Komunitná chladnička na Mlynoch

28. 11. 2021 | Študentský život

Komunitná chladnička na Mlynoch Občianske združenie Free Food, ktoré sa zaoberá problémom plytvania jedla, po úspešnom zavedení prvej komunitnej chladničky v bratislavskej Novej Cvernovke postupuje v svojom projekte zavedením ďalšej verejnej chladničky, a to na internátoch v Mlynskej doline.

Projekt komunitných chladničiek reaguje na absurdné plytvanie jedla a snaží sa dať jedlu, ktoré by inak skončilo v koši, ďalšiu šancu. Takto dochádza k deleniu sa o jedlo medzi tými, ktorí ho nedokážu spotrebovať a tými, ktorí ho naopak s radosťou využijú, a tak sa jedlo nemusí stať odpadom. Zároveň by projekt mohol utužiť komunitu, ktorá sa o jedlo delí.

Veľký potenciál projektu vidí združenie práve v zavádzaní zdieľaných chladničiek na školských internátoch. A kde inde začať ako v najväčšom študentskom mestečku na Slovensku? V novembri 2021 bola v Univerzitnom mestečku Ľ. Štúra umiestnená komunitná chladnička. Dokonca si vyslúžila krst, ktorého súčasťou boli greenfluencerka Natália Pažická s moderátorom a greenfluencerom Viktorom Vinczem. Kvôli epidemiologickej situácii sa slávnostné otvorenie komunitnej chladničky na Mlynoch odohralo virtuálne. Prenos s diskusiou o (ne)plytvaní potravín bolo možné sledovať online a účastníkom klásť otázky cez online platformu. Záznam je dostupný na facebookovej stránke združenia Free Food.

Študenti internátov sa tak medzi sebou budú môcť deliť o jedlo omnoho efektívnejšie ako tomu bolo doposiaľ. Ak mal študent jedlo, o ktorom vedel, že ho nespotrebuje, mohol sa jedlo snažiť podarovať známym či obyvateľom internátu cez sociálne skupiny, čo však nebol študent častokrát ochotný podstúpiť, a tak jedlo nakoniec skončilo nevyužité v smetnom koši. Chladnička sa nesie v hesle „deľ sa o jedlo a daj stopku plytvaniu!“ Vedľa samotnej chladničky sa nachádzajú aj police na potraviny, ktoré do chladničky nepatria.

Pri využívaní chladničky by mali jej používatelia dbať na dodržiavanie pravidiel. Treba darovať len také jedlo, ktoré má trvanlivosť viac ako 24 hodín, a ktoré by zjedol aj samotný darca. V prípade darovania vareného jedla, je potrebné označenie nálepkou s alergénmi, dátumom vloženia či menom darcu. Do chladničky nepatrí surové mäso, ryby, vajcia a otvorené mliečne výrobky či samozrejme pravidlo, že chladničku treba zatvárať a niekoľko ďalších užitočných zásad zdieľania komunitnej chladničky.

Zdroje: www.free-food.sk

 

Ďalšie články k téme