Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli

17. 2. 2021 | O študijných programoch

Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuliPodávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium sa nezadržateľne blíži. Možno máte už dávno vybratý študijný odbor, možno tápete a možno sa vám zdajú tradičné odbory „nudné“. V tomto článku si povieme niečo viac o odboroch, ktoré nie sú práve tradičné a možno ste sa s nimi ešte nestretli, no rozhodne stoja za zmienku. V článku si uvedieme niekoľko príkladov odborov z rôznych oblastí, pri započutí názvu ktorých možno ani len netušíte, čo si pod daným odborom predstaviť.

Prvý príklad bude z oblasti technických vied, a to konkrétne odbor umelá inteligencia. O umelej inteligencii ako takej ste už určite počuli. Je jasné, že sa stane dominantou budúcnosti, a preto určite nie je na zahodenie sa pri štúdiu zamerať práve na túto oblasť. Umelá inteligencia ako reakcia na vzrastajúci vplyv technológii v každodennom živote sa dá študovať na STU fakulte FIIT,  na UK fakulte FMFI či na TUKE fakulta FEI. Od klasického odboru informatiky s jeho príbuznými odvetviami sa moderná inteligencia odlišuje tým, že sa zameriava na algoritmické štúdium výpočtovo ťažkých problémov, ktorých riešenie vyžaduje ľudskú inteligenciu.

Diskrétna matematika je slovné spojenie, pod ktorým sa dá predstaviť všeličo alebo naopak, možno si človek nevie predstaviť nič. Diskrétna matematika je pomerne nový odbor a definuje sa ako štúdium matematiky, ktorá sa zaoberá len diskrétnymi matematickými štruktúrami, tie sú charakteristické celými číslami, a teda sú „počítateľné“ na rozdiel od klasickej matematiky, ktorá sa venuje reálnym číslam a matematickým analýzam. Odbor vznikol v reakcii na rozvoj informatiky, a tak sa niekedy označuje práve ako súčasť informatiky a nie matematiky. Pod disciplíny diskrétnej matematiky spadá napríklad kombinatorika, matematická logika, teória čísiel či teória automatov. Dá sa študovať na oboch koncoch republiky, na STU v Bratislave a na TUKE v Košiciach.

Ak sa zaujímate viac o prírodovedné vedy, s chémiou ste naozaj dobrí kamaráti a k tomu si radi pozriete nejakú tú kriminálku Miami či NCIS, určite stojí za zváženie napríklad odbor forenzná a kriminalistická chémia, ktorá sa dá študovať v Banskej Bystrici na UNB fakulte FPV. Na rovnakej fakulte sa dá študovať obdobný program aplikovaná chémia a forenzná prax, odbor, ktorý je prienikom študijných disciplín chémie a práva. Alebo odbor forenzná a kriminalistická environmentalistika na TUZVO, venujúca sa vzrastajúcim kriminálnym priestupkom proti životnému prostrediu.

Nadväzujúc na oblasť ekológie a environmentalistiky je zaujímavým odborom Synekológia či systémová ekológia. Čo to vlastne je? Pri vyhľadávaní v slovníku sa naskytne definícia: náuka o vzťahoch spoločenstiev rastlín k prostrediu. Odbor sa vo všeobecnosti venuje skúmaniu vzťahov a štruktúr medzi organizmami, biotopmi a prostredím. Dá sa študovať napríklad na UMB na fakulte FPV.

U našich českých susedov existuje výnimočný odbor adiktológia, ktorý je zameraný na problematiku drogových závislostí, ich prevenciu a následnú rekonvalescenciu, a tak je odbor trandisciplinárny a  kombinuje oblasti psychológie, sociológie, biochémie a dokonca aj práva.

V spoločenských a humanitných vedách nie je núdzu o najrozmanitejšie študijné odbory, akými sú napríklad etnológia, religionistika, kulturológia či bezpečnostné štúdia. Pre priaznivcov histórie sa ponúkajú študijné programy, ako napríklad muzeológia a kultúrne dedičstvo či archívnictvo. Dajú sa študovať najrozličnejšie jazyky sveta od nám susedných jazykov ako ukrajinčina, či exotickejšie jazyky, ako napríklad arabčina alebo čínština, a to v rozličných študijných jazykových kombináciách.

Mnohé študijné odbory, spoločnosťou vnímane ako netradičné, reagujú práve na neustále sa meniaci a globalizovanejší svet a vznikajú ako reakcia na modernizáciu. Výber najrozmanitejších odborov je určite široký, stačí si len vybrať.

 

Ďalšie články k téme

Základné pojmy - univerzita, odborná, štátna, súkromná škola, externé, denné štúdium...

Základné pojmy - univerzita, odborná, štátna, súkromná škola, externé, denné štúdium...

Ako sa delia vysoké školy? Každá vysoká škola je právnickou osobou. Delia sa na niekoľko základných podskupín: verejné, štátne a súkromné a taktiež sa podľa niekoľkých kritérií zaraďujú medzi univerzitný alebo odborný typ vysokej školy. Verejná vysoká škola podlieha zákonu daného štátu: ten určuje jej zriadenie, zrušenie, názov a zaradenie do ďalších kategórií. Medzi štátne vysoké školy radíme vojenské, …

číst více
Mayské hieroglyfy aj slávne rozprávky. Toto sú nezvyčajné vysokoškolské predmety

Mayské hieroglyfy aj slávne rozprávky. Toto sú nezvyčajné vysokoškolské predmety

Úkony, ktoré sa týkajú začiatku akademického roka, sú každý rok úplne rovnaké. Musíte si zvoliť nové predmety, spočítať všetky kredity, skontrolovať množstvo povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, s ktorými sa v slovenskom školstve stretnete aj pod označením A, B a C. Okrem odporúčaného študijného plánu, ktorý je vopred vypracovaný pre každý jeden vysokoškolský študijný program, si tak …

číst více
Anketa: Ako sme si vyberali svoj odbor

Anketa: Ako sme si vyberali svoj odbor

Andrea (3. ročník, žurnalistika): „Už odmalička som milovala knihy a rada písala slohy či básničky, takže žurnalistika bola pre mňa voľbou číslo jeden. Rozhodovala som sa medzi Nitrou a Trnavou, Bratislavu som vylúčila hneď, pretože ju nemám veľmi rada. Napokon podľa odporúčaní známych som sa rozhodla pre Nitru a toto rozhodnutie neľutujem, pretože je to úžasné …

číst více