Vráťme spolu rozum na internet

7. 6. 2021 | Aktuality

digitálné vzdelávanieJe výzva na projekty Férovej nadácie spoločnosti O2, ktorá vyzýva jednotlivcov, skupiny či organizácie s projektom, iniciatívou alebo platformou verejnoprospešného charakteru na podporu a rozvoj digitálneho vzdelávania v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia detí, mladej generácie, ale aj učiteľov. Cieľom predkladaných projektov má byť snaha o vyvracanie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórii, docielenie zverejňovania len overených a pravdivých informácií, potláčanie nenávistných prejavov a celková kultivácia internetového priestoru.

Dezinformácie sa na internete stali alarmujúcim problémom. Ak vás táto situácia znepokojuje, a máte nápad ako to zmeniť a prispieť k vráteniu rozumu na internet, či docieleniu vyššie zmienených cieľov projektu, neváhajte svoj projekt alebo akúkoľvek iniciatívu či platformu prihlásiť, dobrým nápadom sa v tomto prípade medze nekladú.  Program prerozdelí medzi víťazné projekty sumu 60 000 EUR. Svoj nápad máte možnosť zapojiť do súťaže do 19. Júna 2021. Prihláška sa predkladá elektronicky prostredníctvom online formulára. Ak vaša iniciatíva uspeje, bude s vami uzatvorená zmluva o poskytovaní prostriedkov a projekt musí byť uskutočnený do konca roku 2021.

Zdroje: https://spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program