Vynikáš v nejakom predmete? Zapoj sa do predmetových olympiád

24. 10. 2023 | Aktuality

Predmetová olympiádaKaždoročne sa v priebehu školského roka koná niekoľko predmetových olympiád. Môžu sa ich zúčastniť žiaci základných aj stredných škôl. Inak tomu nebude ani v tomto roku, a preto vám prinášame základný prehľad toho, čo by ste o olympiádach mali vedieť.

Z akých predmetov sú olympiády organizované? 

Olympiád, v ktorých je možné súťažiť je niekoľko. Niektoré sú v tých najzákladnejších predmetoch, ktoré majú všetci, iné sú z takých, ktoré počas svojho štúdia absolvujú len niektorí. Časť z nich sa organizuje už niekoľko desiatok rokov, iné majú mladšiu tradíciu. Najstaršou je Matematická olympiáda, ktorej tento ročník bude už 73. v poradí. Oproti tomu Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je násobne mladšia. Rovnako ako dejepisná olympiáda má u nás tradíciu zatiaľ len 16 rokov. Ďalej je možné sa zúčastniť Fyzikálnej, Chemickej, Biologickej, Geografickej, Informatickej, Technickej olympiády či Olympiády v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku. Medzi tieto súťaže patrí aj známa Pytagoriáda, v ktorej si merajú svoje matematické sily žiaci základných škôl. Medzi olympiády, ktoré sa zasa týkajú iba stredoškolákov patrí Olympiáda ľudských práv a Turnaj mladých fyzikov.

Ako sa pripraviť? 

Každá olympiáda vyžaduje prípravu, a to nie len tá športová, ale aj všetky predmetové. Ide totiž o to, že týchto súťaží sa účastnia žiaci, ktorí v danom predmete bez problémov zvládajú základné učivo a chcú svoje znalosti rozširovať o ďalšie. Preto je potrebné počítať s tým, že príprava na olympiádu zaberie nejaký čas navyše. Ideálne je obrátiť sa na vyučujúceho daného predmetu v škole. Vo veľa prípadoch majú s olympiádami vyučujúci skúsenosti a majú tak k dispozícii aj podklady na prípravu. Okrem toho sú dobrým pomocníkom aj testy z minulých ročníkov, ktoré vedia pomôcť s obsahom, ale aj s formou, ktorú môžu súťažiaci očakávať.

Napriek tomu, že niektoré školské kolá začínajú až v budúcom roku. Iné sa však závratne blížia, napríklad to z anglického jazyka bude už 30. novembra a niektoré školské kolá už dokonca prebehli. Zistiť si termín vášho školského kola je dôležité z dvoch dôvodov. Jedným je samozrejme ten, aby ste na to nezabudli a druhým je ten, aby ste sa mohli začať včas pripravovať.

Prečo byť riešiteľom olympiád? 

Súťažiť v predmetových olympiádach môže znieť ako práca navyše. To samozrejme aj je, ale účasť v takýchto olympiádach má niekoľko výhod. Pre všetkých riešiteľov je to nová a iná skúsenosť oproti klasickým testom v škole. Pri riešení ktoréhokoľvek kola sú súťažiaci v iných podmienkach, na aké sú bežne zvyknutí. Ide o iné formy testov, samotné testy majú predpísanú formu vypĺňania, v miestnosti sú iní žiaci ako len spolužiaci, ale aj dozor býva častokrát z inej školy.

Okrem tejto skúsenosti, je to príležitosť dozvedieť sa nové informácie. Pri príprave súťažiaci nadobudnú nové a rozširujúce znalosti, ktoré môžu využiť v škole, ale častokrát práve v ďalšom stupni štúdia.

V neposlednom rade sú veľkou výhodou aj umiestnenia sa na popredných riaditeľských miestach. Či sa hlásite na strednú alebo vysokú školu, mnohé z nich pri prijímacom konaní radi uznávajú práve olympiády ako náhradu prijímačiek či za ne dávajú bonusové body.

 

Pokiaľ ťa teda táto možnosť zaujala, neváhajte sa informovať vo svojej škole.

Ďalšie články k téme

Olympiáda kritického myslenia pracuje na vylepšeniach

OKM je skratkou pre Olympiádu kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Olympiáda reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťažiaci dostávajú zadania na rozpoznanie dezinformácií, učia sa správne argumentovať, zlepšujú svoje schopnosti v čítaní grafov a mnohé ďalšie. Tento školský rok prebehol jej 2. ročník a záujem účastníkov […]

čítajte viac

Pokuty pre rodičov záškolákov

V januári tohto roka vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého môžu rodičia žiakov vymeškávajúcich vyučovanie dostať pokutu až vo výške 30 až 331,50€. Túto pokutu môže udeliť obec podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec tak môže urobiť, pokiaľ rodičia neprihlásila dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak žiak vynechá […]

čítajte viac

Pracovný zošit Kritické myslenie je už v predaji

S ohľadom na povolebné obdobie, ktoré zažívame, ale aj na dobu, v ktorej žijeme, teda dobu obrovského množstva informácií, je kritické myslenie základnou schopnosťou, ktorú by sme mali mať. Bohužiaľ tomu tak nie je a z veľkej časti to je dôsledkom nastavenia systému školstva u nás. Našťastie sa proti tomu snaží veľa ľudí bojovať a […]

čítajte viac