Najdlhšie si hľadajú prácu absolventi gymnázií

30. 7. 2022 | Aktuality

absolventi gymnáziíNaopak, najrýchlejšej si zo stredoškolákov nájdu prácu absolventi duálneho vzdelávania a vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania, ktorí v porovnaní so spolužiakmi dosahujú aj najvyššie mzdy.

Nadpolovičná väčšina – 58,5 percenta absolventov stredných škôl v roku 2021 pokračovalo ďalej na vysokú školu, 25,7 percenta si našlo prácu, 8,1 percenta bolo v evidencii uchádzačov o prácu, 5,1 percenta sa nachádzalo mimo evidencie slovenských úradov, 1,3 percenta odišlo do zahraničia a rovnaké percento nastúpilo na materskú prípadne rodičovskú dovolenku.

Absolventi gymnázia zostávajú v priemere najdlhšie bez práce. Vplyv na tento výsledok môže mať aj takzvaný gap year, ktorý mnohí absolventi gymnázií volia po maturite. Na vysokú školu plánujú nastúpiť po roku pauzy a ak vôbec. V porovnaní s gymnazistami dosahujú výrazne vyššiu mieru zamestnanosti a vyššie mzdy diplomovaní špecialisti, umelci a absolventi nadstavbového štúdia.

Priemerná mesačná mzda absolventov predstavovala za prvý polrok 2021 čiastku 995 eur. Mediánová hrubá mzda za rovnaké obdobie dosiahla čiastku 922 eur. Aj pri mzde absolventov boli viditeľné rozdiely vo výške platu medzi mužmi a ženami, s výnimkou vyššieho odborného vzdelania. Mužskí absolventi zarábali v prieme niekoľko desiatok eur viac ako ženské kolegyne s rovnakou úrovňou vzdelania. Vyššie priemerné mzdy boli naprieč Slovenskom zaznamenaná v Bratislavskom kraji.

Podľa prieskumu sa absolventi čoraz viac udomácňujú na trhu práce. I napriek sťaženým podmienkam na pracovnom trhu kvôli pandémii sa ukázala rastúca zamestnanosť absolventov. Zistenia pochádzajú z prieskumu uskutočneného Inštitútom sociálnej politiky (ISP) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) analyzujúci dáta zo vzorky viac než 44tisíc absolventov stredných škôl v akademickom roku 2019/2022.

 

Zdroje: www.skolske.sk

 


benusova@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Platy učiteľov sa nezvyšujú, ba dokonca hrozí ich pokles

Nízke platové ohodnotenie učiteľských pozícií nie je na Slovensku ničím prekvapivým. I keď sa vedie neustála diskusia o ich zvyšovaní, podľa analytikov sa reálne platy učiteľov za minulý rok nezmenili. Podľa analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA) v roku 2021 nedošlo k plošnému navýšeniu učiteľských tarifných platov,  no došlo …