Súčasťou programu Spoznaj IT FaCOOLty je ďalšia fakulta STU

11. 5. 2024 | Štúdium na vysokej škole

Spoznaj IT FaCOOLtyProgram Spoznaj IT FaCOOLty je jednou z aktivít neziskovej organizácie Aj Ty v IT, ktorej cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy. Spoznaj IT FaCOOLty je zameraný na stredoškoláčky, ktoré zvažujú štúdium na IT fakulte. Je to jedinečná príležitosť, ako žiačky so záujmom o IT môžu bližšie spoznať prostredie fakulty, ktorej študentkou sa môžu v budúcnosti stať. Účastníčky totiž dostanú príležitosť stráviť jeden deň na vybranej IT fakulte v sprievode mentora či mentorky. Práve mentori sú dôležitou súčasťou tohto zážitku, nakoľko oni sú najpovolanejší na to, aby sprostredkovali priamu skúsenosť, informácie z prvej ruky, previedli svoju mentee školou, prednáškami a odpovedali na všetky otázky. V projekte je zapojených 9 fakúlt a v posledných dňoch sa k nim pridala aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU:

“Naša fakulta sa rozhodla zapojiť do tohto projektu s cieľom ukázať mladým ženám možnosti, ktoré im FEI STU ponúka. Sme presvedčení, že prostredníctvom tohto projektu pomôžeme búrať stereotypy, ktoré ženy vo svete techniky vnímajú. Veľmi sa na spoluprácu so stredoškoláčkami a organizáciou Aj Ty v IT tešíme!” 

Pre účasť v programe je potrebné vyplniť registráciu na stránkach programu, kde zároveň nájdeš aj všetky ďalšie dôležité informácie.

Pokiaľ si teda stredoškoláčka a zaujímaš sa o IT, neváhaj a prihlás sa aj ty.


podpora@vysokeskoly.cz

Ďalšie články k téme

Ako je to s titulmi a stupňami štúdia?

Ako je to s titulmi a stupňami štúdia?

Vysokoškolské systémy fungujú po celom svete inak. Keď sa budete rozprávať napríklad so spolužiakmi z druhého konca sveta, dozviete sa, že niektorí vlastne končia vysokú školu ešte pred dvadsiatkou alebo že vyššie stupne štúdia nie sú tak populárne ako u nás Mgr. či Ing. a rôzne ďalšie odlišnosti. Častokrát však máme neporiadok aj v tom, …

Študenti sa opäť môžu uchádzať o štipendium za štúdium na vysokej škole

Študenti sa opäť môžu uchádzať o štipendium za štúdium na vysokej škole

Tento nápad nie je v slovenskom školstve novinkou. Slovenské vysoké školstvo dlhodobo bojuje s odlivom mozgov do zahraničia. Aj v tej súvislosti prišlo v roku 2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s myšlienkou finančnej motivácie študentov, ktorí sa rozhodnú zostať študovať na Slovensku. V tom čase ponúkalo štipendium 9 000 €, dnes môžu absolventi …

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

FIIT STU oslavuje 20. výročie v popredí slovenského IT vzdelávania

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT STU) oslavuje 20 rokov v popredí slovenského IT vzdelávania, digitálneho technologického výskumu a inovácií. Medzinárodne uznávaná fakulta sa od svojho vzniku stala významnou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v oblasti informačných technológií. Svoje dejiny začala písať 1. októbra 2003 ako najmladšia siedma fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Prvým dekanom …