Prihlášky na slovenské vysoké školy

5. 12. 2022 | Prijímacie konanie

Prihlášky na slovenské vysoké školyObdobie pred koncom roka a krátko po začiatku nového je zásadným pre mnohých maturantov. Práve v tomto období vrcholí rozhodovanie sa o vysokých školách a prihláškach. Štúdium na vysokej škole je v mnohých ohľadoch spojené s finančnými nákladmi a výnimkou nie je ani prijímacie konanie či prihláška. Preto vám prinášame zhrnutie cien a termínov prihlášok na niektoré vysoké školy na Slovensku.

Univerzita Komenského

Rovnako ako sa líši ponuka študijných odborov na Univerzite Komenského, tak sa líši aj prijímacie konanie, uzávierky prihlášok a aj ich ceny. Pokiaľ začneme u prijímacieho konania, tak niektoré fakulty vyžadujú v rámci prijímačok testy od spoločnosti SCIO, iné berú bez prijímacej skúšky len na základe výsledkov zo strednej školy, iné zase majú vytvorené vlastné testy. V súvislosti s termínmi podávania prihlášok sú fakulty rozdelené do troch termínov, do ktorých je možné prihlášky podávať. Prvý termín je 28. 2. 2023. Ten platí pre Lekársku fakultu, Filozofickú fakultu, Farmaceutickú fakultu, Fakultu telesnej výchovy a športu a Jesseniovu lekársku fakultu. Posledná možnosť podať prihlášku na Prírodovedeckú fakultu, na Pedagogickú fakultu, na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, na Evanjelickú bohosloveckú fakultu, Fakultu managementu a Fakultu sociálnych a ekonomických vied je 31. 3. 2023. Najneskôr zo všetkých fakúlt prijíma prihlášky Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta a Právnická fakulta, a to do 30. 4. 2023. Rovnako ako sa líšia termíny a podmienky prijatia, tak sa líši aj cena za prijímacie konanie. Najlacnejšia je prihláška na Prírodovedeckú fakultu a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, a to 15 EUR za elektronickú prihlášku. Najdrahšia prihláška na Univerzite Komenského je na Jesseniovu lekársku fakultu odbor zubné lekárstvo, vo výške 100 EUR. Všetky ostatné fakulty majú stanovenú cenu v rozmedzí týchto dvoch súm.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

U univerzity v Trenčíne to je trošku jednoduchšie, čo sa týka dátumov. Pre všetky fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne platí dátum 30. 4. 2023, do ktorého je možné podávať prihlášky. Zároveň je u tejto univerzity zaujímavosťou aj to, že v prípade nedostatočného počtu prihlášok v prvom kole, otvárajú aj druhé kolo podávania prihlášok. V súvislosti s formou prijímacej skúšky, ide väčšinou o bezprijímačkové konanie len s doložením potrebných dokumentov a výsledkov z predošlého štúdia, na základe ktorých sa uchádzači posudzujú. Napríklad ale v prípade Fakulty zdravotníctva je nutné absolvovať aj písomný test podľa požiadaviek konkrétneho študijného odboru. Ceny prihlášok sa pohybujú od 17 EUR na Fakulte priemyselných technológií až po 60 EUR na Fakulte zdravotníctva.

Technická univerzita vo Zvolene

Zvolenská univerzita je pomerně jednotná vo všetkých smeroch. Pre všetky študijné programy je termín podania prihlášok do 31. 3. 2023, okrem Dizajnu nábytku a interiéru, kde boli prihlášky uzatvorené 30. 11. 2022. Rovnako aj suma za prihlášky sa pohybuje v rozmedzí 30 až 40 EUR. Na Lesnícku fakultu je možné dostať sa úplne bez prijímačiek a až pri prekročení plánovaného počtu študentov sa uchádzači posudzujú na základe priemerov vysvedčenia zo strednej školy. Rovnako na základe priemeru hodnotí svojich uchádzačov aj Fakulta techniky. U Drevárskej fakulty je rovnaký bezprijímačkový postup, avšak súčasťou prihlášky musí byť aj životopis uchádzača. Fakulta ekológie a environmentalistiky hodnotí priemer posledných dvoch koncoročných vysvedčení a priemer maturitnej skúšky.

My sme pre vás len na ukážku vybrali 3 slovenské univerzity. Práve na nich je skvelo vidieť, ako sa líši prijímací proces, dátumy a ceny, a to nie len naprieč vysokými školami, ale aj medzi jednotlivými fakultami. Nech už si vyberiete ktorúkoľvek univerzitu či fakultu, dôležité je, overiť si podrobne celý proces každého študjného odboru samostatne, aby ste mali istotu, že neurobíte chybu.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladů

Čo tento rok čakať od Testov studijních předpokladů

Prijímacie skúšky môžu byť strašiakom pre mnohých uchádzačov o štúdium na vysoké školy. Mnohé prijímačky sa ešte k tomu všetkému organizujú v podobnom období ako maturity a môže toho byť odrazu veľa. Stres a strach z prijímacích skúšok (a samozrejme aj z maturity) sa však dá do značnej miery odstrániť pripravenosťou. Vďaka tomu študenti vedia, …

Prihlášky na české vysoké školy

Prihlášky na české vysoké školy

V prechádzajúcom článku ste si mohli prečítať základný prehľad dôležitých informácií v súvislosti s prihláškami na niektoré vysoké školy na Slovensku. Pokiaľ by ste ale zvažovali štúdium za hranicami Slovenska, ale zasa nie až tak ďaleko, prinášame vám podobný prehľad prihlášok na niektoré české vysoké školy. Masarykova univerzita v Brne Pokiaľ sa uvažujete nad štúdium …