Súčasná podoba maturitnej skúšky sa môže stať minulosťou

12. 3. 2024 | Rady maturantom

maturitaS návrhom na nový formát prišla Študentská rada stredných škôl. Táto organizcia zastupuje žiakov stredných škôl a sama o sebe hovorí: „Sme stredoškoláci, ktorým nie je ľahostajný osud stredného školstva.” Členovia Študentskej rady realizujú rôzne aktivity na podporu stredoškolákov a okrem iného zastupujú ich záujmy na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Jedným z mnohých návrhov, s ktorými Študentská rada prišla, je inovácia podoby maturitnej skúšky. Cieľom návrhu komplexnejšie hodnotenie žiakov, ktoré zohľadní ich dlhodobý výkon, integruje nové typy úloh a zavádza maturitnú prácu.

Jednorazový výkon by nemal byť jediným kritériom

To, ako sa študentovi darí v priebehu celého štúdia by tiež malo mať vplyv na jeho maturitné ohodnotenie. Podobný princíp bol v zásade uplatnený aj počas pandémie COVID-19, kedy nebolo možné chodiť do školy a teda ani realizovať maturitnú skúšku. Známka z maturity sa vypočítala priemerom zo známok v vysvedčení. Táto stratégia má tiež svoje úskalia, ale súčasný návrh nepočíta s tým, že by dlhodobý výkon študenta bol jediným faktorom ovplyvňujúcim výsledok.

Predstavu o tomto spôsobe hodnotenia objasňujú zástupcovia takto: „Tradičné hodnotenie často ignoruje dlhodobý vývoj študenta. Nový prístup by zahrnul hodnotenie na základe celkového úsilia a angažovanosti počas celého stredoškolského obdobia.”

Podpora kreativity

Ďalšou navrhovanou novinkou je zahrnutie kreatívneho elementu do maturitných testov. Podľa Študentskej rady stredných škôl by táto súčasť podporila inovačné myslenie a riešenie skutočných problémov.

Absolventská práca? Možno už čoskoro.

Na vysokých školách je bežnou súčasťou ukončovania štúdia záverečná práca. Študenti s podporou pedagóga túto prácu spracujú a následne ju obhajujú pred komisiou. Študenti na stredných školách takúto možnosť zväčša nemajú. Takáto práca však dáva študentom možnosť do hĺbky preskúmať nejakú tému, učí ich pracovať s textom a zdrojmi, učia sa formulovať súvislý text, formátovať ho a mnoho ďalších zručností. V neposlednom rade je dôležitou súčasťou aj obhajoba vytvorenej práce, ktorú zdôrazňujú aj zástupcovia Študentskej rady: „Odprezentovanie a jej následná obhajoba by sa dali zrovnocenniť s ústnou odpoveďou alebo ju nahradiť, ktorá momentálne vyžaduje od študentov memorovanie faktov bez potreby zručnosti práce s nimi, avizovali.” 

Rôzne úrovne maturity

Okrem vyššie spomenutých zmien prišli zástupcovia stredoškolákov aj s ďalším návrhom, ktorý sa týka rôznych úrovní maturitnej skúšky. Podľa tohto návrhu by si žiaci mohli vybrať úroveň náročnosti daného predmetu. Skúška a úlohy v nej by tak boli prispôsobené obsahom tejto úrovni. Podľa Študentskej rady stredných škôl by to pomohlo žiakom s predmetmi, ktoré sú síce povinné, ale nespadajú medi priority záujmu daného žiaka. Nie je to tak dávno, čo s podobným návrhom na rôzne úrovne maturitnej skúšky prišiel minister školstva Tomáš Drucker. Minister hovoril konkrétne o matematike a systém prirovnával k rôznym úrovniam v jazykoch.

Čo by ste povedali na takéto zmeny v maturitných skúškach? Máte pocit, že je súčasný systém zastaralý a nemá takú výpovednú hodnotu alebo ste skôr zástupcom tradičnej maturitnej skúšky, ako ju poznáme už dlhé roky?


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Veľká zmena v maturite z matematiky? Možno už čoskoro

Veľká zmena v maturite z matematiky? Možno už čoskoro

Minister školstva, vedy, výskumu a športu, Tomáš Drucker, prišiel s návrhom, ktorý by zásadne zmenil systém maturít z matematiky. Chce ho totiž priblížiť formátu, aký majú maturity z cudzích jazykov, teda takému, v ktorom bude viac úrovní. Odôvodňuje to tým, že nie každý žiak potrebuje rovnakú úroveň: „Žiaci by nerobili len jednu skúšku z matematiky, …

Ako si naplánovať posledný polrok na strednej?

Ako si naplánovať posledný polrok na strednej?

Stredoškolákom vo 4. či v 5. ročníku už čoskoro končí ďalšia etapa života. Pre niektorých to môže byť vytúžený koniec štúdia, pre iných zasa nepríjemný pocit toho, že opúšťajú známy kolektív či pocit veľkej zodpovednosti. Okrem toho je však posledný polrok na strednej škole spojený aj s mnohými povinnosťami, ktorých sa môže nakopiť viac než …

Ako sa nezblázniť z prihlášok, dní otvorených dverí a prijímačiek?

Ako sa nezblázniť z prihlášok, dní otvorených dverí a prijímačiek?

S novým rokom prichádza pre mnohých stredoškolákov obdobie plné rozhodovania sa, prihlášok, návštev DOD, platieb a mnoho ďalších vecí, ktoré súvisia s budúcim nástupom na vysokú školu. Najdôležitejšie na tomto období sú ale termíny! Termín dní otvorených dverí, termíny prihlášok, termín prijímacích skúšok a ďalšie. Pokiaľ zvažujete viac vysokých škôl, odrazu vás tieto termíny zavalia …