Aký dopad má Brexit na štúdium v Spojenom Kráľovstve?

16. 2. 2021 | Štúdium v zahraničí

Aký dopad má Brexit na štúdium v  Spojenom KráľovstvePo vystúpení Británie z Európskej Únie sa zmenilo veľa vecí v rôznych oblastiach. Zmenám sa nevyhlo ani štúdium v Británii či obľúbená európska platforma pre vzdelávanie v zahraničí Erasmus+.

Veľká Británia sa v posledných dekádach stala vyhľadávanou krajinou štúdia pre slovenských študentov. Británia disponuje univerzitami najvyššej svetovej úrovne. Doterajšie podmienky na štúdium boli veľmi prívetivé a aj preto mnoho študentov volilo možnosť stredoškolského či vysokoškolského štúdia práve v Spojenom Kráľovstve. Čo sa však zmení pre študentov po vystúpení Británie z Európskej Únie?

Pre študentov, ktorí momentálne absolvujú štúdium na britkej univerzite platia rovnaké podmienky a školné poplatky ako tomu bolo doteraz. V tomto sa nič nemení. Zmena nastane pre študentov, ktorí sa budú hlásiť v budúcom období, Jednou z najväčších zmien je zavedenie bodového imigračného systému Veľkou Britániou, a tak občania európskych krajín, ktorí chcú študovať či pracovať v zahraničí, musia požiadať o udelenie víz a splniť požiadavky potrebné na zotrvanie v krajine. Táto podmienka platí pre dlhodobý pobyt nad šesť mesiacov. Zmení sa taktiež výška poplatkov za štúdium, kedy budú študenti z Európy platiť rovnaké poplatky ako platili „overseas“ študenti.  Presné podmienky však ešte budú upresnené.

Ďalšia zmena sa vzťahuje k uznávaniu dokladov o odbornej spôsobilosti (rozumej lekár, zdravotná sestra, architekt…) kedy bude vzdelanie získane v Spojenom Kráľovstve pri uznávaní na Slovensku posudzované na základe kritérií vzťahujúcu sa k tretím štátom. Čo znamená, že vzdelanie nebude automaticky uznávané vďaka smernici Európskej Únie. Bude sa skúmať obsah a rozsah dosiahnutého vzdelania a v niektorých, najmä zdravotníckych odboroch bude potrebné vykonať dodatočnú skúšku na území Slovenska.

V prípade uznávania dokladov o vzdelaní pre účely ďalšieho štúdia (akademické účely) nedochádza k zmenám a tieto dokumenty budú automaticky uznávané ako tomu bolo doteraz.

Rovnako sa nič nemení pre študentov zúčastňujúcich sa prebiehajúcich programov Erasmus+, vrátané mobilít, ktoré boli schválené v časovom rozmedzí do konca funkčného obdobia v roku 2020. Študentom bude pridelený grant ako tomu bolo doteraz. Rovnako to platí aj naopak pre študentov z Británie prichádzajúcich za účelom uskutočnenia mobility na územie Európskej Únie.

Erasmus+ už po Brexite nebude platformou pre zahraničné výmeny medzi Európou a Britániou, no Spojené Kráľovstvo určite spoluprácu nevylučuje a pracuje na novom programe pre zahraničnú študentskú výmenu.

Síce sú európsko-britské vzťahy po vystúpení z Únie formálne komplikovanejšie, obom stranám záleží na budúcej spolupráci a možnosť študovať v Spojenom Kráľovstve či vycestovať na zahraničnú mobilitu a stáž bude za špecifických podmienok určite možná.

Zdroje: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-a-brexit/