Študuj v angličtine aj na Slovensku

2. 8. 2022 | Štúdium na vysokej škole

Študuj v angličtine aj na SlovenskuNevieš sa rozhodnúť, či študovať doma alebo v zahraničí a zdokonaliť si tak jazyk a rozšíriť svoje uplatnenie? Si alebo budeš absolventom bilingválnej strednej školy a chceš pokračovať v rovnakom jazyku výuky aj na vysokej škole, ale zároveň na Slovensku? Pokiaľ si si odpovedal(a) aspoň na jednu otázku áno, máme pre teba dobrú správu. Študovať v angličtine môžeš aj na Slovensku. Niekoľko vysokých škôl už má v rámci svojich akreditovaných študijných programov zahrnuté programy vyučované aj v angličtine. V tomto článku sa dozvieš, ktoré to sú, ako tieto programy hľadať a aj výhody a nevýhody takéhoto štúdia.

Vysoké školy ponúkajúce štúdium v angličtine

Pokiaľ ťa nadchla myšlienka štúdia v angličtine, máme pre teba ešte jednu dobrú správu, nemusíš kvôli tomu cestovať ani do Bratislavy. Takúto možnosť máš v rôznych mestách po celom Slovensku. Keď začneme od východu Slovenska, v Košiciach môžeš v angličtine študovať na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika alebo na Technickej univerzite. Ďalšou univerzitou, ktorá ponúkajú pre svojich uchádzačov aj možnosť štúdia v angličtine je Žilinská univerzita. Pokiaľ zostaneme v okolí Žiliny, v Martine má svoju fakultu aj Univerzita Komenského, kde môžeš v angličtine študovať medicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte. Na západnom Slovensku ťa ešte môže zlákať ponuka programov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V Bratislave je to samozrejme Univerzita Komenského, ale napríklad aj na Slovenskej technickej univerzite.

Tento krátky zoznam pokrýva väčšinu slovenských škôl, ktoré ponúkajú programy v anglickom jazyku, ale rozhodne to nie sú všetky. Zároveň je dobré si uvedomiť, že nie každá fakulta danej univerzity takúto možnosť ponúka, niekedy to môžu byť takmer všetky fakulty a v inom prípade zasa napríklad len jedna. Hľadanie týchto oborov zväčša nebýva problém. Väčšina z nich je zaradená v zozname medzi ostatnými. V tomto prípade má daný program poznámku, že je vyučovaný v angličtine. Treba si však dať pozor na to, že v niektorých prípadoch môže byť výuka kombinovaná, teda že bude prebiehať aj v slovenčine, aj v angličtine.

Výhody

Hlavnou výhodou je samozrejme samotný jazyk výuky. Pokiaľ aj ovládaš angličtinu na veľmi dobrej úrovni, štúdium v nej je zasa trochu o niečom inom. Takéto štúdium ti rozšíri slovnú zásobu o obrovské množstvo odborných slov, ktoré bežný človek nepozná. Samozrejme ti to otvorí dvere do sveta a kedykoľvek sa rozhodneš ísť pracovať alebo stážovať do zahraničia, jazyk pre teba nebude prekážkou.

Ďalšou výhodou v mnohých prípadoch je neskorší termín podávania prihlášok oproti programom vyučovaným v slovenčine. Preto ešte aj v tejto chvíli si môžeš podať prihlášku na množstvo z nich, nakoľko mnohé ich prijímajú až do konca augusta. Je však potrebné si tento dátum overiť individuálne u každej fakulty a oboru.

Nezanedbateľnou výhodou sú aj medzinárodní spolužiaci. Keďže je tento typ štúdia častokrát cenovo dostupnejší pre zahraničných študentov než štúdium v ich domovskej krajine, rozhodujú sa preto pre vysokú školu u nás. Ty tak môžeš mať spolužiakov z celého sveta. Vďaka tomu spoznáš rôzne kultúry, zvyky a tvoje štúdium tak bude ešzte medzinárodnejšie.

Nevýhody

Ako sme medzi výhodami spomínali výhodnú cenu pre zahraničných študentov, je dôležité podotknúť, že je to výhodná cena v porovnaní s tým, koľko by museli platiť doma, kde sa školé častokrát šplhá k stovkám tisícom eur. Na rozdiel od toho, keď cenu za toto štúdium porovnáme s našim bezplatným štúdiom, je to znateľný nárast. Školné za anglické programy sa môže pohybovať od stoviek až po tisíce a desaťtisíce eur za semester. Záleží to na mnohých faktoroch. Kým na technickej univerzite v Košiciach zaplatíš za celý akademický rok 500 eur, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v rovnakom meste zaplatíš za 2 semestre (teda 1 akademický rok) až 11 000 eur.

Ďalšou nevýhodou je práve obmedzený počet študijných programov, ktoré je možné v angličtine študovať. Preto aj keď niektoré univerzity ponúkajú desiatky študijných programov v slovenčine, v angličtine to môžu byť jednotky.

Samozrejme je len na tebe, ako sa rozhodneš, je však určite dobré o tejto možnosti vedieť. Najmä pokiaľ sa ti nechce odchádzať zo Slovenska.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme