Bezpečnostné štúdiá

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 • Bezpečnostně právní studia
1 program

Vysoká škola Danubius

 • Bezpečnostně právní studia
1 program

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Akadémia Policajného zboru

 • Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
3 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnostný manažment
 • Záchranné služby

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1 program

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Elektronické zbraňové systémy
2 programy