Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli

17. 2. 2021 | O študijných programoch

Študijne odbory, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuliPodávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium sa nezadržateľne blíži. Možno máte už dávno vybratý študijný odbor, možno tápete a možno sa vám zdajú tradičné odbory „nudné“. V tomto článku si povieme niečo viac o odboroch, ktoré nie sú práve tradičné a možno ste sa s nimi ešte nestretli, no rozhodne stoja za zmienku. V článku si uvedieme niekoľko príkladov odborov z rôznych oblastí, pri započutí názvu ktorých možno ani len netušíte, čo si pod daným odborom predstaviť.

Prvý príklad bude z oblasti technických vied, a to konkrétne odbor umelá inteligencia. O umelej inteligencii ako takej ste už určite počuli. Je jasné, že sa stane dominantou budúcnosti, a preto určite nie je na zahodenie sa pri štúdiu zamerať práve na túto oblasť. Umelá inteligencia ako reakcia na vzrastajúci vplyv technológii v každodennom živote sa dá študovať na STU fakulte FIIT,  na UK fakulte FMFI či na TUKE fakulta FEI. Od klasického odboru informatiky s jeho príbuznými odvetviami sa moderná inteligencia odlišuje tým, že sa zameriava na algoritmické štúdium výpočtovo ťažkých problémov, ktorých riešenie vyžaduje ľudskú inteligenciu.

Diskrétna matematika je slovné spojenie, pod ktorým sa dá predstaviť všeličo alebo naopak, možno si človek nevie predstaviť nič. Diskrétna matematika je pomerne nový odbor a definuje sa ako štúdium matematiky, ktorá sa zaoberá len diskrétnymi matematickými štruktúrami, tie sú charakteristické celými číslami, a teda sú „počítateľné“ na rozdiel od klasickej matematiky, ktorá sa venuje reálnym číslam a matematickým analýzam. Odbor vznikol v reakcii na rozvoj informatiky, a tak sa niekedy označuje práve ako súčasť informatiky a nie matematiky. Pod disciplíny diskrétnej matematiky spadá napríklad kombinatorika, matematická logika, teória čísiel či teória automatov. Dá sa študovať na oboch koncoch republiky, na STU v Bratislave a na TUKE v Košiciach.

Ak sa zaujímate viac o prírodovedné vedy, s chémiou ste naozaj dobrí kamaráti a k tomu si radi pozriete nejakú tú kriminálku Miami či NCIS, určite stojí za zváženie napríklad odbor forenzná a kriminalistická chémia, ktorá sa dá študovať v Banskej Bystrici na UNB fakulte FPV. Na rovnakej fakulte sa dá študovať obdobný program aplikovaná chémia a forenzná prax, odbor, ktorý je prienikom študijných disciplín chémie a práva. Alebo odbor forenzná a kriminalistická environmentalistika na TUZVO, venujúca sa vzrastajúcim kriminálnym priestupkom proti životnému prostrediu.

Nadväzujúc na oblasť ekológie a environmentalistiky je zaujímavým odborom Synekológia či systémová ekológia. Čo to vlastne je? Pri vyhľadávaní v slovníku sa naskytne definícia: náuka o vzťahoch spoločenstiev rastlín k prostrediu. Odbor sa vo všeobecnosti venuje skúmaniu vzťahov a štruktúr medzi organizmami, biotopmi a prostredím. Dá sa študovať napríklad na UMB na fakulte FPV.

U našich českých susedov existuje výnimočný odbor adiktológia, ktorý je zameraný na problematiku drogových závislostí, ich prevenciu a následnú rekonvalescenciu, a tak je odbor trandisciplinárny a  kombinuje oblasti psychológie, sociológie, biochémie a dokonca aj práva.

V spoločenských a humanitných vedách nie je núdzu o najrozmanitejšie študijné odbory, akými sú napríklad etnológia, religionistika, kulturológia či bezpečnostné štúdia. Pre priaznivcov histórie sa ponúkajú študijné programy, ako napríklad muzeológia a kultúrne dedičstvo či archívnictvo. Dajú sa študovať najrozličnejšie jazyky sveta od nám susedných jazykov ako ukrajinčina, či exotickejšie jazyky, ako napríklad arabčina alebo čínština, a to v rozličných študijných jazykových kombináciách.

Mnohé študijné odbory, spoločnosťou vnímane ako netradičné, reagujú práve na neustále sa meniaci a globalizovanejší svet a vznikajú ako reakcia na modernizáciu. Výber najrozmanitejších odborov je určite široký, stačí si len vybrať.

 

Ďalšie články k téme

Rozširovať znalosti môžu aj sociálne siete, príkladom je @chcemvediet_sk

Podľa výskumu Masarykovej univerzity v Brne trávia mladí ľudia na svojich telefónoch až 4 hodiny denne a väčšinu z toho na sociálnych sieťach. Okolo sociálnych sieti je mnoho kontroverzie. Ako aj výskumy ukazujú, ukrajujú nám veľkú časť nášho času. Obsah, ktorý sledujeme formuje naše názory a vytvárame si bubliny, ktoré nás v našich názoroch utvrdzujú […]

čítajte viac

Poznáme dátum testovania deviatakov. Ako je to s testovaním T5?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo dokument Sprievodca školským rokom 2023/2024. Tento dokument by mal obsahovať všetky dôležité dátumy o testovaniach, skúškach, prázdninách, dôležité zákony a ustanovenia a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa budúceho školského roka. V rámci toho dokumentu je samozrejme aj informácia o pravidelnom testovaní, ktoré sa realizuje na základných školách. Ide […]

čítajte viac

Zaujímaš sa o environmentalistiku a ekológiu? TUZVO je presne pre teba!

Životné prostredie je veľkou spoločenskou témou a nie je sa čomu diviť. Popularitu má najmä medzi mladou generáciou, ktorá sa jej aktívne venuje, ale skutočných odborníkov na túto problematiku nie je tak veľa. Pokiaľ ťa teda zaujíma životné prostredie a chceš sa mu venovať nielen vo voľnom čase, ale aj v škole a následne v […]

čítajte viac