Nové testy v autoškole sú už realitou

16. 4. 2023 | Študentský život

Nové testy v autoškoleDlho sa o nich hovorilo, k zmene malo dôjsť už v januári toho roku, ale nové testy, ktoré overujú teoretické znalosti budúcich vodičov a vodičky, na seba nechali čakať až do apríla. Aké zmeny čakajú budúcich držiteľov vodičských preukazov?

Dlhé roky bol zavedený rovnaký systém skúšania teoretických znalostí. Záujemcovia o vodičský preukaz museli absolvovať dve časti skúšky, teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa písala prezenčne, zväčša v priestoroch autoškoly a každý skúšaný dostal jeden z vopred pripravených testov, ktorý zahŕňal jednotlivé časti. Keďže jednotlivé testy mali stabilné otázky, bolo jednoduchšie sa na ne pripraviť. V súčasnosti sa mení teoretická časť na elektronický skúšobný test, ktorý bude overovať odbornú spôsobilosť vedenia vozidla. Teda stále ide o testovú formu skúšky, avšak testy už nebudú písomné, ale zmenia sa na elektronickú formu.

Zásadnou zmenou je aj skladba otázok. Po novom je vytvorená databáza, ktorá skladá z 1 400 otázok v 10 okruhoch. Otázky sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení, znalosti dopravných značiek a dopravných zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či  postupy v prípade dopravnej nehody a skúšaní sa nevyhnú ani teórii vedenia vozidla, predpisom o dokladoch k vozidlu, či konštrukcii a údržbe vozidla. Z tejto banky otázok bude automaticky generovaný test každému žiadateľovi o vodičský preukaz, ktorý systém po skúške hneď vyhodnotí. Každý test bude obsahovať 40 otázok, ktoré majú bodovú hodnotu 1 až 4 body a pre úspešné zvládnutie skúšky bude potrebné získať minimálne 90 bodov zo 100. Čas vyhradený na test je stanovený na maximálne 30 minút.

Ministerstvo vnútra zverejnilo aj generátor cvičných skúšobných testov (https://www.minv.sk/?elektronicke-testy). Generátor je určený najmä na tréning a overenie znalosti pred samotnou skúškou a simuluje ostrý test. Jeho výhodou je aj to, že po ukončení testu označí správne odpovede zelenou a nesprávne odpovede červenou farbou. Zároveň je možné si jednotlivé odpovede aj rozkliknúť a vďaka podfarbeniu zistiť, ktoré možnosti boli správne a ktoré nesprávne.

Mení sa aj miesto konania skúšok. Odborná znalosť sa bude testovať na príslušných okresných dopravných inšpektorátoch, ktoré budú na to vybavené.

Cieľom zmeny je podľa Ministerstva vnútra zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň podľa informácií bude tak možné preskúšať viac záujemcov o vodičský preukaz, čím sa celý systém zefektívni.

Vyskúšajte si malú ukážku testových otázok s nami. Zvládli by ste prejsť novým testom?

Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, vodič je povinný:

a) dať zvukové výstražné znamenie.

b) zapnúť húkačku.

c) dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

 

Vodič môže zastaviť a stáť na:

a) moste.

b) električkovom koľajovom páse.

c) účelovej komunikácii.

 

Cyklisti smú jazdiť po ceste:

a) len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

b) bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá.

c) najviac dvaja vedľa seba.

 

Pokiaľ čakajú tieto testy aj vás, držíme vám palce a prajeme veľa šťastných kilometrov.

Správne odpovede:

  1. C
  2. C
  3. A

podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Každý druhý tínedžer spí málo

Každý druhý tínedžer spí málo

Medzinárodný prieskum ukázal, že každý druhý dospievajúci spí menej ako je odporúčaných 8 hodín denne. Nie je to ale zapríčinené tým, že by trávili príliš veľa času na telefónoch či za počítačom. Sú zahltení školou, premýšľajú nad povinnosťami a nevedia zaspať. Lekárka Michaela Kostičová vysvetľuje, že nedostatok spánku mali dospievajúci ľudia aj v minulosti.  Dnes však deti …

Počuli ste už o suchom februári?

Počuli ste už o suchom februári?

Ten podľa výskumu spoločnosti GTS Alive mohol robiť nemálo študentom v Čechách problém. Suchý február je akési predsavzatie o nepití alkoholu v tomto mesiaci. Práve pri príležitosti tohto mesiaca boli nedávno publikované výsledky, z ktorých vyplynulo, že až 90 % z opýtaných českých študentov (vo veku 18 a viac rokov) pije alkohol. To číslo je …

Školským bufetom, ako ich poznáme, je koniec

Školským bufetom, ako ich poznáme, je koniec

Od polovice marca vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorá upravuje obsah pultov v školských bufetoch na zdravšie alternatívy. Takýto návrh bol na stole už v roku 2015, ale po kritike podnikateľov a aj samotných škôl si to Ministerstvo s ním nakoniec rozmyslelo a vrátilo sa s ňou teraz. V bufetoch sú odteraz vítané ovocné a …