UK hľadá nových nájomníkov verejných priestorov do Mlynskej Doliny

6. 10. 2021 | Aktuality

verejné priestory Univerzity KomenskéhoUniverzita Komenského vypísala tri verejné súťaže, so snahou nájsť nájomcov na prevádzku verených priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch budov Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra.

Študenti, ktorí mali tú česť zažiť Mlynskú dolinu pred pandémiou, si môžu pamätať, ako verejné priestory vyzerali a čo sa v nich dalo nájsť. Univerzita sa však na základe problematických vzťahov a neplatenia od nájomcov rozhodla zmluvy ukončiť a nájsť priestorom nových užívateľov.

Otvorený a transparentný výber sa týka troch priestorov.

Prvým z nich je stravovacie zariadenie. Nakoľko sa tento rok univerzita rozhodla neprevádzkovať jedáleň-Venzu svojpomocne, uvedomujúc si, že gastronómia je špecifická oblasť vyžadujúca si profesionálne skúsenosti a odborný prístup, univerzita ponúka možnosť prenájmu vysokoškolskej jedálne s podmienkou zabezpečenia stravovania pre vonkajších partnerov.

Druhým priestorom je prevádzka nebytového priestoru zábavno-kultúrneho centra (edukačného) s uvítaním možnosti rýchleho občerstvenia. Posledný, tretí multifunkčný priestor má rovnako poskytovať možnosť občerstvenia v podobe gastro prevádzky, baru či kaviarne.

V prípade konečného výberu užívateľov verejných priestorov budú mať pri rozhodovaní slovo aj samotní študenti cez ich zástupcov, ktorých nominuje študentská časť Akademického senátu.

A tak sa študenti môžu tešiť na nové využitie spoločných, verejných priestorov internátov vo Vysokoškolskom mestečku s vidinou nového stravovania, kaviarne či iných zaujímavých možností.

Zdroje: www.uniba.sk