Nechajte sa inšpirovať nezvyčajnými odbormi

13. 4. 2021 | Štúdium na vysokej škole

Nechajte sa inšpirovať nezvyčajnými odbormi Podávanie prihlášok na vysoké školy stále prebieha a netreba túto možnosť premrhať. Článok Ako si vybrať tú správnu školu vám môže rozhodovanie uľahčiť. Okrem bežných, a tých známejších odborov, ako napríklad právo, ekonómia, medicína sa vám však ponúkajú Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli. Zopár ďalších, nie práve tradičných študijných odborov, ktoré určite stoja za zváženie, prinesieme aj v tomto článku.

Rekreólia

Je odbor, ktorý bol akreditovaný na UMB a UKF len nedávno. Ako už z názvu vyplýva ide o medzidisciplinárny odbor kombinujúci oblasť športu, turizmu a rekreáciu. Študent si osvojí poznatky z príprav a organizovania spoločenských, kultúrnych či vzdelávaco-zábavných rekreačných podujatí. Absolventi sa uplatnia ako animátori športových a a pohybových aktivít či už vo fitnescentrách, hotelových wellnessoch, kúpeľoch. Odbor vďaka možnosti vzdelávania sa aj v cudzích jazykoch, ako sú základy tureckého a čínskeho jazyka, ponúka uplatnenie v zahraničných dovolenkových rezortoch, detských táboroch a kempoch.

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Tento odbor pod záštitou UNIPO je ideálny pre milovníkov fyziky, keďže počas štúdia ponúka získanie poznatkov o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov. Počas štúdia sa študent oboznámi s fyzikálnou podstatu javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky materiálov. Absolvent získa poznatky z informačných technológií. Študent je v prvom rade schopný plánovať a realizovať základné fyzikálne experimenty, hodnotí a interpretuje ich výsledky.

Kyberbezpečnosť

V dnešnom technologicky neustále napredujúcom svete je určite zachovanie bezpečnosti v kyber priestore kľúčovo doležíte. Absolvent programu kyberbezpečnosť je schopný identifikovať a riešiť bezpečnostné incidenty, realizovať dátovú bezpečnosť, prevádzkovať a spravovať systémy s ohľadom na ich zabezpečenie, podieľať sa na projektovaní a auditoch bezpečnostných projektov a mnoho ďalšieho. Kyberšikana a kyberútoky nie sú ojedinelými javmi v dnešnej spoločnosti. Práve preto je odbor kyberbezpečnosť významným odborom v oblasti bezpečnostných štúdií. Odbor je uznávaným aj v rámci medzinárodných spoluprác so zahraničnými inštitúciami.

Aplikované jazyky

Konkrétne sa jedná o odbor cudzie jazyky a kultúry na fakulte aplikovaných jazykov EUBA. Čo si pod týmto slovným spojením predstaviť? Opäť ide o interdisciplinárny odbor, kde ide prvotne o kombináciu filológie s ekonómiou, medzinárodnými vzťahmi, kultúrou a komunikáciou.  Absolvent ovláda cudzí jazyk v bežnej písomnej a ústnej komunikácii, rovnako disponuje prekladateľskými znalosťami a kulturologickými kompetenciami. Absolvent sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v styku so zahraničím pri rozvoji kultúrno-ekonomických vzťahoch so zahraničím.

 

Ďalšie články k téme

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Ktorý odbor vám prinesie tú najväčšiu prestíž?

Snáď každý by si po doštudovaní vysokej školy prial získať prácu v odbore, ktorá ho bude baviť, bude mať čo najlepšie platové ohodnotenie v kombinácií so sľubnou perspektívu uplatnenia sa, však? Portál trendyprace.sk, fungujúci pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vytvoril rebríček najprestížnejších odborov slovenských univerzít z hľadiska uplatnenia sa vysokoškolských absolventov na základe štyroch …

číst více
Humanitné a spoločenské vedy – oplatí sa ich študovať?

Humanitné a spoločenské vedy – oplatí sa ich študovať?

Nelichotivo často sa stretávame so skloňovaním humanitných a spoločenských vied s prívlastkom zbytočné, neužitočné či neopodstatnené. Vedy, ktoré vám neprinesú výhodné zamestnanie, ale práve naopak, odmenia vás neadekvátnym platovým ohodnotením. Ešte stále nie je ojedinelá ani tá často kladená otázka: „a čo vlastne môžeš robiť, keď doštuduješ?“ Humanitné a spoločenské vedy sa u nás z historickej perspektívy netešia vysokej prestíži. Našťastie, v poslednej …

číst více
Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času

Na podanie prihlášky ostáva stále dostatok času

Pre tých, ktorí sú už dávno rozhodnutí kam na vysokú školu, určite patrilo podávanie prihlášok k prioritám posledných mesiacov. Každá škola si upravuje podmienky prijímacieho konania samostatne, a teda aj termíny podávania prihlášok. Rozhodne je však stále široký výber v ponuke škôl, ktoré ešte prijímajú prihlášky na vysokoškolské štúdium. Niektoré univerzity mali stanovený dátum podávania prihlášok do konca …

číst více