Umelá inteligencia v školstve

24. 5. 2023 | Aktuality

Umelá inteligencia v školstveAI, Chat GPT, umelá inteligencia to je len niekoľko z momentálne najskloňovanejších slov v spoločnosti. Rozmach a prístupnosť využitia umelej inteligencie bežnými ľuďmi spôsobilo v posledných mesiacoch významnú diskusiu. A to ako na poli nadšenia, tak na poli obáv. Využitie AI nie je novinkou, čo však relatívnou novinkou je, je jej využívanie bežnými ľuďmi. Tejto dostupnosti sa niektorí náramne tešia, iní na druhú stranu, majú obavy. Medzi bežných užívateľov AI sa zaradili aj študenti, čo pochopiteľne začalo spôsobovať vrásky na tvári aj ich učiteľom.

Čo je umelá inteligencia?

Definovať umelú inteligenciu nie je tak jednoduché ako by sa mohlo zdať. Môžeme povedať, že ide o odbor informatiky a najzásadnejšou častou všetkých definícií AI je, že vykonáva také činnosti, ktoré keby vykonával človek, boli by považované za inteligentné konanie.

Kde sme doteraz využívali umelú inteligenciu?

To, že sa využívanie umelej inteligencie začalo v poslednej dobe významnejšie skloňovať neznamená, že je AI nejakou novinkou. Väčšina z nás už umelú inteligenciu požíva dlhé roky, no mnohí si to ani neuvedomujú. Okrem toho, že je AI základom všetkých autonómnych vozov, ktoré síce nie sú zatiaľ tak bežné, ale svetové ulice brázdia už nejakú tú chvíľu. Tak bežným využitím umelej inteligencie v praxi sú aj prekladače. To, aby sa na v priebehu niekoľko milisekúnd preložil text do iného jazyka má na svedomí práve umelá inteligencia. Tak isto funguje aj automatická oprava chýb v texte a návrhy na lepšie formulácie. Toto je len zlomok príkladov toho, ako je umelá inteligencia súčasťou našich životov bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Prečo je to kontroverzná téma v súvislosti so školstvom?

Kontroverziu umelá inteligencia spôsobila v súvislosti s jej využívaním študentmi v rámci vzdelávacieho procesu. Práve v tejto oblasti je často skloňované uľahčovanie si práce delegovaním zadania písomnej práce na umelú inteligenciu. Z výskumu, ktorý realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, vyplynulo, že až 37 % učiteľov sa obáva, že by nedokázali odlíšiť prácu vypracovanú umelou inteligenciou od práce študentov. Táto obava je častokrát na mieste, keďže v rámci výskumu samotní študenti uviedli, že AI využívajú pri hľadaní informácií o rôznych témach, na pomoc s prekladom textu do cudzieho jazyka a pri písaní školských úloh. Výstupy, ktoré sú prácou umelej inteligencie naozaj môžu byť častokrát veľmi podobné tým, ktoré vytvorí človek. Preto v tejto súvislosti vzniká nová spoločenská otázka, ako sa budú školy s touto novou technológiou vysporiadávať z dlhodobého hľadiska a ako riešiť jej využitie pri plnení zadaní v súčasnosti. Na odpovede na tieto dilemy si ešte budeme musieť počkať, ale jednou zo skloňovaných možností je preniesť písanie práce z domova do školy.

Na čo si dávať pozor pri používaní umelej inteligencie?

Aj napriek tomu, že umelá inteligencia vie na prvý pohľad vytvoriť text, ktorý je nerozoznateľný od toho, ktorý vznikol pod rukami človeka, predsa tomu tak zatiaľ nie je na 100 %. Výstupy AI aj napriek zdokonaľovaniu sa majú stále svoje nedokonalosti. Aj keď vie napísať text s požadovanou totalitou alebo prehľadala viac zdrojov, ako človek bežne, nie je to stále garancia kvality. Údaje, ktoré využíva nemusia byť vždy správne a overené. Dokonca sa užívatelia zvyknú sťažovať, že niektoré informácie či citácie bývajú úplne vymyslené.

Na čo je umelá inteligencia vhodná?

Sú ale aj oblasti, na ktoré vie byť AI užitočná aj v súvislosti s textami. Na pomoc si ju môžeme zobrať, keď hľadáme inšpiráciu a potrebujeme nápady a ona nám ponúkne rôzne možnosti, ktoré by nám ani nenapadli a tie následne rozpracovávame. Alebo je dobrým pomocníkom pri vymýšľaní krátkych textácií či nápaditých nadpisov.

Umelá inteligencia vie byť veľmi dobrým pomocníkom, ale rozhodne nie vo všetkom. Zároveň je nutné si uvedomiť, že nie je bezchybná a netreba jej tak slepo veriť vo všetkom, čo vyprodukuje. To ako sa k jej používaniu postaví školstvo je zatiaľ otázkou, ale rozhodne do tej doby je dôležité myslieť na jej zodpovedné používanie.


podpora@vysokeskoly.cz