Nárok na príspevok na tablet či počítač bude mať ďalšia skupina žiakov

18. 9. 2023 | Študentský život

príspevok na tablet či počítačV jarných mesiacoch obletela slovenské školstvo správa o príspevku vo výške 350€ na nákup počítača či tabletu, ako pomôcky k štúdiu a k zlepšeniu digitálnej gramotnosti. V pôvodnom znení mali na príspevok nárok všetci žiaci základných škôl, prváci stredných škôl (prváci v minulom školskom roku) a žiaci z domácností v hmotnej núdzi. Tieto skupiny boli novým rozhodnutím rozšírené o súčasných prvákov na stredných školách a o piatakov osemročných gymnázií.

Podľa Televízie Markíza doteraz požiadalo o finančný príspevok viac ako 144-tisíc žiakov.

Na základe slov ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka musel rezort rozšírenie prediskutovať na európskej úrovni: „Som rád, že sa nám podarilo s Európskou komisiou vyrokovať rozšírenie digitálneho príspevku aj pre žiakov, ktorí nastupujú do prvého ročníka stredných škôl tento školský rok. Náš projekt Digitálny žiak tak pokrýva vlaňajších aj súčasných prvákov na stredných školách. Pre žiakov je tento ročník prelomový. Používanie výpočtovej techniky sa pre nich stáva každodennou nevyhnutnosťou, či už pri robení si úloh, samoštúdiu, alebo práci s náročnejšími programami. Verím, že ak sa takáto schéma pomoci osvedčí, budú sa hľadať možnosti jej pokračovania aj v budúcnosti.”

Novým rozšírením o tohtoročných prvákov na strednej škole tak získa ďaľších 50-tisíc mladých ľudí nárok na novú vzdelávaciu pomôcku. „Jedným z cieľom projektu je vytvoriť takzvaný digitálny ročník, teda ročník, v rámci ktorého budú všetci žiaci vybavení digitálnou technikou v požadovanej kvalite, s ktorou môžu pracovať ako doma, tak i na vyučovacích hodinách. Rozšírením okruhu cieľových skupín tak už na Slovensku budeme hovoriť o dvoch digitálnych ročníkoch,“ spresňuje predseda Digitálnej komisie Mário Lelovský.

O príspevok na počítač či tablet mohli súčasní druháci na stredných školách (teda prváci v školskom roku 2022/2023) žiadať do 31. augusta. Ostatní žiaci tak ešte stále môžu urobiť, a to do konca septembra. Pre získanie príspevku je nutné vyplniť registračný formulár na webovej stránke www.digitalnyziak.sk. Registrácia je jednoduchá a intuitívna. V prvom rade sa vypĺňajú údaje o samotnom žiakovi. Prvou kolónkou je škola, ktorú žiak/žiačka navštevuje. V tomto prípade systém pozná názvy škôl, stačí teda len začať písať názov tej svojej a následne vybrať z ponuky. Ďalšími údajmi sú základné informácie ako meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo a email. Nasleduje sekcia s údajmi o zákonných zástupcoch, ktorí uvádzajú rovnaké informácie ako žiaci okrem názvu školy. Nasleduje sekcia s výberom podmienky, ktorú je nutné splniť na získanie príspevku. Žiadatelia tu označia či ide o žiaka/žiačku 1. ročníka stredných škôl na SR alebo študentom 5. ročníka (kvinta) 8 ročných vzdelávacích programov stredných škôl na SR či o žiaka/žiačku v hmotnej núdzi alebo žiaka/žiačku so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo o žiaka/žiačku, ktorý/ktorá je členom domácnosti, ktorej spoločný príjem nedosahuje 60% mediánu príjmu. Následne je potrebné už len označiť súhlasy a odoslať žiadosť.

Schválený príspevok môžu žiaci uplatniť do 31. októbra v predajniach, ktoré sú do projektu zapojené. Mnohé z nich majú návod na uplatnenie zverejnený na svojich webových stránkach.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme