Nechajte sa inšpirovať nezvyčajnými odbormi

13. 4. 2021 | Štúdium na vysokej škole

Nechajte sa inšpirovať nezvyčajnými odbormi Podávanie prihlášok na vysoké školy stále prebieha a netreba túto možnosť premrhať. Článok Ako si vybrať tú správnu školu vám môže rozhodovanie uľahčiť. Okrem bežných, a tých známejších odborov, ako napríklad právo, ekonómia, medicína sa vám však ponúkajú Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli. Zopár ďalších, nie práve tradičných študijných odborov, ktoré určite stoja za zváženie, prinesieme aj v tomto článku.

Rekreólia

Je odbor, ktorý bol akreditovaný na UMB a UKF len nedávno. Ako už z názvu vyplýva ide o medzidisciplinárny odbor kombinujúci oblasť športu, turizmu a rekreáciu. Študent si osvojí poznatky z príprav a organizovania spoločenských, kultúrnych či vzdelávaco-zábavných rekreačných podujatí. Absolventi sa uplatnia ako animátori športových a a pohybových aktivít či už vo fitnescentrách, hotelových wellnessoch, kúpeľoch. Odbor vďaka možnosti vzdelávania sa aj v cudzích jazykoch, ako sú základy tureckého a čínskeho jazyka, ponúka uplatnenie v zahraničných dovolenkových rezortoch, detských táboroch a kempoch.

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Tento odbor pod záštitou UNIPO je ideálny pre milovníkov fyziky, keďže počas štúdia ponúka získanie poznatkov o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov. Počas štúdia sa študent oboznámi s fyzikálnou podstatu javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky materiálov. Absolvent získa poznatky z informačných technológií. Študent je v prvom rade schopný plánovať a realizovať základné fyzikálne experimenty, hodnotí a interpretuje ich výsledky.

Kyberbezpečnosť

V dnešnom technologicky neustále napredujúcom svete je určite zachovanie bezpečnosti v kyber priestore kľúčovo doležíte. Absolvent programu kyberbezpečnosť je schopný identifikovať a riešiť bezpečnostné incidenty, realizovať dátovú bezpečnosť, prevádzkovať a spravovať systémy s ohľadom na ich zabezpečenie, podieľať sa na projektovaní a auditoch bezpečnostných projektov a mnoho ďalšieho. Kyberšikana a kyberútoky nie sú ojedinelými javmi v dnešnej spoločnosti. Práve preto je odbor kyberbezpečnosť významným odborom v oblasti bezpečnostných štúdií. Odbor je uznávaným aj v rámci medzinárodných spoluprác so zahraničnými inštitúciami.

Aplikované jazyky

Konkrétne sa jedná o odbor cudzie jazyky a kultúry na fakulte aplikovaných jazykov EUBA. Čo si pod týmto slovným spojením predstaviť? Opäť ide o interdisciplinárny odbor, kde ide prvotne o kombináciu filológie s ekonómiou, medzinárodnými vzťahmi, kultúrou a komunikáciou.  Absolvent ovláda cudzí jazyk v bežnej písomnej a ústnej komunikácii, rovnako disponuje prekladateľskými znalosťami a kulturologickými kompetenciami. Absolvent sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v styku so zahraničím pri rozvoji kultúrno-ekonomických vzťahoch so zahraničím.