Ako sa pripraviť na ústne prijímačky?

8. 8. 2020 | Prijímacie konanie

Absolvovaním maturity vaša ťažká úloha nekončí. S rovnakou dôležitosťou by ste totiž mali pristupovať aj k prijímacím skúškam na vysokú školu. Nezaháľajte a poriadne sa pripravte na to, čo vás čaká a neminie.

Ako sa pripraviť na ústne prijímačky?Niektoré inštitúcie preveria vaše vedomosti prostredníctvom písania rôznych testov, tie ďalšie vás ale pozvú na ústny pohovor. Ak ste sa pri týchto slovách zachveli, tak sa rýchlo opäť upokojte. Nemáte sa čoho obávať! Vysoká škola vám totiž vopred oznámi, akú formu budú mať prijímacie skúšky, a tak sa na ne dokážete hravo pripraviť. Získate tak to najdôležitejšie – čas. V žiadnom prípade si ale nenechávajte túto dôležitú úlohu na poslednú chvíľu.

Ústny pohovor ako ďalšia forma prijímacích skúšok je zložitejšia, než testy. Pedagógovia si budú totiž okrem vedomostí všímať aj vaše reakcie a vyjadrovacie schopnosti. Práve preto je dôležité, aby ste si v pohodlí domovov natrénovali priebeh celého pohovoru. Najskôr si pripravte text, v ktorom sa predstavíte budúcim vyučujúcim. V komisii, ktorá bude skúmať každý váš pohyb, budú pravdepodobne sedieť profesori, docenti a doktori, preto musíte pôsobiť sebaisto. Najskôr nacvičujte pred zrkadlom, neskôr sa snažte do procesu príprav zahrnúť aj členov provizórnej poroty – rodičov alebo kamarátov, ktorí vám pomôžu zbaviť sa stresu.

Vyberte si najprv oblečenie, ktoré bude vhodné (teda elegantné) ale zároveň pohodlné. Pred komisiou predsa nechcete celý čas sedieť ako na ihlách. Na úvod sa všetkým dôrazne predstavte, uveďte svoje meno, priezvisko a názov lokality, z ktorej pochádzate. Dávajte si pozor na to, aby vám všetci rozumeli každé jedno slovo. Rovnako tak spozornite, keď vás niekto z pedagógov osloví, aby ste počuli a zároveň pochopili znenie všetkých otázok, ktoré vám položia. V odpovediach nepoužívajte cudzie a odborné slová, ak reálne nerozumiete ich významu. Nesnažte sa za každú cenu urobiť dojem na komisiu. Buďte radšej sami sebou, povedzte im, čo vás motivuje, baví, prečo sa vlastne chcete dostať na vybraný odbor. Len tak ich presvedčíte, že máte všetky predpoklady pre jeho štúdium.

Počas ústneho pohovoru sa nebojte improvizovať, aby ste nepôsobili až príliš umelo a strojene. Nechcete predsa, aby si to všimli členovia komisie. Okamžite by totiž pochopili, že ste sa všetko naučili naspamäť. Za každých okolností sa snažte pôsobiť prirodzene. Aj keď ste si už vopred pripravili odpovede na niektoré otázky, ktoré vám porota môže položiť, chvíľku mlčte, aby si ľudia mysleli, že nad tým v tom momente naozaj premýšľate.

Pokiaľ sa ale nechcete pripravovať len doma, mali by ste sa prihlásiť na konzultácie k prijímacím pohovorom, ktoré organizujú niektoré slovenské fakulty. Všetky potrebné informácie vždy nájdete na internetovej stránke zvolenej vysokej školy. Snažte sa, zlepšujte sa, dostaňte sa tam, kam naozaj túžite patriť. Veľa šťastia!