Štipendium pre maturantov, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku

25. 3. 2022 | Aktuality

Štipendium pre maturantovOstať študovať doma, a tým si zaistiť štipendium do výšky až 9000 eur bude možné vďaka novovzniknutej štipendijnej schéme rezortu školstva.

Slovensko je krajinou, ktorú dlhodobo a akútne trápi problém s vysokým odlivom mozgov do zahraničia. Každý piaty študent volí namiesto vysokoškolského štúdia doma to v zahraničí. Takýto odliv si Slovensko ako krajina nemôže dovoliť, a tak pristúpilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ku kroku finančnej motivácie študentov.

Pilotný projekt spúšťa ministerstvo v tomto roku, čo znamená, že akýkoľvek maturant, ktorí sa rozhodne ostať študovať na Slovensku, môže získať nové štipendium vo výške až 9000 eur za celkové štúdium. V roku 2022 by malo byť udelených prvých 1400 štipendií.

O štipendium môže zažiadať akýkoľvek študent, ktorý ukončí strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou na získanie štipendia je zápis na dennú formu štúdia na niektorej z vysokých škôl so sídlom na Slovensku či už na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Štipendijná podpora je nateraz dostupná pre dve skupiny študentov. Prvou by mali byť najväčšie študentské talenty Slovenska z rád maturantov. Tu by malo byť dotovaných 1000 miest. V druhej skupine by malo ísť o nadpriemerných študentov zo sociálne znevýhodnených podmienok, či ktorí patria do špecificky znevýhodnených skupín v počte 400 udelených štipendií.

V terajšej štipendijnej schéme sa počíta, že každému úspešnému uchádzačovi či uchádzačke vznikne nárok na štipendium vo výške 3000 eur na jeden akademický rok. Udelené bude v trvaní prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendium bude vyplácané mesačne priamo vysokou školou v hodnote 300 eur. K tomu získa vysoká škola, pre ktorú sa študent rozhodol navyše aj 200 eur, ktoré budú primárne dedikované na rozvoj práce so šikovnými študentmi.

Cieľom finančnej podpory je motivovanie talentovaných študentov ostať na Slovensku. Záujemcovia o štipendium sa môžu registrovať do 31. mája na webe stipendia.portalvs.sk. Štipendium bude prideľované na základe bodov za dosiahnuté výsledky v niekoľkých oblastiach – získaní percentil z vybraných maturitných predmetov či body za výsledky v študentových aktivitách ako olympiády, súťaže, ocenenia a iné činnosti. Zohľadnené budú aj indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Novovzniknutá štipendijná schéma je zatiaľ súčasťou plánu obnovy a odolnosti a jej trvanie je v pláne na obdobie rokov 2022 až 2027. Na štipendiá pre talentovaných študentov ostávajúcich študovať na Slovensku počíta plán s prerozdelením celkovej sumy 63 miliónov eur. Zároveň si je rezort vedomý, že finančná motivácia nie je dlhodobo udržateľným krokom, a preto je nevyhnutné súčasne zvyšovať kvalitu slovenského vysokoškolského systému, ku ktorej má prispieť dlhodobo pomerne kontroverzná reforma vysokých škôl.

Podľa prieskumov na Slovensku narastá podiel študentov odchádzajúcich za štúdiom do zahraničia. Z pozorovaných 12% v roku 2012 vzrástol podiel až na 17% v roku 2018, čo je v porovnaní s európskym priemerom 4% študentov voliacich štúdium v zahraničí naozaj vysoké číslo. Viac sa môžete dočítať aj v našom staršom článku Aký maturant vycestuje za štúdiom do zahraničia?

Zdroje: www.skolske.sk


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Stav vysokých škôl v roku 2020 - v číslach

Stav vysokých škôl v roku 2020 - v číslach

Aký bol priemerný vek či plat vysokoškolského profesora, koľko študentov sa hlásilo na vysoké školy v roku 2020, a aký bol podiel mužov a žien? Tieto a obdobné zistenia reflektovala výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2020, ktorá taktiež poskytla medziročné porovnanie vysokých škôl na Slovensku s rokom 2019. V roku 2020 došlo k medziročnému nárastu počtu vysokoškolákov v porovnaní s rokom …

číst více
Kam si ešte stále môžeš podať prihlášku a na čo si dať pozor

Kam si ešte stále môžeš podať prihlášku a na čo si dať pozor

Stále sa ešte rozhoduješ, ktorým smerom sa vydať po strednej škole? Alebo už máš prihlášku podanú, ale zvažuješ kam si podať ešte ďalšiu? Prinášame ti prehľad škôl, na ktoré si môžeš podať prihlášku ešte teraz a tipy, na čo si dať pri podávaní prihlášky pozor. Pri termínoch podávania prihlášok je dôležité dať si pozor na …

číst více
Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

Vysokoškolák, over si, či sa tvoj odbor otvorí aj v ďalšom roku

Obava je na mieste po vyhláseniach Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá informovala o plánovanom rušení približne tisícky neperspektívnych študijných odborov. Rušenie by malo zasiahnuť všetky vysoké školy a všetky študijné programy, o ktoré je dlhodobo prejavovaný minimálny študentský záujem. Špeciálne čistky by sa mali udiať v odboroch cudzích menej populárnych jazykov. V odbore filológia je registrovaných …

číst více