Súčasťou programu Spoznaj IT FaCOOLty je ďalšia fakulta STU

11. 5. 2024 | Štúdium na vysokej škole

Spoznaj IT FaCOOLtyProgram Spoznaj IT FaCOOLty je jednou z aktivít neziskovej organizácie Aj Ty v IT, ktorej cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy. Spoznaj IT FaCOOLty je zameraný na stredoškoláčky, ktoré zvažujú štúdium na IT fakulte. Je to jedinečná príležitosť, ako žiačky so záujmom o IT môžu bližšie spoznať prostredie fakulty, ktorej študentkou sa môžu v budúcnosti stať. Účastníčky totiž dostanú príležitosť stráviť jeden deň na vybranej IT fakulte v sprievode mentora či mentorky. Práve mentori sú dôležitou súčasťou tohto zážitku, nakoľko oni sú najpovolanejší na to, aby sprostredkovali priamu skúsenosť, informácie z prvej ruky, previedli svoju mentee školou, prednáškami a odpovedali na všetky otázky. V projekte je zapojených 9 fakúlt a v posledných dňoch sa k nim pridala aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU:

„Naša fakulta sa rozhodla zapojiť do tohto projektu s cieľom ukázať mladým ženám možnosti, ktoré im FEI STU ponúka. Sme presvedčení, že prostredníctvom tohto projektu pomôžeme búrať stereotypy, ktoré ženy vo svete techniky vnímajú. Veľmi sa na spoluprácu so stredoškoláčkami a organizáciou Aj Ty v IT tešíme!“ 

Pre účasť v programe je potrebné vyplniť registráciu na stránkach programu, kde zároveň nájdeš aj všetky ďalšie dôležité informácie.

Pokiaľ si teda stredoškoláčka a zaujímaš sa o IT, neváhaj a prihlás sa aj ty.