Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

25. 3. 2022 | Aktuality

Štipendium pre maturantovOstať študovať doma, a tým si zaistiť štipendium do výšky až 9000 eur bude možné vďaka novovzniknutej štipendijnej schéme rezortu školstva.

Slovensko je krajinou, ktorú dlhodobo a akútne trápi problém s vysokým odlivom mozgov do zahraničia. Každý piaty študent volí namiesto vysokoškolského štúdia doma to v zahraničí. Takýto odliv si Slovensko ako krajina nemôže dovoliť, a tak pristúpilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ku kroku finančnej motivácie študentov.

Pilotný projekt spúšťa ministerstvo v tomto roku, čo znamená, že akýkoľvek maturant, ktorí sa rozhodne ostať študovať na Slovensku, môže získať nové štipendium vo výške až 9000 eur za celkové štúdium. V roku 2022 by malo byť udelených prvých 1400 štipendií.

O štipendium môže zažiadať akýkoľvek študent, ktorý ukončí strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou na získanie štipendia je zápis na dennú formu štúdia na niektorej z vysokých škôl so sídlom na Slovensku či už na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Štipendijná podpora je nateraz dostupná pre dve skupiny študentov. Prvou by mali byť najväčšie študentské talenty Slovenska z rád maturantov. Tu by malo byť dotovaných 1000 miest. V druhej skupine by malo ísť o nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodnených podmienok, či ktorí patria do špecificky znevýhodnených skupín v počte 400 udelených štipendií.

V terajšej štipendijnej schéme sa počíta, že každému úspešnému uchádzačovi či uchádzačke vznikne nárok na štipendium vo výške 3000 eur na jeden akademický rok. Udelené bude v trvaní prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendium bude vyplácané mesačne priamo vysokou školou v hodnote 300 eur. K tomu získa vysoká škola, pre ktorú sa študent rozhodol navyše aj 200 eur, ktoré budú primárne dedikované na rozvoj práce so šikovnými študentmi.

Cieľom finančnej podpory je motivovanie talentovaných študentov ostať na Slovensku. Záujemcovia o štipendium sa môžu registrovať do 31. mája na webe stipendia.portalvs.sk. Štipendium bude prideľované na základe bodov za dosiahnuté výsledky v niekoľkých oblastiach – získaní percentil z vybraných maturitných predmetov či body za výsledky v študentových aktivitách ako olympiády, súťaže, ocenenia a iné činnosti. Zohľadnené budú aj indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Novovzniknutá štipendijná schéma je zatiaľ súčasťou plánu obnovy a odolnosti a jej trvanie je v pláne na obdobie rokov 2022 až 2027. Na štipendiá pre talentovaných študentov ostávajúcich študovať na Slovensku počíta plán s prerozdelením celkovej sumy 63 miliónov eur. Zároveň si je rezort vedomý, že finančná motivácia nie je dlhodobo udržateľným krokom, a preto je nevyhnutné súčasne zvyšovať kvalitu slovenského vysokoškolského systému, ku ktorej má prispieť dlhodobo pomerne kontroverzná reforma vysokých škôl.

Podľa prieskumov na Slovensku narastá podiel študentov odchádzajúcich za štúdiom do zahraničia. Z pozorovaných 12% v roku 2012 vzrástol podiel až na 17% v roku 2018, čo je v porovnaní s európskym priemerom 4% študentov voliacich štúdium v zahraničí naozaj vysoké číslo. Viac sa môžete dočítať aj v našom staršom článku Aký maturant vycestuje za štúdiom do zahraničia?

Zdroje: www.skolske.sk

Ďalšie články k téme

Študenti sa opäť môžu uchádzať o štipendium za štúdium na vysokej škole

Tento nápad nie je v slovenskom školstve novinkou. Slovenské vysoké školstvo dlhodobo bojuje s odlivom mozgov do zahraničia. Aj v tej súvislosti prišlo v roku 2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s myšlienkou finančnej motivácie študentov, ktorí sa rozhodnú zostať študovať na Slovensku. V tom čase ponúkalo štipendium 9 000 €, dnes môžu absolventi […]

čítajte viac

Ako si naplánovať posledný polrok na strednej?

Stredoškolákom vo 4. či v 5. ročníku už čoskoro končí ďalšia etapa života. Pre niektorých to môže byť vytúžený koniec štúdia, pre iných zasa nepríjemný pocit toho, že opúšťajú známy kolektív či pocit veľkej zodpovednosti. Okrem toho je však posledný polrok na strednej škole spojený aj s mnohými povinnosťami, ktorých sa môže nakopiť viac než […]

čítajte viac