Vrátime sa v letnom semestri do škôl?

22. 1. 2021 | Študium na vysokej škole

online výučbaMnohí už majú po skúškovom a môžu si užívať voľný čas, kým opäť nabehnú na školské povinnosti letného semestra a iných to ešte len čaká. Ani sme sa nenazdali a chtiac-nechtiac sme sa prispôsobili online dištančnej výučbe. Ako to však bude vyzerať v letnom semestri 2020/2021?

To s určitosťou  nevie nik, no takmer všetci si prajú minimálne nejakú hybridnú formu vzdelávania. Bohužiaľ, zatiaľ to na väčšine škôl bude vyzerať rovnako ako v zimnom semestri, čiže sa treba pripraviť na pokračovanie distančnej formy výučby. Letný semester začne podľa plánovaného harmonogramu, no nateraz bez fyzickej prítomnosti študentov.

Univerzity sa určite budú snažiť dostať študentov do lavíc čo najskôr. Napríklad Univerzita Komenského sa po rokovaní s krízovým štábom  dohodla, že niektoré odbory, ktoré si pre svoje fungovanie nevyhnutne vyžadujú osobnú prítomnosť študentov v priestore školy, či už v laboratóriách, na praktických cvičeniach alebo pri výučbe medicíny, si budú môcť uplatniť výnimku, aby bola dodržaná kvalita a hodnota vzdelávania v takýchto prípadoch. Rovnako bude možné udeliť výnimku pre osobnú účasť študentom záverečných ročníkov na základe odôvodnenej žiadosti.

Internáty taktiež  fungujú v obmedzenom režime, no v prípade výnimky vzťahujúcej sa k fyzickej účasti na hodinách bude ubytovanie za splnenia daných opatrení umožnené.

Všetko však bude upresnené časom a študenti, ktorých sa zmeny týkajú, budú upovedomení v pravý čas prihliadajúc na vývoj epidemiologickej situácie a vyhlásenie Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Tak dúfajme, že v letnom semestri sa návrat do škôl stane realitou a nie len našim snom. A snáď čim skôr!

Zdroje: https://uniba.sk/

Ďalšie články k téme

Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

Plagiátorstvo na Slovensku: čo o ňom neviete?

Čo je považované za plagiát? Plagiát je nedovolené napodobenie, preberanie umeleckého alebo vedeckého diela bez uvedenia vzoru alebo autora; kópia cudzieho diela vydávaná za vlastnú bez priznania sa k predlohe. Plagiátorstvo je potom nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov, výsledkov bádania alebo iných výsledkov tvorivej práce, ako aj ilustrácií, tabuliek, fotografií bez referencie (voľne …

číst více
Akademické tituly a ich používanie

Akademické tituly a ich používanie

Akademický titul Bc. (bakalár) je udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Akademické tituly Mgr. (magister), Mgr. art. (magister umenia), Ing. (inžinier), Ing. arch. (inžinier architekt), MUDr. (doktor všeobecného lekárstva), MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva) a MDDr. (doktor zubného lekárstva) sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto tituly sa píšu pred menom, napr. Bc. Jozef Mrvička alebo MVDr. …

číst více
Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však? Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch …

číst více