V rebríčku najlepších univerzít sa objavili aj dve slovenské

28. 7. 2022 | Aktuality

rebríček VŠRebríčkov hodnotiacich kvalitu vysokých škôl po celom svete je pomerne veľa. Jedným z nich je aj veľmi prestížny rebríček Shanghai ranking ARWU, ktorý bol publikovaný 19. 7. 2022. Z jeho meraní za minulý rok vyplynulo, že sa v ňom podarilo umiestniť dvom slovenským univerzitám, obom sídliacim v Bratislave. Ide o Slovenskú technickú univerzitu a Univerzitu Komenského.

Rebríček je zostavovaný od roku 2003 a zohľadňuje niekoľko kritérií s rôznou váhou. Patrí medzi ne počet absolventov a zamestnancov ocenených Nobelovou cenou a Fieldovou medailou, počet citovaných výskumníkov, počet publikovaných výzkumov a článkov v renomovaných vedeckých časopisoch Nature a Science, počet článkov registrovaných v Science Citation Index – Expanded a Social Sciences Citation Index a výkon univerzity na obyvateľa. Prvých sto miest je obsadených najlepšie hodnotenými univerzitami jednotlivo a následne sú po stovkách zdieľané miesta. Naše obe univerzity sa umistnili na 801. – 900. mieste z 1000 inštitúcií. Na prvých miestach sa umiestnila Harvardská univerzita, Stanfordská univerzita a Cambridgeská univerzita.

Pri všetkých rebríčkoch hodnotiacich kvalitu vysokých škôl, preto nezúfaj, pokiaľ sa tvoja univerzita neumiestnila práve v tomto. Napríklad v ďalšom rebríčku Round University Ranking 2022 publikovanom v máji tohto roku, sa okrem Univerzity Komenského prvýkrát umiestnila aj Žilinská univerzita. To je len dôkazom toho, že každý rebríček hodnotí iné kritéria a s tými je dobré sa zoznámiť aj pri výbere školy. Môže sa pokojne stať, že nejaká univerzita je celkovo hodnotená horšie voči inej, ale práve tvoj obor môže patriť k špičke.


podpora@vysokeskoly.cz