Umiestnenie slovenských univerzít v rebríčku The Three University Missions

21. 10. 2021 | Aktuality

Umiestnenie slovenských univerzít v celosvetovem rebríčkuPopulárny celosvetový rebríček s oficiálnym názvom The Moscow International University Ranking v roku 2021 do svojho koncového hodnotenia vysokoškolských inštitúcií zahrnul až 1650 škôl z 97 krajín a teritórií celého sveta, kde si priečku vybojovali aj slovenské univerzity.

V celkovom porovnávaní výsledkov medzi makro-regiónmi sveta sa práve Európa zasluhuje za viac než jednu tretinu najlepšie hodnotených vysokoškolských inštitúcií, kedy sa v rebríčku umiestnilo až 568 univerzít z Európy. Tesne v závese nasleduje región Ázie, Severnej Ameriky, Ruska a na chvoste Latinská Amerika.

Za Slovensko si najvyššie postavenie zaslúžila Univerzita Komenského v Bratislave, a to s obsadením úctyhodnej 272. pozície. V rebríčku sa však v prvej tisícke umiestnili aj tri ďalšie slovenské univerzity. Presnejšie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na mieste 651. – 700. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa umiestnila v rozpätí miesta 701. – 800. Posledná sa tesne do tisícky najlepších vošla Technická univerzita v Košiciach na 901. – 1000. mieste.

Univerzita Komenského v Bratislave sa teší významnému postaveniu nie len v rámci celkového rebríčka, no aj vďaka postaveniu medzi susednými štátmi V4. V regióne sa najlepšie umiestnila Varšavská Univerzita z Poľska na mieste 119. Univerzitu Komenského predbehli ešte dve české univerzity, Karlova Univerzita v Prahe na 150. mieste, a len o tri priečky predbehlo slovenskú univerzitu České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT) na 269. mieste. A tak je univerzita podľa rebríčka štvrtou najlepšou vzdelávacou inštitúciou v rámci V4.
Hodnotenie rebríčka pozostáva z troch hlavných častí. Vzdelávanie v najväčšej percentuálnej váhe až 45%, s kritériami prihliadajúcimi k počtu úspešných študentov v medzinárodných súťažiach, k miere zahraničných študentov či k finančným pomerom univerzity. Druhý indikátor je veda a výskum tvoriaci 25% celkového hodnotenia. Táto časť zahŕňa napríklad publikácie zamestnancov zohľadňujúc ich kvalitu. Treťou zložkou hodnotenia je univerzitné pôsobenie na spoločnosť, a to v pomere 30%. Tu sa posudzuje aj reakcia univerzít na novovzniknutú situáciu okolo pandémie Covid-19. Hodnotí sa množstvo online kurzov, počet vzhliadnutí univerzitnej stránky na internete, transparentnosť univerzity, ale aj počet “followers” univerzitných stránok na sociálnych platformách.

Podľa parametrov rebríčka sa najlepšie univerzity nachádzajú na Západe. Celková prvá priečka v meraní patrí Harvard University a nasledujúca desiatka pozícií je rozdelená výlučne medzi univerzity Spojeného Kráľovstva a Spojených Štátov Amerických, kedy šnúru pretrháva až na 12. mieste Tokyo University.

Zdroje: www.mosiur.org

Ďalšie články k téme

Zimný - hybridný semester

Zimný - hybridný semester

Rozhodnutie otvoriť zimný semester nadchádzajúceho akademického roka 2021/2022 zostáva na rozhodnutí vysokých škôl a univerzít, i keď svetová zdravotnícka organizácia aj Ministerstvo Školstva odporúčajú, aby sa výučba, v čo najväčšej možnej miere, realizovala prezenčne, tam kde to epidemiologická situácia dovoľuje, s apelom na očkovanie sa pre učiteľov a študentov, ktorí tak doposiaľ neurobili. Univerzity a vysoké školy sa však globálne …

číst více
Rekonštrukcia internátov

Rekonštrukcia internátov

Vysokoškolské internáty sa na Slovensku dlhodobo netešia práve z lichotivej povesti. Ako sa býva na internátoch v našom hlavnom meste či ako vyzerajú internáty po celom území Slovenska môžete zistiť vďaka našim predošlým článkom. Uplynulé mesiace prázdnin, bez prítomnosti študentov na internátoch, poskytli príležitosť pustiť sa do prerábania študentských domovov. Šance sa chopila Slovenská poľnohospodárska univerzita …

číst více