Volebné preferencie súvisia s úrovňou vzdelania

17. 8. 2023 | Aktuality

vzdelanie na SlovenskuNaše dosiahnuté vzdelanie sa odráža v mnohých ohľadoch. Môže súvisieť s výškou príjmov, podľa niektorých výskumov súvisí s dĺžkou života, s možnosťami zamestnaní či práve aj s volebnými preferenciami. Práve o poslednom vzťahu hovoria dáta, ktoré pre Aktuality.sk spracovala agentúra Focus. Nejde o predvolebné prieskumy, s ktorými sa s blížiacimi sa voľbami stretávame čím ďalej, tým častejšie. Ide o dáta spracované z niekoľkých takýchto prieskumov. Pri realizovaní predvolebných, ale aj iných prieskumov uvádzajú opýtaní aj základe demografické údaje. Medzi nimi je aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Napriek tomu, že sú prieskumy anonymné, je možné zistiť, ako by volil napríklad muž vo veku 18 až 25 rokov z Prešovského kraja s vysokoškolským vzdelaním. Následne pri spracovaní dát je možné teda vytvoriť skupiny voličov podľa veku, bydliska, vzdelania či poďla iných faktorov. Tak tomu bolo aj v dát spracovaných agentúrou Focus.

Aké by boli výsledky, keby volili iba voliči so základnou školou či strednou školou bez maturity? 

Výsledky volieb by boli relatívne odlišné od súčasných preferencií, ale diametrálne odlíšené od tých, ako by volili ľudia s vysokou školou. V tejto skupine jednoznačne vyhráva SMER – SD s podporou takmer 24 %, nasleduje za ním Hlas a Republika. Poradie približne sedí s poradím súčasných preferencií, avšak na druhom mieste sa už nejakú dobu umiestňuje Progresívne Slovensko. Práve to zaznamenalo v tejto skupine voličov najväčší prepad, a to v porovnávaní so celkovou podporou, ale najmä v porovnaní s voličmi s vysokou školu.

Kto by vyhral, keby volili iba vysokoškolsky vzdelaní ľudia? 

Odpoveď je jednoznačná, bolo by to práve spomínané Progresívne Slovensko, ktoré by dosiahlo viac ako 20 %. Druhé miesto by obsadil Hlas a SMER – SD až tretie. Zaujímavosťou týchto analýz je, že podpora Hlasu sa v oboch skupinách veľmi podobá skutočnej podpore v celej voličskej skupine. To znamená, že strana Hlas ako jediná zo strán oslovuje voličov naprieč skupinami s rôzne dosiahnutým vzdelaním.

Ako by dopadlo voľby, keby volili ľudia s maturitou? 

Na prvých troch miestach sú podobné strany, ako v celkovej podpore. Rovnako ako v skupine ľudí so základoškolským vzdelaním a so stredoškolským bez maturity by vyhral SMER – SD. Na druhom mieste, s takmer 16 %, by bol Hlas a na treťom mieste Progresívne Slovensko.

Úroveň vzdelania má vplyv na mnohé aspekty nášho života. Súvisí to nie len s informáciami a znalosťami, ktoré nadobúdame počas jednotlivých stupňov štúdia, ale aj s ďalšími faktormi. Medzi nimi sú ľudia, teda okolie, s ktorými sa stretávame. Podľa toho, kým sa obklopujeme rozširujeme svoje obzory. Na základnej škole si teda častokrát vytvoríme priateľstvá na celý život, ale napríklad vysoká škola nám do života prinesie množstvo odborníkov na rôzne problematiky. Každá komunikácia s rôznymi ľuďmi nás niečom obohacuje. Okrem okolia má veľký vplyv aj prostredie. Pokiaľ sa na strednú či vysokú školu presťahujú študenti do iného mesta, či dokonca krajiny, tak majú úplne iné podnety ako tí, ktorí zostali v rodnom meste. Takýchto na prvý pohľad nepriamych faktorov je niekoľko a častokrát si ani neuvedomujeme, aký veľký vplyv majú na nás a naše

Ďalšie články k téme

Pokuty pre rodičov záškolákov

V januári tohto roka vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého môžu rodičia žiakov vymeškávajúcich vyučovanie dostať pokutu až vo výške 30 až 331,50€. Túto pokutu môže udeliť obec podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec tak môže urobiť, pokiaľ rodičia neprihlásila dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak žiak vynechá […]

čítajte viac

Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

Každoročne sa v priebehu školského roka koná niekoľko predmetových olympiád. Môžu sa ich zúčastniť žiaci základných aj stredných škôl. Inak tomu nebude ani v tomto roku, a preto vám prinášame základný prehľad toho, čo by ste o olympiádach mali vedieť. Z akých predmetov sú olympiády organizované?  Olympiád, v ktorých je možné súťažiť je niekoľko. Niektoré […]

čítajte viac