Pracovný zošit Kritické myslenie je už v predaji

18. 10. 2023 | Aktuality

Kritické myslenieS ohľadom na povolebné obdobie, ktoré zažívame, ale aj na dobu, v ktorej žijeme, teda dobu obrovského množstva informácií, je kritické myslenie základnou schopnosťou, ktorú by sme mali mať. Bohužiaľ tomu tak nie je a z veľkej časti to je dôsledkom nastavenia systému školstva u nás. Našťastie sa proti tomu snaží veľa ľudí bojovať a podporujú žiakov a študentov, aby svoje kritické myslenie trénovali.

Kritické myslenie nie je schopnosť, s ktorou sa narodíme, je nutné na ňom pracovať. Preto sa už môžeme stretnúť s niekoľkými kurzami, dokonca s častokrát spomínanou Olympiádou kritického myslenia, tak s debatnými krúžkami. Avšak všetky tieto aktivity sú prevažne mimoškolské. Študenti sa preto k nim častokrát ani nedostanú. To môže ale zásadne zmeniť pracovný zošit Kritické myslenie, ktorý dokonca získal doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a je teda odporúčaným materiálnom pre školy, čo znamená, že bude školám preplácaný.

Pracovný zošit obsahuje množstvo cvičení a úloh, ktoré trénujú zručnosti potrebné na to, aby človek bol schopný kritiky myslieť. Stretnete sa teda s úlohami na čítanie s porozumením či budete vyhodnocovať, ktoré myšlienky sú dôležité.

Zošit je určený žiakom 8. a 9. ročníka a pre osemročné gymnázia a je vhodný na hodiny dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry či na triednické hodiny.

Zošit bude dostupný pre školy, ale je možné si ho objednať aj individuálne.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Každoročne sa v priebehu školského roka koná niekoľko predmetových olympiád. Môžu sa ich zúčastniť žiaci základných aj stredných škôl. Inak tomu nebude ani v tomto roku, a preto vám prinášame základný prehľad toho, čo by ste o olympiádach mali vedieť. Z akých predmetov sú olympiády organizované?  Olympiád, v ktorých je možné súťažiť je niekoľko. Niektoré …