Prijímačky na medicínu v Bratislave nebudú len o bifľovaní

13. 12. 2023 | Prijímacie konanie

Prijimacie konanie na medicínuPrijímacie skúšky na medicínu sú jednými z najobávanejších prijímačiek na vysokú školu. Plynie to z toho, že od študentov medicíny sa už v prvom ročníku očakávajú znalosti vybraných predmetov na veľmi vysokej úrovni. Zároveň to súvisí s tým, že o medicínu je veľký záujem medzi uchádzačmi a lekárske fakulty pomocou náročnosti prijímacích skúšok selektujú tých najlepších. Napríkad na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského sa každoročne hlási okolo 2 000 uchádzačov a miesto v prvom ročníku dostane iba 350 z nich.

Pokiaľ sa o prijímačky na medicínu zaujímate, určite viete, že na Slovensku je ich typickou súčasťou skúška z biológie a chémie, kým napríklad v Českej republike je okrem týchto dvoch predmetov sa testujú aj znalosti z fyziky.

Tej sa ale zatiaľ netreba báť, avšak predsa prichádza zmena pre uchádzačov o štúdium na spomínanej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Aj na tejto fakulte bolo zvykom, že sa prijímačky písali z biológie a chémie. Tento rok sa k nim však pridá aj test študijných predpokladov. Takýto typ testu je súčasťou prijímacích skúšok na mnohé iné univerzity a odbory. Napríklad spoločnosť SCIO má tento test vo svojej ponuke už niekoľko rokov, pod názvom všeobecné študijné predpoklady.

Čo sa od takého testu dá očakávať? 

Najdôležitejšie je, že na test sa nedá naučiť, ako testy z klasických predmetov. Tento test overuje logické myslenie, čítanie s porozumením a jeho súčasťou sú aj logické úlohy. Na tieto úlohy sa nie je možné naučiť niečo naspamäť, nakoľko každá úloha je špecifická svojim zadaním, ale najmä obsahom. Ako teda zlepšiť svoj výkon v takomto teste? Odpoveďou je tréning. Špecifikom týchto úloh je, že sa ich opakovaným riešením dá naučiť ich princíp a teda aj spôsob ich riešenia. Vďaka takémuto tréningu však nebudete počas ostrého testu musieť strácať čas tým, že budete premýšľať, ako úlohu riešiť, ale z predošlých skúsenosti s podobnými úlohami si postup odvodíte. To znamená, že najideálnejším spôsobom, ako sa na takýto typ testu pripraviť je, že si budete cvičiť úlohy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Práve pre tento účel je vydaných mnoho cvičebníc, ktoré okrem samotných úloh obsahujú aj návod na to, ako ich riešiť.

Okrem tohtoročných zmien v prijímacom konaní ohlásila Lekárska fakulta už aj ďalšie zvažované rozšírenia prijímacích skúšok: „Aj tie súčasne nastavené otázky z biológie a chémie budú aktualizované a budú užšie zamerané na humánnu medicínu a od budúceho roka zvažujeme zavedenie testu z fyziky,“ avizovala prodekanka Alexandra Bražinová.

Nech vás čakajú akékoľvek prijímacie skúšky, vždy je dobré nepodceniť prípravu. 

Ďalšie články k téme

Študenti bývajúci v Mlynskej doline si priplatia za elektrospotrebiče

V prípade internátov slovenských univerzít a vysokých škôl sa vo väčšine nedá hovoriť o žiadnom luxuse a často ani kvalite primeranej cene. Ešte o niečo špeciálnejší je snáď prípad až legendárnych internátov Univerzity Komenského v Mlynskej doline, ktoré sú v žalostnom stave. Od nového akademického roku 2023/2024 si študenti priplatia aj za to, že si chcú uvariť čaj či kávu. A to nad […]

čítajte viac

Ceny internátov budú opäť rásť

Ubytovanie na internátoch je stále populárnou voľbou vysokoškolského ubytovania. Avšak aj napriek tomu, že ubytovanie na internáte stále patrí k lacnej alternatíve ubytovania, aj táto služba zdražuje v dôsledku inflácie a nárastu nákladov na energie. Nemýlite sa, pokiaľ máte pocit, že ste o zdražovaní internátov počuli nedávno. Obvykle k zdražovaniu dochádza na začiatku akademického roka. […]

čítajte viac

Študentov na internáte UK Mlyny čakajú novinky

Svoj život na Mlynoch si pamätá veľa študentov. To a samotný čas sa podpísalo na vzhľade a aj funkčnosti internátu. Avšak starým priestorom bude už čoskoro koniec a dokonca prvé zmeny je vidieť už teraz. Internát má prejsť rekonštrukciou infraštruktúry, ale aj samotných izieb. V súčasnosti sú prerobené kúpeľne v bunkách, v ktorých býva 5 […]

čítajte viac