Cena Generácie 3.0 pozná svojho víťaza

20. 2. 2023 | Aktuality

Cena Generácie 3.0Koncom januára prebehlo vyhlasovanie výsledkov 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu v rámci Generácie 3.0, ktorý už niekoľko rokov organizuje Nadácia Pontis. Päť organizácii bolo súčasťou tohto projektu počas troch mesiacov. Medzi nimi Emocionálny Kompas, CKO – Centrum komunitného organizovania, Desato Academy, Impact Games a Slovenská debatná asociácia. Každá organizácia sa zapojila s nejakým projektom a zároveň počas týchto 3 mesiacov im Nadácia Pontis poskytovala mentorskú podporu, konzultácie a koučing.

Výhercom sa stala Slovenská debatná asociácia s projektom Olympiáda kritického myslenia, ktorú SDA organizuje už 2 rok a ktorej sa v tomto ročníku podarilo osloviť 6000 študentov a študentiek v rámci školského kola. Víťaz získal grant vo výške 30 000€, ktorý plánuje investovať do rozšírenia olympiády do viacerých regiónov a hlavne do softvéru. Ten by mal pomôcť s automatizáciou hodnotenia.

Práve takéto organizácie rozvíjajú Slovensko v mnohých oblastiach a preto je nesmierne dôležité ich aj takýmto spôsobom podporovať a rozvíjať.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme