 | Aktuality

Noc výskumníkovUž ste o nej počuli? Noc výskumníkov ako vedecko – popularizačný festival prebieha pod záštitou Európskej Únie každý rok a je financovaný programom pre výskum, vývoj a inovácie. Noc výskumníkov sa koná paralelne v štátoch Európy v rovnaký  deň.

Kvôli pandemickej situácii bol festival tento rok presunutý z regulárneho dátumu koncom septembra na neskorší dátum, a tak sa Noc Výskumníkov  uskutoční  dňa 27. novembra 2020.

Mottom pre rok 2020 je slogan: „veda bez hraníc“. Motto má demonštrovať skutočnosť, že veda neprekračuje len geografické hranice, ale vďaka spolupráci vedcov a búraniu pomyselných vedeckých hraníc zasahuje do našich každodenných životov.

Festival sa primárne zameriava na popularizáciu vedy pre žiakov nižších ročníkov. No ak si myslíte, že festival nemá čo ponúknuť starším študentom, ste na omyle. Je vhodný pre všetky vekové kategórie, už z prostého dôvodu, že je to jedinečná možnosť vidieť a počuť najvyššie vedecké kapacity Slovenska, popredných vedcov a inovátorov zdieľať svoje poznatky. Základnou a nosnou myšlienkou celého festivalu je dostať vedu bližšie k študentom a verejnosti všeobecne.

Program pre rok 2020 musel samozrejme prejsť obmenou v porovnaní s minulými rokmi, kedy sa festival odohrával vo forme workshopov, stánkov, kde vedci demonštrovali rôznorodé pokusy, vynálezy, inovácie a stretávali sa s verejnosťou na nezvyčajných miestach. Na Slovensku sa festival koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a mnohých ďalších.

Festival 2020 sa odohrá doposiaľ snáď na tom najnezvyčajnejšom mieste vôbec – vo virtuálnom priestore a online formou. Bude prebiehať vo viacerých rámcových okruhoch.

Jedna forma festivalu bude realizovaná ako návšteva vedcov v školách na Slovensku, kedy konkrétne navštívia ich domovské základné a stredné školy, kde získali vzdelanie a spôsobom prezentácie či online interakcie odprezentujú miesto, ktoré formovalo ich akademickú cestu. Program bude ďalej pozostávať online štúdia, ktoré zahŕňa rôznorodé prednášky a besedy. Ďalšou zaujímavou obmenou bude formát Science café, kde sa vo virtuálnom svete môžete stretnúť s bádateľmi, vedcami a priamo na nich smerovať vaše otázky a pýtať sa  všetko čo vás zaujíma. Budú sa konať aj festivalové súťaže, do ktorých je možnosť zapojiť sa či už ako učiteľ alebo študent.

Všetci ste viac ako vítaní zúčastniť sa, ba čo viac, zblížiť sa s vedou!

Zdroje: https://www.nocvyskumnikov.sk/o-festivale.html

Ďalšie články k téme

Výskum pre študentov: Graduate Barometer 2014

Otázky sa dotýkajú Vašich praktických skúseností, jazykových znalostí a čomu prikladáte pri výbere zamestnávateľa najväčší dôraz.Otázky sa týkajú aj Vašich preferencií v pracovnom prostredí, výberu pozície po ukončení štúdia, Vášho odhodlania k príprave a hľadaniu zamestnania a ďalšie. Okrem toho, že po vyplnení môžete porovnať svoje odpovede s ostatnými respondentmi z celej Európy, zúčastniť sa výskumu Vám môže pomôcť …

číst více
Toto sú najlepšie slovenské fakulty

Toto sú najlepšie slovenské fakulty

ARRA sa počas tvorby tohto prieskumu opierala o informácie o vzdelávaní a výskume za rok 2014. Agentúra hodnotila 112 fakúlt. Z celkového počtu bolo 104 fakúlt verejných vysokých škôl a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl. ARRA všetky vzdelávacie inštitúcie rozdelila do 11 skupín podľa odborov – TECH (technické zameranie), PRIR (prírodovedné zameranie), MED (medicínske zameranie), AGRO (poľnohospodárske zameranie), EKONOM (ekonomické zameranie), OSTATNE SPOL (rôzne …

číst více

Ministerstva školstva a práce slibuju Záruky pre mladých

Otázka spolupráce ministerstiev, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov je neoddeliteľne prepojená práve so vzdelávacím systémom. Memorandom jeho signatári potvrdzujú, že im nie je táto otázka ľahostajná a že si uvedomujú, že školský systém je s dopytom trhu práce a zamestnanosťou silne spätý. Zefektívňovať by sa mala naďalej ich spolupráca aj v realizácii spoločného projektu Záruky pre mladých. To …

číst více