Erasmus počas pandémie

3. 4. 2021 | Štúdium v zahraničí

Erasmus počas pandémiePandémia covid-19 ovplyvnila snáď všetky oblasti života, výmennú mobilitu Erasmus+ nevynímajúc. Možno ste zvažovali vycestovať a možno ste si vycestovanie na poslednú chvíľu radšej rozmysleli. Nikto nevie, ako dlho bude táto situácia, plná zákazov a obmedzení, naďalej s nami. Preto netreba zahraničnú mobilitu odkladať a čakať na zlepšenie situácie.

V mnohých prípadoch máte stále čas sa na zahraničnú stáž prihlásiť, a tak nepremeškajte podávanie prihlášok na Erasmus+“. A ak by vás odrádzal pocit neistoty, že neviete ako sa situácia vyvinie do budúcna, či ako taká mobilita prebieha počas pandémie, prodekanka pre zahraničie, prof. Markéta Křížová z FF UK, ponúka svoj pohľad na mobility Erasmus+ počas pandémie.

V momentálnom období sa celé organizačné oddelenie zahraničných stáži snaží vyjsť študentom čo najviac v ústrety. V prípade, keď sa študent na posednú chvíľu rozhodne mobilitu zrušiť, napríklad z dôvodu epidemiologických reštrikcií v cieľovej krajine, môže tak urobiť aj na poslednú chvíľu alebo sa môže pokúsiť o presunutie mobility na ďalší semester. Určite ide o benevolentnejšie a podľa situácie sa prispôsobujúce rozhodnutia. Študent dokáže mobilitu relatívne ľahko zrušiť a  v prípade akýchkoľvek prekážok sa môže vrátiť späť domov a v zahraničí absolvovať len časť mobility. Covid pandémia pre študenta okrem iného znamená úplný posun všetkých formalít a vybavovania na online platformy, čo predstavuje na jednej strane výhodu pre uchádzačov, na strane druhej však častokrát komplikácie práve pre úradníkom.

Možno si kladiete otázku, prečo vycestovať, keďže prevažná časť štúdia sa odohráva dištančnou formou. Dá sa tu nájsť dôvod. Metropoly ako Londýn, Paríž, Berlín ponúkajú vďaka obmedzenej možnosti turizmu omnoho autentickejšiu, lokálnejšiu atmosféru, ktorá sa s množstvom turistov častokrát vytráca. Prodekanka Křížová hovorí o pozitívnej skúsenosti a spätnej väzbe od študentov, o ktorej vypovedá fakt, že si študenti svoje mobility predlžujú aj do ďalšieho semestra.  Naviac, epidemiologická situácia v mnohých európskych krajinách je výrazne lepšia ako u nás a aj vďaka tomu dokážu byť niektoré krajiny „ostrovom slobody“ v týchto časoch plných obmedzení.

Samozrejme, vycestovanie je skomplikované mnohými vecami, či už ide o potrebu negatívneho testu či dodržania karantény po príchode. V niektorých prípadoch však majú práve študenti výnimky, čo im cestovanie uľahčuje.

A preto nemusí byť vôbec zlý nápad vycestovať aj počas pandémie Covid-19.

Zdroje: Erasmus během pandemie. Proč se mladí lidé nemusí bát studia v zahraničí? (https://www.ff.cuni.cz/2021/)

Ďalšie články k téme