Povinnosti absolventov. Končíš školu? Tu je prehľad tvojich povinností

22. 5. 2023 | Študentský život

Povinnosti absolventovÚspešné ukončenie stredoškolského či vysokoškolského štúdia a prechod do dospeláckeho života je veľkým míľnikom v živote každého študenta. Radosť z ukončenia jednej životnej etapy môžu ale zastrieť povinnosti, ktoré sa s tým viažu. Veľkou výhodou štúdia nie je len získavanie nových poznatkov, ale aj takzvaný status študenta.

Pre mnohých študentov môže byť nepríjemným prekvapením, že ich status študenta zaniká hneď na druhý deň po poslednej zloženej skúške bez ohľadu na to, či je to maturitná alebo štátna skúška. Výnimkou sú samozrejme študenti, ktorí pokračujú vo svojom štúdiu ďalej. Status študentka teda do značnej miery šetrí študentom náklady. Ako? Čítajte ďalej a dozviete sa.

Zodpovednosť voči zdravotnej poisťovni

Mnohí študenti sa dlhé roky nezaoberajú zdravotným poistením. Prečo? Jednoducho ho nemusia riešiť, nakoľko štát platí zdravotné poistenie za všetkých študentov dennej aj externej formy štúdia do dovŕšenia 26 rokov. Tento vek je predĺžený na 30, pokiaľ sa študenti rozhodnú priamo pokračovať na doktorandskom štúdiu. Pokiaľ je ale maturita alebo štátna skúška posledným krokom v študentskom živote, tak hneď na druhý deň po vykonaní poslednej časti už študent jednoducho nie je študentom. Preto sa voči zdravotnej poisťovni stáva samoplatcom.

Čo to v praxi znamená? Že sa zdravotné poistenie a teda odvody zaň stávajú zodpovednosťou absolventa či absolventky. V poisťovni sú absolventi povinní nahlásiť túto zmenu a je niekoľko možností osudu absolventov. Pokiaľ sú samostatne zárobkovo činní, stávajú sa samoplatcami, pokiaľ sú zamestnaní, odvody za nich platí zamestnávateľ a posledná možnosť, pokiaľ sú nezamestnaní a chcú, aby za nich platil odvody štát, musia byť evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako „Uchádzači o zamestnanie.” Dnes už našťastie vo väčšine prípadov nebude potrebné pre toto ohlásenie zmeny nutné navštíviť pobočku, ale zdravotné poisťovne majú rôzne elektronické alternatívy,

Ako to je s úradom práce? 

Na rozdiel od zdravotnej poisťovne nevzniká absolventom povinnosť sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny povinnosť sa prihlásiť. Prihlásenie sa na Úrade môže ale tiež ušetriť absolventom niekoľko desiatok EUR mesačne. Platí to však len pre tých, ktorí sa nezamestnajú. Každý nezamestnaný absolvent, neprihlásený na Úrade práce si musí platiť svoje odvody do zdravotnej poisťovne. Pokiaľ sa však nezamestnaný absolvent prihlási do 10 dní na Úrade práce, ten ho zaradí na zoznam uchádzačov o zamestnanie a vďaka tomu bude štát platiť výdavky za zdravotné poistenie. V tomto prípade hradí štát za absolventa zdravotné poistenie, avšak nedostáva dávku v nezamestanosti.

Okrem osobnej návštevy úradu je nutné si so sebou priniesť aj niekoľko dokumentov. Part medzi ne občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (teda maturitné vysvedčenie alebo diplom z vysokej školy), potvrdenie o dobe štúdia vydané školou a vyhlásenie o podaní či nepodaní prihlášky na vysokoškolské štúdium. Toto obdobie však neznamená, že má absolvent predĺžené prázdniny. V tomto období, ako už z jeho názvu vyplýva, si má absolvent hľadať svoje budúce zamestnanie, čo musí aj úradu patrične preukazovať.

Pokiaľ sa absolvent zamestnaná, poistné do zdravotnej poisťovne, na nemocenské, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti za neho platí zamestnávateľ. Pokiaľ je samoplatcom, tieto výdavky si hradí sám.

Povinnosti, ktoré sa týkajú absolventov, môžu na prvý pohľad vyzerať komplikovane, ale nie je to niečo, čoho sa treba báť. Každý si týmto procesom po škole musel prejsť a preto je vždy niekto, na koho sa dá obrátiť. Pokiaľ si však ani okolie nie je isté, najlepšou a najistejšou možnosťou je spýtať sa na tých najpovolanejších miestach, a teda v zdravotnej poisťovni či na úrade práce.


podpora@vysokeskoly.cz