Mladí ľudia si vedia sporiť

14. 2. 2023 | Aktuality

Mladí ľudia si vedia sporiť Ukázalo to prieskum KRUK Česká a Slovenská republika. Z prieskumu, okrem iného, vyplynulo, že už druhý po sebe idúcu rok klesá počet domácností, ktoré si držia úspory. Minulý rok malo finančnú rezervu 62 % domácností, rok predtým (2021) to bolo o percento viac a v roku 2020 to bolo až 67 %. Prieskum sa zaoberá aj výškou úspor alebo rozdielom v sporení medzi mužmi a ženami, ale nezabúda ani na mladých. Tí z prieskumu vyšli tento rok najlepšie.

Až 76 % respondentov vo veku 18 až 24 rokov sa vyjadrilo, že má úspory vo výške jedného mesačného platu. Pre porovnanie rovnakú výšku rezervy má len 26 % domácností. Nie je teda prekvapivé, že je to práve táto veková kategória, ktorá je so svoju finančoou situáciou spokojná. Najlepšie si ale viedla kategória vo veku 55 až 64 rokov, tí majú úspory až vo výške šiestich mesačných príjmov.

Motivujúcou správou pre mladých môže byť, že aj vzdelanie je v úzkom vzťahu s úsporami. Z prieskumu vyplynulo, že až 80 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním má úspory, na druhú stranu ich má len 43 % absolventov stredných škôl bez maturity.

Ako si na tom ty? Odkladáš si nejakú časť vreckového alebo zárobku z brigád?


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Nezabudnite si predĺžiť ISIC

Nezabudnite si predĺžiť ISIC

Koniec roka je jedným z najhektickejších období v roku a spája sa s nim aj mnoho povinností. Ako tomu už býva zvykom, mnohé členstvá sú viazané na nejaké obdobie a zároveň mnohé končia s kalendárnym rokom. Jednám z nich je aj platnosť študentskej kartičky ISIC, ktorá platí každý rok do 12. mesiaca v roku. Preto …

Z čoho majú deti na Slovensku najväčší strach?

Z čoho majú deti na Slovensku najväčší strach?

Odlúčenie od rodičov, strach o bývanie, obava z hladu či smrť. Aj toho sa obávajú deti na Slovensku. Odpovede priniesol reprezentatívny prieskum s názvom „Názory detí 7.ročníkov“. Jeho výsledky prezentoval detský komisár Jozef Mikloško, ktorý si pri nástupe do funkcie dal za jednu z úloh vyhotoviť medzi deťmi prieskum o tom, čo ich trápi, čoho sa boja či aké …