Výber študijného odboru – ako na to?

31. 1. 2014 | Prijímacie konanie

Niekoho baví matematika aj dejepis, ide mu všetko. Druhého zas len biológia a už na strednej škole vie, že sa bude hlásiť na medicínu. Iný vôbec netuší, aký odbor si vybrať. Ako sa správne rozhodnúť? Ak práve uvažujete nad podobnými vecami, pravdepodobne ste sa Vy alebo niekto z Vašich blízkych ocitli pred životnou výzvou výberu študijného odboru. Ako sa dá v tejto niekedy spletitej situácii zorientovať?

Pohľad do seba

• Pri čom zažívam „flow“, čo ma baví

Na začiatku rozhodovania by mohla byť nápomocná úvaha o tom, kedy zažívate takzvaný „flow“, teda kedy sa necháte nejakou činnosťou natoľko strhnúť, že zabudnete na všetko ostatné. Niekedy sa táto otázka objavuje i pri pracovných pohovoroch a tiež pri profesijnej diagnostike. Ak nemáte takúto vášeň, skúste len porozmýšľať, čo Vás zaujíma, v čom sa vidíte. Užitočné je spýtať sa na to aj svojich blízkych, aby ste získali ďalší pohľad na vec, ktorý môže pomôcť v rozhodovaní.

• V čom som dobrý

Toto je rozhodne zásadná otázka, bez ktorej by odpoveď na „Čo ma baví?“, nebola úplná. Ideálny je pre Vás taký odbor, ktorý je odpoveďou na obidve tieto otázky.

„Dokážem zabehnúť 100 metrov za 9 sekúnd, ale šprint ani telesná ma nikdy nebavili.“ – telovýchova a šport nie

„Mám dobré známky z chémie, vyhrávam olympiády, baví ma to, verím si.“ – chémia áno

„Nemám príliš dobré známky z náuky o spoločnosti, ale učím sa ju a veľmi ma zaujíma politika,“ – politológia alebo medzinárodné vzťahy môžeme zvážiť s prihliadnutím na ďalšie faktory.

• Moja osobnosť a disciplína pri učení

Zohľadniť určite treba aj Váš vlastný štýl učenia a zameranie: orientujete sa viac na teoretické poznatky, baví Vás učenie, nemáte problém stráviť hodiny nad knihami, alebo je to skôr tak, že ste tvorivý typ, ktorý radšej vymýšľa, projektuje a skúma a teória je len nevyhnutnou súčasťou jeho praxe? Aký / aká vlastne som? Lepšie sa mi pracuje v kolektíve alebo samostatne? Dokážem dobre prezentovať a niečo druhých naučiť alebo potrebujem skôr mať jasne určené úlohy, ktoré treba splniť?

• Kariérový, výchovný poradca

Ak si sami neviete odpovedať na horeuvedené otázky, môžete sa skúsiť obrátiť na odborníka. Školské zariadenia sú dnes už často poskytovateľmi psychologických a ďalších poradenských služieb, vrátane kariérového poradenstva. Zistite najprv, či u Vás v škole takáto možnosť existuje, prípadne či je možné Vám sprostredkovať psychologické testovanie alebo konzultáciu s poradcom priamo na Vašej škole. Pohovor s poradcom Vám môže priniesť užitočné informácie siahajúce viac do hĺbky (aké sú Vaše šance na uplatnenie po štúdiu, podmienky pre vykonávanie samostatnej praxe, niektoré odbory si pre zvyšovanie kvalifikácie vyžadujú takzvané postgraduálne vzdelávanie či atestácie, napríklad medicína, klinická psychológia, právo a podobne).

Pohľad na konkrétne odbory

• Ako rozpoznať, čo sa skrýva za názvom odboru

„Hmm, molekulárna cytológia. To znie dobre. Už len prísť na to, čo by to mohlo byť.“**

Vysoké školy ponúkajú prehľady svojich odborov na internetových stránkach alebo v príručkách, ktoré môžete získať v škole alebo na dňoch otvorených dverí jednotlivých škôl. Jedná sa väčšinou o úctyhodný zoznam. Niektoré z nich Vám podľa názvu nič nehovoria. Vyučované predmety: Najlepšie urobíte, ak si rozkliknete konkrétny odbor a prebádate, aké predmety sa v jeho rámci vyučujú. často nájdete i odporúčaný študijný plán, takže si urobíte rýchlu predstavu o množstve nutnej prípravy a náročnosti odboru. Skúsenosti aktuálnych študentov: Stránky škôl často zverejňujú i fóra, kde sa vyjadrujú študenti o svojich skúsenostiach, niekedy je možné sa i skontaktovať a zistiť si informácie priamo od študentov mailom. Dobrými príležitosťami k osobnému rozhovoru o konkrétnom odbore bývajú aj spomínané dni otvorených dverí.

• Prijímačky

*„Dejiny praveku ovládam perfektne, ale oni odo mňa chceli históriu Európskej únie!“ * Zásadné informácie, ktoré Vám nesmú uniknúť: aké sú požiadavky a podmienky prijímacích skúšok, na aké predmety a oblasti vedomostí v rámci týchto predmetov sa kladie dôraz.Je dostupná literatúra k štúdiu na skúšky? Existujú online zdroje? Dajú sa vopred vyskúšať niektoré testy? Existujú prípravné kurzy? Prebiehajú skúšky písomne, ústne, majú viac kôl? Na mysli treba mať i termíny skúšok, aby sa neprekrývali a aby ste sa na ne stihli dostatočne pripraviť.

• Uplatnenie na trhu práce

„Mám PhD. z filozofie a teórie dejín umenia. Prečo sa mi nehrnú pracovné ponuky?“

Máte predstavu, aké je uplatnenie absolventov s diplomom, ktorý získate po ukončení štúdia Vášho odboru? Navštívte napríklad stránky Slovenského štatistického úradu alebo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a zmapujte si štatistiky zamestnanosti absolventov Vášho odboru. S uplatnením úzko súvisí aj množstvo uchádzačov, počet prijatých a počet absolventov konkrétneho odboru. Kvalitné prehľady univerzít tieto štatistiky ponúkajú.

• Praktické aspekty výberu

Kde sa môj odbor dá študovať? Dokážem bývať na internáte a zvládnem takúto situáciu finančne? Nebude mi robiť problém dochádzanie a vzdialenosti, ak by moja škola bola v inom meste? Finančné nároky: Niektoré odbory vyžadujú nákup špeciálnych pomôcok alebo techniky, radšej sa dopredu informujte, či to nie je Váš prípad (napr. umelecké školy na nákup materiálu na výrobu vlastných prác a podobne).

Keď sa Vám podarí zistiť, ktorý odbor je pre Vás ten najlepší, čaká Vás výber vysokej školy, kde sa budete môcť do štúdia pustiť. Pre inšpiráciu je tu článok Výber vysokej školy.

Pozn. Akreditačná komisia zverejňuje na” svojich stránkach”:http://www.akredkom.sk/index.pl… sústavu študijných odborov SR vydanú rozhodnutím Ministerstva školstva, môže poslúžiť k získaniu základného prehľadu.

Zdroj fotografie: www.sxc.hu