Učiteľ Slovenska 2022

4. 6. 2023 | Aktuality

Učiteľ Slovenska 2022V uplynulých dňoch sme sa počas slávnostného galavečera dozvedeli, kto získal titul Učiteľ Slovenska za rok 2022. Ocenenie si vyslúžil Rastislav Očenáš - učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky na Základnej škole v Sliač. Tento titul získal ako druhý muž v histórii oceňovania.

Učiteľ Slovenska nie je osoba, ktorá len vzdeláva a predáva vedomosti, ale taktiež niekto, kto vychováva osobnosti s otvorenou mysľou. Cieľom ocenenia Učiteľ Slovenska je meniť pohľad, akým sa svet pozerá na učiteľov. Ide o snahu zdôrazniť význam učiteľského povolania a snahu pozdvihnúť jeho status a zároveň toto náročné povolanie patrične oceniť.

Laureát ceny Rastislav Otčenáš pristupuje k deťom s jedinečným prístupom. Rád ich provokuje s úlohami v snahe naviesť ich k premýšľaniu o ich meste, ľuďoch, ktorí v ňom žijú, problémoch, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú, no i k premýšľaniu o riešeniach, do ktorých sa môžu sami zapojiť. Kladie si otázku, ako jeho vyučovanie napomôže a zmení zajtra život jeho žiakov. Mladých ľudí vedie k nadobudnutiu spoločenského povedomia, uvedomenia si ich prínosu a dôležitosti pre  dianie vo svojej komunite. Okrem iného sa snaží deti motivovať k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu.

Rastislav Očenáš je aj digitálnym koordinátorom a svojich žiakov vedie k adekvátnemu používanou moderných technológii. Okrem iného používajú aj netradičné školské pomôcky ako ozoboty. Sú to drobné „guľôčky“, ktoré sa môžu zmeniť na kvapky vody v rastlinnom tele, inokedy predstavujú včelu opeľujúcu kvety v záhrade či smetiarske auto, ktoré zbiera po mestečku elektroodpad. Takýmto spôsobom sa povinné učivo aplikuje objavovaním a experimentovaním. Na konci prebratého učiva venuje čas reflexii, čo sa žiaci naučili a čo vnímajú ako najpodstatnejšie. Takto sa kľúčové učivo žiaci učia aplikovane, popri objavovaní a experimentovaní. Na konci prebratej látky prichádza reflexia, kde si deti sami zhrnú to najpodstatnejšie, čo im učivo prinieslo a čo považujú za hodné zapamätania si.

Ceny sa rozdávali aj v ďalších kategóriách. Cenu verejnosti získala Ivica Dafčíková – učiteľka geografie a biológie na druhom stupni ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej. Pozornosť verejnosti si získala svojím individuálnym prístupom k študentom, kedy sa snaží u každého žiaka nájsť oblasť, v ktorej vyniká. Taktiež sa snaží prekročiť metódy tradičného vyučovania a premeniť ho na zážitok a poznávanie. Venuje sa okrem iného aj koordinácii protidrogovej prevencie a iným problémom, s ktorými sa stretáva dnešná mládež.

Tento rok bolo po prvýkrát v histórii odovzdané aj ocenenie pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Cieľom je oceniť výnimočný výkon v oblasti podpory a upevňovania európskych hodnôt založených na dôstojnosti a ľudských právach, rovnosti, slobode, demokracii a právnom štáte. Ocenenie získala Oľga Bystrianska, ktorá vyučuje hudobnú výchovu v ZŠ s MŠ A. Vagača v Detve. Skrz hudobnú výchovu vo vzdelávacom procese pomáha mladým ľudom vštepovať práve hodnoty ako ľudská dôstojnosť, rovné práva, sloboda či demokracia. Dbá na kolektívny výkon celej triedy a tímovú prácu, čím pomáha rozvíjať sociálne kompetencie medzi deťmi. Zapája všetkých bez rozdielu, aj deti so špeciálnymi potrebami. Využíva účinné metódy, ktoré stimulujú sústredenie detí na prácu s učiteľom, čo veľmi pozitívne ovplyvňuje najmä deti s z nedostatočnou predškolskou prípravou.

Zdroje: ucitelslovenska.sk

 

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Volebné preferencie súvisia s úrovňou vzdelania

Volebné preferencie súvisia s úrovňou vzdelania

Naše dosiahnuté vzdelanie sa odráža v mnohých ohľadoch. Môže súvisieť s výškou príjmov, podľa niektorých výskumov súvisí s dĺžkou života, s možnosťami zamestnaní či práve aj s volebnými preferenciami. Práve o poslednom vzťahu hovoria dáta, ktoré pre Aktuality.sk spracovala agentúra Focus. Nejde o predvolebné prieskumy, s ktorými sa s blížiacimi sa voľbami stretávame čím ďalej, …

Pracovný zošit Kritické myslenie je už v predaji

Pracovný zošit Kritické myslenie je už v predaji

S ohľadom na povolebné obdobie, ktoré zažívame, ale aj na dobu, v ktorej žijeme, teda dobu obrovského množstva informácií, je kritické myslenie základnou schopnosťou, ktorú by sme mali mať. Bohužiaľ tomu tak nie je a z veľkej časti to je dôsledkom nastavenia systému školstva u nás. Našťastie sa proti tomu snaží veľa ľudí bojovať a …

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Každoročne sa v priebehu školského roka koná niekoľko predmetových olympiád. Môžu sa ich zúčastniť žiaci základných aj stredných škôl. Inak tomu nebude ani v tomto roku, a preto vám prinášame základný prehľad toho, čo by ste o olympiádach mali vedieť. Z akých predmetov sú olympiády organizované?  Olympiád, v ktorých je možné súťažiť je niekoľko. Niektoré …